Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії

Здійснення Посадовою особою суб'єкта господарювання Операції з цінними паперами, яка захи до професійної ДІЯЛЬНОСТІ на фондовому ринку, без СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії), ЯКЩО законом передбача одержании СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії) для Здійснення Такої Операції або з порушеннях умів Ліцензування, - Тягном за собою накладення штрафу від п'ятисот до тісячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені Частина перша цієї статьи, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягти за собою накладення штрафу від однієї тісячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах маг місце, коли его сума у тисячу и больше разів перевіщує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(Доповнено статтей 163 згідно із Законом України от 25.12.2008 р. Лк 801-VI, Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними згідно із Законом України от 15.11.2011 р. № 4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ та професійної ДІЯЛЬНОСТІ на фондовому ринку (дів. Закони України "Про Цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні").
2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у здійсненні Операції з цінними паперами, яка захи до професійної ДІЯЛЬНОСТІ на фондовому ринку, без СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії), ЯКЩО законом передбача одержании СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії) для Здійснення Такої Операції або з порушеннях умів Ліцензування (формально склад).
Відповідно до статьи 1 Закону України "Про Цінні папери та фондовий ринок" Професійні учасники прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ - це особини, Які здійснюють професійну діяльність на ринку ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Відповідно до статьи 4 цього ж Закону ліцензуванню підлягають Такі види професійної ДІЯЛЬНОСТІ на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ:
1) брокерська діяльність - Укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів КОМІСІЇ, доручення) Щодо ЦІННИХ ПАПЕРІВ від свого имени (від имени Іншої особини), за Доручення и за рахунок Іншої особини;
2) дилерській діяльність - Укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів Щодо ЦІННИХ ПАПЕРІВ від свого имени та за свой рахунок з метою перепродажу, крім віпадків, передбачення законом;
3) андеррайтинг - размещения (підписка, продаж) ЦІННИХ ПАПЕРІВ торговцем цінними паперами за Доручення, від имени та за рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого имени за винагородой ПРОТЯГ визначеного рядок на підставі договору про управління надіс Йому цінними паперами та копійчаними Кошта, призначеня для інвестування в Цінні папери, а такоже отриманий в процесі цього управління цінними паперами та копійчаними Кошта, Які належати на праві власності установником управління, в его інтересах або в інтересах визначених ним третіх ОСІБ;
5) діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового прайси - Компанії з управління активами, что провадиться нею за винагородой від власного имени або на підставі відповідного договору про управління активами, Які належати інстітуційнім інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління Іпотечним покриття - діяльність, что провадиться управителем іпотечного покриття від свого имени за винагородой ПРОТЯГ визначеного рядок на підставі договору про управління Іпотечним покриття та передбачає представництво інтересів власніків іпотечніх облігацій, Здійснення контролю за додержанням умов заміні іпотечніх актівів чі включення новіх іпотечніх актівів до складу іпотечного покриття, Здійснення контролю за своєчасністю та повнотіла Здійснення емітентом платежів за звічайній іпотечнімі облігаціямі, забезпечення відповідності іпотечного покриття Вимогами законодавства, Виконання других функцій, визначених законодавством;
7) депозитарна діяльність депозітарію ЦІННИХ ПАПЕРІВ - діяльність З НАДАННЯ услуг Щодо зберігання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, обслуговування правочинів Щодо ЦІННИХ ПАПЕРІВ на Рахунка зберігачів ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже операцій емітента Щодо віпущеніх ними ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
8) депозитарна діяльність зберігача ЦІННИХ ПАПЕРІВ-діяльність З НАДАННЯ услуг Щодо зберігання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, обслуговування правочинів Щодо ЦІННИХ ПАПЕРІВ на Рахунка власніків ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
9) діяльність Із ведення Реєстру власніків іменніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ - збір, фіксація, обробка, зберігання та Надання Даних, Які складають систему Реєстру власніків іменніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Щодо іменніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ, їх емітентів и власніків;
10) діяльність з організації торговли на фондовому ринку - діяльність ПРОФЕСІЙНОГО участника фондового ринку (організатора торговли) Із создания організаційніх, технологічних, ІНФОРМАЦІЙНИХ, правових та других умів для збірання та Поширення ІНФОРМАЦІЇ Стосовно попиту и пропозіцій, проведення регулярних торгів фінансовімі інструментамі за встановленного правилами, централізованого Укладання и Виконання договорів Щодо ФІНАНСОВИХ інструментів, у тому чіслі Здійснення клірінгу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів между членами організатора торговли;
11) розрахунково-КЛІРИНГОВА діяльність - діяльність з визначення взаємніх зобов'язань за договорами Щодо ЦІННИХ ПАПЕРІВ и розрахунків за ними.
Ліцензування професійної ДІЯЛЬНОСТІ на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ здійснює Національна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового прайси відповідно до Законів України, что регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових АКТІВ, прийнятя згідно з цімі законами, та з урахуванням вимог статей] 3 та 19 Закону України "Про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської діяльності".
Рядків Дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за Поданєв Національно! КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового прайси, альо НЕ может буті меншим, чем три роки.
У процесі Здійснення професійної ДІЯЛЬНОСТІ на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ особини, Які здійснюють таку діяльність, зобов'язані Додержуватись встановленного обов'язкових норматівів достатності ВЛАСНА коштів та других Показників та вимог, что обмежують РИЗИКИ по операціях з цінними паперами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 163/8. ДІЯЛЬНІСТЬ на фондовому ринку без ліцензії "
 1. Стаття 166-1.
  Зловжівання монопольним становищ на прайси нав'язування таких умов договору, Які ставлять контрагентів в нерівне становище, або Додатковий умів, что НЕ стосують предмета договору, в тому чіслі нав'язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або Припинення виробництва, а такоже вилучення з обороту товарів з метою создания або ПІДТРИМКИ дефіціту на прайси Чи встановлений монопольних ЦІН,
 2. Стаття 248. Ставки податку за ТИМЧАСОВЕ зберігання радіоактівніх відходів їх Виробнику прежде встановлень особливая умів ліцензії рядків
  248.1. Ставки податку за ТИМЧАСОВЕ зберігання радіоактівніх відходів їх Виробнику прежде встановлень особливая умів ліцензії рядків: категорія відходів Ставка податку за ТИМЧАСОВЕ зберігання радіоактівніх відходів (крім відходів, представлених у вігляді джерел іонізуючого віпромінювання), гривень за куб. метр Ставка податку за ТИМЧАСОВЕ зберігання радіоактівніх відходів,
 3. Стаття 166-2.
  Неправомірні догоди между підприємцями Укладення угідь, спрямованостей на встановлення (Підтримання) монопольних ЦІН (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, Розподіл рінків за теріторіальнім принципом, асортиментом товарів, ОБСЯГИ їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншімі ознакой з метою їх монополізації, Усунення з прайси або обмеження доступу на нього продавців,
 4. Віді (тіпі) ліцензій
  . ОБСЯГИ прав, что передаються за Ліцензійним договором, зумовлюється Вибори сторонами увазі ліцензії. Розрізняють Патентні та безпатентні ліцензії. Патентні візнаються ліцензії, об'єкти якіх захищені ОХОРОНИ документами. Безпатентнімі є ті ліцензії, об'єкти якіх НЕ мают патентної охорони, зокрема ноу-хау. Крім того, у Галузі ПРОМИСЛОВОЇ власності існують два основні види ліцензій - проста
 5. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ Щодо Юридичної особини за нововиявленими обставинами
  1. Постанова за впорався может буті переглянутися Уповноваженому особою, Якою вона Вінес, у зв'язку з нововиявленими обставинами. Нововіявлені Обставини - це істотні Обставини, что НЕ булі и не могли буті відомі уповноваженій особі на годину РОЗГЛЯДУ справи про Правопорушення. 2. Постанова за впорався может буті переглянутися за заявлять особини, до Якої застосовано санкцію, за ініціатівою уповноваженої
 6. 5.1. Ст. 42 конституції України
  Коженая має право на підпріємніцьку діяльність, яка НЕ Заборонена законом. Підпріємніцька діяльність депутатів, посадових и службових ОСІБ органів ДЕРЖАВНОЇ влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава Забезпечує захист конкуренції у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ. Чи не допускаються зловжівання монопольним становищ на прайси, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна
 7. Стаття 4.
  Зловжівання монопольним становищ на прайси Зловжіваннямі монопольним становищ вважаються: нав'язування таких умов договору, Які ставлять контрагентів в нерівне становище, або Додатковий умів, что НЕ відносяться до предмета договору, в тому чіслі нав'язування товару, не потрібного контрагенту; обмеження або Припинення виробництва, а такоже вилучення з обороту товарів, что прізвелі або могут
 8. 2. Антимонопольне законодавство України
  У відповідності Зі статтей 42 конституції України НЕ допускаються зловжівання монопольним становищ на прайси, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна Заборона стосується ДІЯЛЬНОСТІ, націленої на недопущення, обмеження чи Усунення конкуренції, Незалежності від конкретних ее Видів и складів Правопорушення. Закон України "Про обмеження монополізму та
 9. ЛІЦЕНЗІЙНІ платежі та право ліцензіара на винагородой
  . Виникнення та реалізація права ліцензіара на одержании винагородой поклади від ряду факторів економіко-правового характеру. Найскладнішім аспектом у ліцензійних відносінах є визначення Ціни, або вартості предмета ліцензії, яка такоже зумовлюється рядом факторів. При цьом Варто мати на увазі, что ціна предмета ліцензії и ціна ліцензії НЕ Одне й ті Саме. Ціна предмета ліцензії - це вартісній
 10. Стаття 106/2. Незаконний посів або Незаконне вирощування снотворного маку чи конопель
  Незаконний посів або Незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин - тягти за собою накладення штрафу від вісімнадцяті до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно ВИРОЩУВАННЯ наркотіковмісніх рослин. (Доповнено статтей 106 згідно з Указом ПРЕЗИДІЇ Верховної Ради Української PCP від 21.08.87 р. №
 11. § 5. Правовий статус фондової біржі
  Фондова біржа являє собою організаційно оформлень , Постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, что могут вільно продавати и купуватіся. Саме фондова біржа зосереджує Попит и пропозіцію ЦІННИХ ПАПЕРІВ, спріяє формуваня їх біржового курсу та Виконує Інші Функції, пов'язані з обігом ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Правову основу ДІЯЛЬНОСТІ фондової біржі ставити Закон України
 12. Особливості договором зберігання цінностей у банку
  Особливості договором зберігання цінностей у банку: 1) предметом зберігання є цінності, под Якими законодавець розуміє документи, Цінні папери, Дорогоцінні метали, каміння, Інші коштовності та цінності. Поняття дорогоцінніх металів и каміння, а такоже їх ПЕРЕЛІК дається в Законі України "Про державне регулювання відобутку, Виробництво і Використання дорогоцінніх металів и дорогоцінного каміння та
 13. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  Поняття державних і муніципальних грошових фондів. Види державних і муніципальних грошових фондів. Правовий режим грошових фондів. Правовий режим бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди . Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ.
 14. Стаття 1.
  Визначення термінів Для цілей цього Закону вжіваються Такі Терміни: товар - продукт ДІЯЛЬНОСТІ (включаючі роботи, послуги, а такоже Цінні папери), призначеня для реалізації; ринок товару (товарний ринок) - сфера обороту товару однієї СПОЖИВЧОЇ вартості, в межах Якої візначається монопольне становище; органі ДЕРЖАВНОЇ власти - міністерства та Інші центральні органи віконавчої власти, органі
 15. Стаття 166-3.
  Діскрімінація предпринимателей органами власти и управления Заборона создания новіх предприятий чі других організаційніх форм підприємництва в будь-якій сфере ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже встановлення обмежень на Здійснення окрем Видів ДІЯЛЬНОСТІ, на виробництво питань комерційної торгівлі Видів товарів з метою обмеження конкуренції, прімушування предпринимателей до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, Регіональні та Інші
 16. Стаття 185.1. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів
    1. Особливості банкрутства фінансових організацій, встановлені статтями 183.1 - 183.26 справжнього Федерального закону, поширюються на професійних учасників ринку цінних паперів, управляючі компанії інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів з урахуванням положень статей 185.2 - 185.7 цього Закону. 2. Для цілей цього
© 2014-2022  yport.inf.ua