Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 42/1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації

Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб- від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої.
(Доповнено статтею 42і згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 19.01.90 p. № 8711-ХІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 23.12.98 p. № 352-XIV)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення (див. Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" та ін.).
Предмет посягання - сільськогосподарська продукція.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виробництві, заготівлі, реалізації сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації (формальний склад).
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - це товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).
До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 42/1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації"
 1. Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
  статтею 104і згідно із Законом України від 17.11.99 р.№ 1228-XIV; у редакції Закону України від 17.06.2004 р. № 1805-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері насінництва та розсадництва (див. Закон України "Про насіння і садівний матеріал"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах: 1) виробництво, заготівля, пакування, маркування,
 2. § 1. Договір - основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі
  виробництво; - по енергетичному забезпеченню виробництва сільськогосподарської продукції; - по проведенню зрошувальних робіт з метою підвищення родючості земельних угідь; - по рекламуванню продукції аграрних товаровиробників; - по підготовці і підвищенню кваліфікації фахівців сільськогосподарського виробництва та інші. Сучасне аграрне виробництво потребує відповідного
 3. § 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства
  виробництво продукції, її переробку та реалізацію з метою одержання прибутку і розширення виробництва; на власний розсуд підбирає партнерів з економічних зв'язків, в тому числі іноземних; з метою забезпечення своєї господарської та іншої діяльності має право вступати в договірні відносини з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, з окремими громадянами. Спори, що виникають під час
 4. Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
  статті. Згідно з п. 14.1.76 ст. 14 ПК України землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. Щодо
 5. Глава ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Глава ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
 6. § 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
  виробництва є пряма залежність від погодних умов, інших випадкових факторів, що впливають на результат (хвороби тварин, шкідники рослин тощо). Це робить виробника сільськогосподарської продукції економічно слабшою стороною договору (на відміну, наприклад, від продавця за договором поставки). Тому основна спрямованість регулювання відносин щодо контрактації сільськогосподарської продукції - це
 7. § 1. Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведення
  виробництва на основі приватної власності, побудоване на праці членів сім'ї. На відміну від селянського (фермерського) господарства воно не є юридичною особою і не може застосовувати працю найманих осіб за контрактом чи договором. Особисте селянське господарство слід розглядати як форму сільськогосподарського виробництва аграрної продукції і отримання додаткового прибутку (до заробітної плати
 8. Що таке договір контрактації сільськогосподарської продукції?
  виробництва сільгосппродукції, взаємна майнова відповідальність сторін за порушення договору та інші умови, які сторони визнають за необхідне передбачити в договорі. Законом можуть бути передбачені особливості виконання цих договорів. Зокрема контрактант (заготівельник) може бути зобов'язаний на умовах, передбачених договором, забезпечувати сільськогосподарського товаровиробника основними
 9. § 1.Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів
  виробництва, ведення сільськогосподарської діяльності, його розташування в сільській місцевості, а також задоволення потреб переважно сільського населення, наявність внутрішньогосподарських відносин, участь у кооперативній діяльності без нанесення збитку власному господарству. Таким чином, ознакою сільськогосподарського кооперативу є ведення сільськогосподарської діяльності. Під
 10. § 2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
  виробництва сільськогосподарської продукції; здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, для розміщення відповідної виробничої інфраструктури. З економічної точки зору землі сільськогосподарського призначення відрізняються від інших земель тим, що вони самі є засобом виробництва, виробничим потенціалом. Землі сільськогосподарського призначення розподіляються
 11. Стаття 82/2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
  статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. ХІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з радіоактивними
 12. Стаття 302. Об'єкт оподаткування
  статті 307. Наявність земель за їх категоріями обліковується землевпорядними органами, підпорядкованими Державному комітету України по земельних ресурсах відповідно до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель, затвердженої наказом Держкомстату України від 05.11.98 р. № 377, зареєстрованого в Мін'юсті України від 14.12.98 р. № 788/3228 (форма № 6-зем
 13. § 1. Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн
  виробництва. Основними важелями державного регулювання вважаються: - цінове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції; - система оподаткування; - кредитно-фінансовий механізм; - антимонопольна політика; - регулювання зовнішньоекономічної діяльності; - спеціальні цільові програми. Застосування цих важелів у різних країнах здійснюється по-різному. Якщо, наприклад, для
 14. Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
  виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від трьох до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
 15. § 5. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції
  виробництва аграрної продукції, її транспортуванні, майнова відповідальність сторін за порушення договору та інші умови. У разі порушення сторонами своїх обов'язків за договором контрактації настає майнова відповідальність у вигляді неустойки і відшкодування збитків. Так, при невиконанні умов щодо кількості, асортименту, термінів здачі аграрної продукції сільськогосподарські виробники сплачують
 16. Стаття 164/4. Несвоєчасне здавання виторгу
  статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 164 згідно із Законом України від 29.07.94 р. № 155/94-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.07.96 р. № 328/96-ВР) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері торговельної діяльності та
 17. Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
  сільськогосподарської продукції", "Про захист населення від інфекційних хвороб"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ввезенні в Україну, вивезенні з України, транзиті через її територію, вивезенні з карантинних зон або ввезенні до них сільськогосподарської та іншої продукції, яка підлягає фітосанітарному контролю, що не пройшла такого контролю (формальний склад). 3. Суб'єкт
© 2014-2022  yport.inf.ua