Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян

Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації").
Предмети посягання - 1) інтереси держави; 2) громадський порядок; 3) особисті (громадянські) немайнові конституційні права особи на честь і гідність.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у використанні засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян"
 1. Стаття 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
  статті слова «незаконна» є зайвим, оскільки описані в ній дії за будь-яких умов не можуть бути визнані
 2. Стаття 148/4 . Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності
  статтею 1484 згідно Із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1280-ІУ) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", "Про підтвердження відповідності"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у використанні технічних засобів та
 3. Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
  використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
 4. Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  статті, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього
 5. Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється. 2. Виготовлення,
 6. Стаття 349. Порушення зобов'язання про транзит
  засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних
 7. Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів
  засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи.
 8. Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав
  засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України керівнику регіональної митниці, керівнику митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави. Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органу або
 9. § 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів
  використання в межах, визначених законом засобів самозахисту, а також у можливості звернення до відповідного державного, самоврядного чи громадського органу або уповноваженої особи за захистом свого цивільного права чи інтересу. Класифікація видів захисту цивільних прав можлива за різними підставами: залежно від способів, форм, порядку здійснення тощо. Зокрема, залежно від порядку захисту
 10. Стаття 70. Мета митного оформлення
  засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу. Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій
 11. Стаття 103/1. Порушення правил користування енергією чи газом
  статтею 103і згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 27.06.86 р. № 2444-ХІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 31.05.2005 p. № 2598-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Безпосередній об'єкт-
 12. Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції
  статті, особою, яка здійснює допит, він повідомляє про це учасників процесуальної дії та зупиняє допит з метою вжиття заходів для його усунення. Допит продовжується тільки після узгодження з компетентним органом запитуючої сторони необхідних змін у процедурі. 5. Протокол допиту та носії відео- або аудіоінформації надсилаються до компетентного органу запитуючої сторони. 6. За правилами,
 13. Стаття Виконання вироку суду іноземної держави
  статтею передбачено, що у разі потреби органи запитуваної Держави передають органам запитуючої Держави документ, який підтверджує, що санкція
 14. Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб,яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
  статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. 2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє
 15. Стаття 106/2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель
  статтею 106 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 21.08.87 р. № 4452-ХІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.02.95 р. № 64/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 19.03.2009 р. № 1165-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення та обігу наркотичних засобів,
 16. Стаття 288. Зміст заяви
  використання. 1. Стаття, що коментується, досить детально регламентує зміст заяви по даних цивільних справах. 321 2. У заяві має бути зазначено: найменування суду, до якого подається заява; ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або знаходження, а також ім'я представника, номер засобів
 17. Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування
  використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах; професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів; контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з
 18. Стаття 541. Роз'яснення термінів
  метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом; 4) запитуюча сторона - держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа; 5) запитувана сторона - держава, до компетентного органу якої направляється запит; 6) уповноважений (центральний) орган - орган, уповноважений від імені держави
 19. Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
  статті 177 цього
 20. Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур
  засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових
© 2014-2022  yport.inf.ua