Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України,- тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 12.01.2005 р. № 2322-ІV)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері податкового обліку та аудиту (див. Податковий кодекс України, Закон України "Про аудиторську діяльність").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в неведенні податкового обліку, порушенні порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподанні або несвоєчасному поданні аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України(формальний склад).
Загальні положення щодо обліку платників податків встановлено главою 6 розділу 1 Податкового кодексу України.
Відповідно до статті 7 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторський висновок - це документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші джерела.
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.
Результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту.
Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або суб'єкту господарювання України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.
Згідно статті 8 зазначеного Закону проведення аудиту є обов'язковим для:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігації!, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів). а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, зокрема, головні бухгалтери).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків"
 1. Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень
  порушення виражається у вчиненні таких діянь: 1) порушенні порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку та надання громадянам жилих приміщень; 2) недодержанні встановлених строків заселення жилих будинків і жилих приміщень. Обидва склади - формальні. 3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи). 4. Суб'єктивна сторона
 2. Стаття 369. Експерт
  порушення митних правил, у разі потреби в спеціальних знаннях. Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з поставлених перед ним питань. Експерт має право: знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання
 3. Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
  стаття ПК присвячена особливостям здійснення контролю за виконанням угод про розподіл продукції. У цій статті йдеться про податковий контроль і щорічну аудиторську перевірку фінансової звітності інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угод про розподіл продукції. Четвертий раз у розділі ХУШ цього Кодексу йдеться про необхідність вести бухгалтерський облік окремо: по діяльності
 4. Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
  порушення. Примусове виконання податкового обов'язку пов'язано, фактично, з вилученням коштів платника податків у рахунок його обов'язку й боргу. У цьому випадку мова вже йдеться не про справляння податку, а про стягнення як його, так і сум донарахувань. Примусовість при сплаті податку пов'язана вже з утворенням податкового боргу. Примусове виконання податкового обов'язку обумовлюється або
 5. Стаття 17. Права платника податків
  порядку, встановленому цим Кодексом; 17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит у порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом; 17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності
 6. Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
  статті 53 не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до наданої йому податкової консультації, тільки на підставі того, що у подальшому зміст податкової консультації було змінено або скасовано, чи надано нову податкову консультацію такому платнику податків. Платник податків, посадові особи платника податків не можуть бути притягнуті до кримінальної,
 7. Стаття 134. Об'єкт оподаткування
  статтями 135 - 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу; 134.1.2. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього Кодексу, з джерелом
 8. Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
  порушення податкового законодавства. При цьому допускається, що з окремих податків і зборів може бути визначено спеціальний порядок адміністрування. Він може передбачатися виключно іншими розділами цього кодексу або митним законодавством. У такому випадку використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної
 9. Стаття 236. Податковий період
  статті «Податковий (звітний) період», проте для збору логічно використовувати строк (термін сплати), адже збір сплачується одноразово, зокрема у цьому випадку «перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортного засобу». До прийняття Податкового кодексу України у податковому законодавстві не передбачалося податкового періоду, лише «строки сплати податку». Тому незрозумілим є використання
 10. Стаття 11. Спеціальні податкові режими
  порядку, визначених виключно цим Кодексом. 11.2. Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. 11.3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. 11.4. Не визнаються спеціальними режимами
 11. Стаття 34. Види податкового періоду
  податковий період; квартальний податковий період; місячний податковий період; інші податкові періоди, пов'язані зі сплатою податку одноразово; сплатою податку за підсумками складених періодів -кілька років
 12. Стаття 52. Податкова консультація
  порядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. 52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. Кожен платник податків, будь-який громадянин, особа без громадянства чи іноземець має право звернутись до контролюючих
 13. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010
  порядку роз'яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов'язані з адмініструванням податків. Розрахований на державних службовців,
 14. Стаття 36. Податковий обов'язок
  порушення платником податкового обов'язку податковий орган має право застосовувати певні санкції. Невиконання цього з боку податкового органу є невиконанням функцій, якими такі органи наділені державою. Обов'язки суб'єктів у податкових правовідносинах виступають як стабільні, що закріплюються насамперед у нормативному правовому акті. Навіть тоді, коли обов'язок суб'єктів встановлюється актами
 15. Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам
  статті визначається обов'язок податкового агента подавати відомості про суми виплачених доходів платникам податків-фізичним особам. Слід зазначити, що обов'язок податкового агента певною мірою похідний від мети та завдань податкових органів, тому в науці податкових агентів умовно вважають представниками податкових органів у взаємовідносинах з платником податків - фізичною особою. Разом із тим
© 2014-2022  yport.inf.ua