Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В . Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 186. Самоуправство

Самоуправство, тоб самовільне, всупереч встановленому законом порядку, Здійснення свого дійсного або ворожінь права, что НЕ завдан істотної Шкоди громадянам або державним чи Громадським організаціям, - Тягном за собою Попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян и Попередження або накладення штрафу на посадових ОСІБ - від чотірьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінамі, внесеними згідно із Законом України от 07.02.97 р. № 55/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере державного управління.
2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у самовільному, всупереч встановленому законом порядку, здійсненні свого дійсного або ворожінь права, что НЕ завдан істотної Шкоди громадянам або державним чи Громадським організаціям (формально склад).
3. Суб'єкт адміністратівного проступку - як посадові особини, так и громадяни.
4. Суб'єктивна сторона Правопорушення візначається ставлені до НАСЛІДКІВ и характерізується наявністю звинувачуй У ФОРМІ прямого або евентуального (непрямого) уміслу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186. Самоуправство "
 1. § 333. Зникнення самоуправства
  Введення цивільного процесу в Римі повело до зникнення самоуправства як способу відставання своїх прав власними силами. Спочатку з'явилася альтернативна можливість захисту суб'єктивних прав: вибрати цивільний процес або самоуправство. Самоуправство було заборонено по leges Juliae de vi publica et de vi private, якими воно стало вважатися кримінальним злочином, і за decretum divi
 2. Стаття 19.1. Самоуправство
  Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому федеральним законом або іншим нормативним правовим актом порядку здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або юридичним особам, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот рублів; на посадових осіб - від трьохсот
 3. Стаття 19.1. Самоуправство
  Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому федеральним законом або іншим нормативним правовим актом порядку здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або юридичним особам, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на
 4. § 331. Становлення громадянського процесу
  Захист порушених і оспорюваних прав індивідуумів в ході розвитку римського суспільства реалізовувався різними способами. У додержавні період Риму в таких випадках застосовувалися звичаї, за якими найважчим покаранням було виключення з роду, або сацерій. Звичаї змінювалися самоуправством, або поєдинком, з якого індивід захищав свої права, покладаючись на власні сили.
 5. 33. Самоуправство І СУДОВА захисту суб'єктивних прав
  Самоуправство - самовільне відображення домагань третіх осіб. У найдавніше час самоуправство - єдиний спосіб захисту порушеного права. Допускалося відображення насильства насильством. Поступово самоуправство обмежувалося законом. Воно допускалося лише за відсутності інших способів захисту. У розвиненому римському праві самоуправство не допускалося. Насильницькі дії могли застосовуватися
 6. Самоуправство (ст. 330 КК).
  Безпосередній об'єкт - встановлений порядок реалізації прав або виконання зобов'язаний-ностей. Об'єктивна сторона злочину характеризується низкою ознак: а) самовільне вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється організацією або грома-данина, б) заподіяння істотної шкоди такими дію-виями; в) причинний зв'язок між цими діями і причи-ненним шкодою.
 7. Стаття 330. Самоуправство Коментар до статті 330
  Основним об'єктом самоуправства є встановлений порядок здійснення прав і виконання обов'язків. Додатковим об'єктом можуть виступати недоторканність і здоров'я особи. Об'єктивна сторона злочину виражається дією і полягає в самовільному, всупереч встановленому законом або іншим нормативним правовим актом порядку вчинення будь-яких дій, правомірність яких
 8. Коментар до статті 19.1
  1 . Різниця самоуправства як адміністративного проступку і кримінально караного діяння обумовлено суспільно небезпечними наслідками. Якщо самоправними діями заподіяно істотну шкоду або вони були вчинені із застосуванням насильства чи загрози його застосування, дане правопорушення кваліфікується як злочин (ст. 330 КК). Дефініція кримінально караного самоуправства більш точно
 9. Питання та відповіді
  > Чи можуть дружинники зупиняти автомобілі? Право зупинки транспортного засобу є у співробітників міліції (із закону «Про міліцію»), а також у регулювальників (з ПДР) Дружинники не належать до цих категорій і правом зупиняти транспортні засоби не володіють. Якщо вас зупиняє дружинник, він здійснює самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ), а якщо при цьому вам завданий великий
 10. Стаття 331. (Стаття 331 виключено згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004 р.)
  Стаття 331. (Стаття 331 виключено згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004
 11. Стаття 230. (Стаття 230 виключено згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003 р.)
  Стаття 230. (Стаття 230 виключено згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003
 12. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  Видовим об'єктом даної групи злочинів є нормальна управлінська діяльність органів державного-кої влади та органів місцевого самоврядування. без-посередньо об'єктом конкретних складів злочинів виступила-пают окремі види управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (наприклад, діяльність з охорони громадського
 13. Стаття 359. Підстави для Скасування чі Зміни судових РІШЕНЬ
  І. Верховини Суд України скасовує або змінює ухвалені у деле судові решение Тільки з підстав, визначених статтей 354 цього Кодексу . 1. Коментована стаття містіть правило, згідно з Яким підставамі Скасування або Зміни РІШЕНЬ, что переглядаються у зв'язку з вінятковімі обставинами, є ті Самі Обставини, что є мотивами Оскарження (дів. коментар до ст. 354
 14. Стаття 330. Самоуправство Коментар до статті 330
  1. Об'єктом злочину є встановлений нормативними правовими актами порядок вчинення громадянами дій, пов'язаних з реалізацією їх прав та обов'язків. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в самовільному , всупереч встановленому порядку, вчиненні дій, правомірність яких оспорюється організацією або громадянином. При цьому повинен бути заподіяно істотну шкоду,
 15. Стаття 12. Право на правова допомога
  1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 16. Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види порушеннях Мітні правил
  Вчинення Правопорушення, передбачення статтей 331 , 332, 348 - 350 цього Кодексу, внаслідок аварії або Дії непереборної сили, что підтверджується відповіднімі документами, що не Тягном за собою відповідальність, передбачення Цім
 17. Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції
  1. Суд касаційної інстанції, ВСТАНОВИВ Обставини, передбачені статтей 284 цього Кодексу, скасовує обвінувальній вирок чи ухвалу и закриває кримінальне
© 2014-2022  yport.inf.ua