Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 164/4. Несвоєчасне здавання виторгу

Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, - тягне за собою накладення штрафу па осіб, відповідальних за здавання виторгу, від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ТІ самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 164 згідно із Законом України від 29.07.94 р. № 155/94-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.07.96 р. № 328/96-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері торговельної діяльності та фінансової дисципліни (див. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, Інструкція про порядок приймання, контролю і обліку торговельної виручки структурними підрозділами підприємства поштового зв'язку).
Виторг- це кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану (продану) продукцію. Виторг складається з суми від реалізації основної продукції, товарів народного споживання, відходів виробництва, наднормативних і зайвих матеріалів. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки (за термінами, номенклатурою, асортиментом, якістю продукції).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здаванні виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи торговельних підприємств всіх форм власності, відповідальні за здавання виторгу).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або евентуального умислу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 164/4. Несвоєчасне здавання виторгу"
 1. Стаття 20.
  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98) Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств, установ, організацій, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність згідно з
 2. 2.4. Санкції за порушення антимонопольного законодавства
  статтями 4 - 6 Закону України "Про обмеження монополізму ..." , тобто діянь, які кваліфіковані даним законом як правопорушення; 2) неналежне виконання (відхилення від виконання чи несвоєчасне виконання) рішень Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновленні первісного стану чи зміні угод, що суперечать
 3. Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 12.01.2005 р. № 2322-ІV) 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в неподанні або несвоєчасному
 4. Стаття 166-4.
  статті, від виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, чи несвоєчасне виконання їх рішень - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено
 5. Які обов'язки сторін за договором підряду?
  несвоєчасного попередження замовника про необхідність перевищення зазначеного в договорі кошторису, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату робіт за ціною, визнаною в договорі; - вжити всіх заходів щодо забезпечення збереження наданого йому замовником майна та нести відповідальність за втрату або пошкодження цього майна, що сталося з його вини; - надавати замовникові звіт про
 6. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі вії трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 1634 згідно із Законом України від 12.01.2005 р. №
 7. Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
  несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на
 8. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
  здавання на берег ганчір'я, забрудненого рідкими шкідливими речовинами, реєструються в судновому
 9. Реєстрація операцій з нафтою
  здавання зібраної нафти адміністрації спеціалізованого судна слід отримати розписку. Операції з промасленим ганчір'ям на суднах, що здійснюють міжнародні рейси, на суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках реєструються в машинному, а за відсутності машинного - в судновому журналі. Реєстрацію
 10. Стаття 131. Подання доказів
  статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин. 1. Коментована стаття встановлює порядок подання доказів сторонами. Взагалі-то докази чи їх більшість подаються ще у стадії відкриття провадження у справі. Так, ст. 119 ЦПК передбачає необхідність зазначити у позовній заві докази, що підтверджують кожну обставину, та перелік документів, що додаються
 11. Стаття 380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
  статті 3, 27-29). КПК (ст. 52-1). Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 p. (ст. 2). Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 p. (ст. 2). Інструкція про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в
 12. Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
  статті 50 цього Кодексу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати). При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються. 120.1. Абзаци перший і другий цього пункту
 13. Стаття 211. Окремі ухвали суду
  несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягне за собою адміністративну відповідальність. 3. Якщо при розгляді цивільної справи суд виявить у діях сторони або іншої особи ознаки злочину, то він повідомляє про це прокурора або сам порушує кримінальну справу у передбачених законом випадках. 4. Окрема ухвала може бути постановлена як при винесенні рішення, так і в тих випадках, коли справа
 14. Стаття 331. (Стаття 331 виключена згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004 р.)
  Стаття 331. (Стаття 331 виключена згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004
 15. Стаття 230. (Стаття 230 виключена згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003 р.)
  Стаття 230. (Стаття 230 виключена згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003
 16. Відповідальність банку за договором банківського рахунка
  несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше
 17. 2.2. Зберігання речей у ломбарді
  статті 967-968), Законами України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р., "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 p., а також підзаконними актами, зокрема Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 р. № 3981, тощо; 2)
 18. Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 12.01.2005 р. № 2322-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері податкового обліку та
© 2014-2022  yport.inf.ua