Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106і, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 1162, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121і, 121 , частини перша, друга І третя статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124і - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128 - 129, частини перша, друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133і, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 1644, 173, статтею 175і (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189, 192, 194,195, статті 197 - 201).
Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, частиною другою статті 106, частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 11 б2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статтями 137, 161, І644, 173, 203 цього Кодексу,- начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, а статтею 175 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частиною першою і другою статті 178, статтями І892, 192, 194, 195, 197- 201 цього Кодексу- начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;
за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116 , частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того,- начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою етапі 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, па яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтею 175і (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і другою статті 178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ па транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що Є в системі органів внутрішніх справ, а за правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу,- також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;
2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124і, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, статтями 128- 129, статтею 132і, частиною шостою статті 133і, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу,- начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки;
3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121, статтями 121і, 121, частинами першою, другою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126. частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 133' цього Кодексу, - працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.
(1) Згідно пункту 5 частини 1 статті 213 цього Кодексу одним із суб'єктів розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, є органи внутрішніх справ (міліція). Вичерпний перелік адмінправопорушень, справи за якими уповноважені розглядати органи внутрішніх справ, а також перелік посадових осіб органів внутрішніх справ (міліції), які від їх імені мають право розглядати такі справи та накладати за результатами їх розгляду передбачені цим Кодексом адміністративні стягнення, встановлено цією статтею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)"
 1. Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх вітання. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ) (1) Відповідно до частини 1 статті 214 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
 2. Стаття 78. Розшук відповідача
  стаття цього Кодексу, на відміну від ст. 97 ЦПК 1963 p., передбачає лише один вид розшуку відповідача - обов'язковий. Він передбачений даною статтею за двох умов: 1) якщо місце перебування відповідача невідоме; 2) якщо особа виступає відповідачем за двома категоріями цивільних справ - за позовами про стягнення аліментів та за позовами про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
 3. 2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди?
  органи, до яких за цивільним та кримінально-процесуальним законодавством України належать: 1) органи дізнання, тобто органи, наділені правом вживати необхідні оперативно-розшукові заходи та провадити невідкладні слідчі дії з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили. До них належать: міліція; податкова міліція; органи Служби безпеки; командири військових частин, з'єднань, начальники
 4. Стаття 38. Орган досудового розслідування
  органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 1) органів внутрішніх справ; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів державного бюро розслідувань. 2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. 3. При досудовому розслідуванні
 5. 2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції.
  органів Державної податкової служби є відповідні спеціа-льні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Це особливий вид міліційної служби з самостійним статусом. Податко-ву міліцію очолює начальник податкової міліції - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Податкова міліція складається із спеціально утворених підрозділів, які діють у
 6. Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду
  статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи з урахуванням особи порушника застосування цих заходів
 7. Стаття 181. Домашній арешт
  статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається
 8. Особливі обмеження
  органи внутрішніх справ. Постанова про встановлення адміністративного нагляду вручається піднаглядній особі під
 9. Стаття Оперативні підрозділи
  статті оперативні підрозділи є складовими структурами відповідних правоохоронних органів. Але їх особливість полягає в тому, що вони наділені законом повноваженнями з проведення оперативно-розшу- кових заходів. До таких підрозділів відповідно до ст. 5 ЗУ «Про оперативно-роз- шукову діяльність» належать: в органах внутрішніх справ - кримінальна, транспортна та спеціальна міліція, спеціальні
 10. Стаття 94. Привід свідка
  статті 51 цього Кодексу, а також малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, особи, які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів. 5. Ухвала про привід оголошується свідку особою, яка її виконує. 6. У разі неможливості приводу особа, яка виконує ухвалу, через начальника органу внутрішніх справ негайно повертає її суду з пись-мовим поясненням
 11. Стаття 386. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
  статтями 329 - 335, 337, 338, 342 - 344, 346, 347, 354, 355 цього Кодексу, розглядаються митними органами. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 336, 339 - 341, 345, 348 - 353 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за місцем розташування митних
 12. Стаття 318. Переміщення товарів під негласним контролем
  органів. Порядок проведення переміщення товарів під негласним контролем визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
 13. Стаття 188/28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
  статтею 188м згідно із Законом України від 24.09.2008 p. № 586-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері безпеки дорожнього руху (див. Закон України "Про дорожній рух"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог (приписів) посадових осіб Державтоінспекції (ДАІ) МВС України щодо усунення порушень правил, норм і
 14. Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів. Порядок проведення контрольованої
 15. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
  організації за останнім місцем проживання відсутнього (житлово-експлуатаційні організації, органи внутрішніх справ або органи місцевого самовря-дування) і за останнім місцем роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме. 2. Одночасно суд вживає заходів через органи опіки та піклування щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місцеперебування якої
 16. Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю
  органу внутрішніх справ на підставі ухвали слідчого судді, суду, якою щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 3. Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. 4. Не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють
© 2014-2022  yport.inf.ua