Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування

Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно, - тягнуть за собою накладений штрафу на посадових та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1280-ІV)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку та у сфері захисту прав споживачів (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів". Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг).
Безпосередній об'єкт Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в таких формах:
1) порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування;
2) відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.
Відповідно до ст. З Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця).
Згідно статті 6 Закону України "Про телекомунікації" споживачам має бути забезпечено доступу до інформації про порядок отримання та якість телекомунікаційних послуг як принцип діяльності у сфері телекомунікацій.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг споживач під час замовлення та(або) отримання телекомунікаційних послуг має право на безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг.
Обидва склади - формальні.
3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи операторів зв'язку - ч. 1 цієї статті; посадові особи та фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності - ч. 2 цієї статті).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності (склад правопорушення, передбачений ч. 2 цієї статті, може бути вчинений лише з прямим умислом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування"
 1. Стаття 133/2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів
  статтею 133 згідно із Законом України від 05.10.2000 р. № 2029-ІІІ) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері міжнародного перевезення пасажирів та вантажу (див. Закон України "Про автомобільний транспорт", Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у: 1) здійсненні внутрішніх
 2. Права та обов'язки сторін кредитного договору
  порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений. Крім того, кредитодавець здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. У разі виявлення фактів використання кредиту не за
 3. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ
 4. § 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг). Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів або внаслідок нена- дання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого, продавцем або виготовлювачем товару. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає
 5. Відповідальність сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  порушення правил користування енергетичними та іншими ресурсами; 3) споживання ресурсів без приладів обліку; 4) пошкодження приладу обліку тощо. На постачальника відповідальність покладається у разі: 1) переривання постачання енергетичними та іншими ресурсами з його вини; 2) відпуску енергетичних та інших ресурсів, параметри якості яких не відповідають показникам, зазначеним у договорі;
 6. Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
  язку. 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ та органів безпеки. Керівники та працівники операторів телекомунікаційного зв'язку зобов'язані сприяти виконанню дій із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій та отриманої
 7. Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
  порушення вимог законом строку не встановлено; - якщо особу не було попереджено про необхідні дії після закінчення строку придатності та про можливі наслідки в разі невиконання зазначених дій. Продавець або виробник товару, виконавець робіт (послуг) звільняється від відповідальності лише у випадках, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил
 8. Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислюваль- них машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється
  статтею наслідків. Після викладення ст. 363 у новій редакції зміст ознак об'єктивної сторони змінився: закон вимагає наявності порушень (отже, їх має бути принаймні два), а не поодинокого порушення, як це було раніше. Під правилами експлуатації ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку слід розуміти будь-які правила, які регламентують користування цими машинами, їх системами чи
 9. Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікація та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами
  статті,- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР, від 24.06.2004 р. № 1876-ІV, від 19.01.2006 р. № 3380-ІУ, від 01.06.2010 р. № 2299-УІ, від 19.10.2010 р. № 2608-УІ) 1. Об'єктом
 10. Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні
  статті), так й у форм" необережності (тільки ч. 2 цієї
 11. Стаття 322. Порядок сплати збору
  статті визначається порядок сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України. Збір сплачується платниками збору у строки, що розпочинаються з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений. Строки для збору за користування радіочастотним
 12. § 3. Припинення договору позички
  порушення з боку користувача істотними та чи погіршився стан речі в результаті такого користування; 3) якщо річ самостійно передана у користування іншій особі (п. З ч. 2 ст. 853); 4) якщо в результаті недбалого поводження з річчю їй загрожує небезпека знищення або пошкодження (п. 1 ч. 2 ст. 853). При цьому оскільки вказані випадки являють собою порушення обов'язків користувачем, то
 13. Що таке договір на надання послуг?
  порушення договору в повному обсязі. За договором про сплатне надання послуг, замовник повинен оплатити надану йому послугу в строк та в порядку, що визначені договором. У разі неможливості виконати договір, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен виплатити виконавцеві розумну винагороду. За неможливості виконання договору з вини замовника винагорода підлягає виплаті у повному обсязі.
 14. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
  умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем; 4) надання покупцям (замовникам) додаткових послуг, на які вони б могли розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця; 5) інформування покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця
© 2014-2022  yport.inf.ua