Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків

1. У разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяв-леної вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
2. Держатель цінного папера на пред'явника або векселя, який не заявив вчасно з будь-яких причин про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель, може пред'явити позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або на вексель.
1. Коментована стаття закріплює низку прав держателя цінного паперу на пред'явника або векселя.
2. Відповідно до частини першої цієї статті держатель паперу має право стягнути з заявника збитки, заподіяні йому забороною видачі вкладів, облігацій та інших цінних паперів. Збитками слід вважати не тільки понесені власником витрати, а й доходи, які він не одержав унаслідок накладення заборони на операції.
3. У випадках, коли держатель паперу або векселя з якихось причин не мав змоги заявити про свої права на цінний папір, він 306
може заявити позов проти тієї особи, яка одержала вклад, облігації, інші цінні папери. Позов має бути пред'явлено до того суду, який визнав цінний папір недійсним, у межах загального строку позовної давності. Строк давності обчислюється з того дня, коли держатель дізнався про порушення свого права, тобто про визнання цінного паперу або векселя недійсним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків"
 1. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
  права на капітал, певних додаткових прав. Наприклад, право на участь в управлінні підприємством, право на додаткову інформацію тощо; - забезпечення отримання доходу на капітал і (або) повернення самого капіталу. Права, які складають зміст цінних паперів, можуть належати до різних категорій цивільних прав. Частіше за все, вони належать до зобов'язальних прав, опосередковуючи різноманітні
 2. Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права?
  права їх законних держателів на цінності, що в них зазначені, та забезпечення одержання саме цих цінностей. Отже, цінні папери є документом встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право і визначають взаємовідносини *іж особою, яка їх випустила, і власником та передбачають виконання зобов'язання згідно з умовами їх випуску, а також можливості
 3. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від'ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті. 153.1.
 4. 3.1. Застава
  права у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, отримати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Визначення застави було дано в Законі "Про заставу", що тривалий час залишався основним нормативним актом, який регулює заставні правовідносини в Україні. Тепер у ЦК
 5. Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
  права цієї категорії, як і. будь-яка інша, відкривається відповідною ухвалою суду. Після відкриття справи і до розгляду справи по суті, відповідно до ухвали судді, здійснюється публікація про виклик держателя втраченого цінного паперу на пред'явника або векселя до суду. Цією ж ухвалою суд забороняє установі, що видала цінний папір, проводити по ньому будь-які фінансові операції. З дати
 6. Стаття 266. Призначення справи до розгляду
  статті 264 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду. 2. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника, емітента втраченого цінного папера на пред'явника або зобов'язаних за векселем осіб. 1. Коментована стаття визначає другий варіант розвитку процесу. 2. Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик власник цінного паперу або векселя не з'явиться до суду та не
 7. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
 8. Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрацій* випуску
  статтею 223, незалежно від того, чи звертався попередньо емітент до ДКЦПФР з проханням про реєстрацію відповідних цінних паперів. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони даного злочину є значні розміри незаконно розміщених цінних паперів. Приміткою до статті визначено, що ця величина має становити не менше 20 нмдг і обраховується виходячи з номінальної вартості цінних паперів, незалежно від
 9. Стаття 260. Підсудність
  права на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі після їх втрати та визнання їх недійсними. Раніше це провадження називалося викличним, тобто сутність цих справ полягає у тому, що суд за заявою особи, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, викликає його держателя до суду. 2. Заявниками по цих справах є особи, які втратили документи про вклад ча пред'явника грошових сум,
 10. Стаття 263. Зміст публікації
  статті 261 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель. 2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за міс-цезнаходженнямемітентацінногопапераабозамісцемплатежувекселя, а також в одному з офіційних друкованих видань. (Із іміііи.міі, внесеними
© 2014-2022  yport.inf.ua