Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 163/7. Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери

Ненадання посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, який веде облік прав власності на цінні папери, інвестору в цінні папери документів, що підтверджують його право власності на цінні папери, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. 801-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ненаданні посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, який веде облік прав власності на цінні папери, інвестору в цінні папери документів, що підтверджують його право власності на цінні папери (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи емітента чи професійного учасника фондового ринку).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 163/7. Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери"
 1. Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
  стаття визначає обов'язки держателя цінного паперу або векселя. Вони зводяться до того, що держатель цінного паперу або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який 303 постановив вищезазначену ухвалу, разом із цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є держателем зазначених документів, 2. Подання цих документів до суду може бути здійснено як при
 2. Стаття 258. Зміст заяви
  стаття встановлює особливості змісту заяв у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Окрім загальних для всіх заяв реквізитів, тут передбачаються деякі особливості заяв даної категорії цивільних справ. 2. Особливе значення має вимога цієї статті про вказівку в заяві на мету встановлення факту. Саме мета дозволяє оцінити факт із огляду на те, чи має він юридичне значення. У
 3. Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента
  статті матеріальна шкода вважається заподіяною у значному розмірі, якщо її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 232-2 згідно із Законом N8 801-VI від 25.12.2008) І. Основним безпосереднім об'єктом злочину є порядок обігу цінних паперів у частині забезпечення прав інвесторів у цінні папери. Додатковим обов'язковим
 4. Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
  стаття закріплює низку прав держателя цінного паперу на пред'явника або векселя. 2. Відповідно до частини першої цієї статті держатель паперу має право стягнути з заявника збитки, заподіяні йому забороною видачі вкладів, облігацій та інших цінних паперів. Збитками слід вважати не тільки понесені власником витрати, а й доходи, які він не одержав унаслідок накладення заборони на операції. 3. У
 5. Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права?
  документів, іншим особам. З переданням цінного папера переходять усі права, які посвідчуються ним, у сукупності. Цивільний кодекс України визначає, що в цивільному обігу нашої держави використовуються такі групи цінних паперів: а) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у
 6. Стаття Виконання ухвали про арешт майна
  документів, про наявність коштів у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України, визначається відповідними міжнародними угодами. У частині 8 ст. 57 ЗУ «Про виконавче провадження» вказано, що арешт на цінні папери накладається в порядку,
 7. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
  статтею 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть
 8. Стаття 260. Підсудність
  цінні папери на пред'явника або векселі після їх втрати та визнання їх недійсними. Раніше це провадження називалося викличним, тобто сутність цих справ полягає у тому, що суд за заявою особи, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, викликає його держателя до суду. 2. Заявниками по цих справах є особи, які втратили документи про вклад ча пред'явника грошових сум, цінностей, цінних
 9. Стаття 407. Розгляд справи
  документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження. 2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.
 10. Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму
  документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують
© 2014-2022  yport.inf.ua