Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про правопорушення розглядається протягом і 5 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення"
 1. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується
 2. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 3. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  розглядати справи про адміністративні
 4. План
  справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 5. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  строку, встановленого законодавством
 6. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  строк її оскарження. Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою. 6.2. За справою про адміністративне правопорушення посадова особа приймає одну з таких постанов: а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2); б) про закриття справи про адміністративне
 7. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів
 8. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 9. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
 10. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 11. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову). У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється
 12. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 7.4. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором. 7.5. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.
 13. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  справ про адміністративні
 14. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу V цих Правил. 2. Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи за справою. Керівник або представник юридичної особи, щодо якої розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
 15. Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
  розгляду справи про правопорушення. 5. Уповноважена особа, яка правомочна розглядати справу, за умови присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та за його письмовим клопотанням може розглянути справу про правопорушення відразу після складання протоколу. 6. Постанова про розгляд справи про правопорушення надсилається особі, яка притягається до адміністративної
 16. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 17. Стаття 157. Строки розгляду справ
  строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. 2. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць. 1. Коментована стаття встановлює строки розгляду цивільних справ. Частина
 18. Стаття 156. Призначення справи до розгляду
  розділу І цього Кодексу, і провадяться виклики і повідом лення (див. коментар до зазначеної глави). 3. Частина 2 коментованої статті встановлює правило про час розгляду справи, який має бути зазначений в ухвалі про призначен ня справи до судового розгляду: вона має бути призначена до роз гляду не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до судового розгляду. 2.
© 2014-2022  yport.inf.ua