Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу.
Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає.
(Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 p. № 2453-VI)
(1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про адмінправопорушення у вигляді прояву неповаги до суду. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, буде остаточною і не підлягатиме оскарження ані в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень, ані в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України (КАСУ, КПКУ, ГПКУ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України"
 1. 2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди?
  місцеві суди; апеляційні суди; Апеляційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України. Однак суб'єктами у зобов'язаннях, пов'язаних з відшкодування заподіяної шкоди незаконними діями судових органів, є переважно суди загальної
 2. Стаття 33. Інстанційна підсудність
  місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди. 2. Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя. 3. Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 4. Судові рішення переглядаються
 3. Стаття Інстанційна підсудність
  місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди. 2. Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя. 3. Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 4. Судові рішення переглядаються
 4. Стаття 185/3. Прояв неповаги до суду
  статтею 1853 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 04.05.90 p. № 9166-ХІ; із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 18.01.91 p. № 647-ХІ1; законами України від 07.02.97 p. 55/97-ВР, від 02.06.2005 p. № 2635-ІV, від 07.07.2010 p. № 2453-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку е суспільні відносини у сфері судочинства. 2.
 5. Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.
  статті визначено засадові положення організації системи судів загальної юрисдикції в Україні: єдність, внут-рішньосистемна і територіальна розгалужешсть, певна автономність спеціалізованих підсистем, очолюваних вищими судами; моноцентризм судової системи, який реалізований через надання Верховному Суду України статусу найвищого судового органу. Закріплені у ст. 6 Конституції поняття «судова
 6. Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
  статтями 185- І852 КпАП, можуть бути скасовані або змінені за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора- головою вищестоящого суду, а згідно із Законом від 12 січня 2006 p. № 3336-IV "Про внесення змін до ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення" - його першим заступником або заступниками. Вивчення справ показало такі підстави зміни
 7. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття визначає суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Клопотання про надання такого дозволу подається альтернативно до суду за місцем проживанням (перебування) або за місцезнаходженням боржника. 2. Частина 2 статті передбачає можливість звернення з клопотанням і у суд за місцезнаходженням в Україні майна боржника за умов, якщо боржник не
 8. § 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
  місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України (ст. 18 Закону України від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України"). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені законом до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві
 9. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
  суди постановляють угоди, якими встановлюють «загальний порядок» дослідження інших доказів. Це означає, що суд досліджує докази у тій послідовності, в якій цей Кодекс наводить правила про порядок їх дослідження: допит свідків, дослідження письмових доказів, дослідження речових доказів, дослідження висновку експерта. Однак нерідко суди відступають від 207 цього порядку, наприклад, у разі
 10. Аналіз статистичних даних
  статтею було розглянуто судами м. Севастополя 5, Дніпропетровської області - 5, Запорізької - 6, Автономної Республіки Крим - 7. Закрито провадження у справах щодо 26 осіб, у тому числі звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення 10 осіб; у зв'язку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КпАП, - 10 осіб; за відсутністю складу вказаного правопорушення - 6
 11. Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  статтями 218- 24417 КУАП. У свою чергу, на такі справи не поширюється компетенція адміністративних судів (пункт 3 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України). (2) Стаття 213 коментованого Кодексу наводить вичерпний перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Відповідно до частини 1 цієї статті, справи про
 12. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
© 2014-2022  yport.inf.ua