Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління


Видовим об'єктом даної групи злочинів є нормальна управлінська діяльність органів державного-кої влади та органів місцевого самоврядування. Безпосереднім об'єктом конкретних складів злочинів виступила-пают окремі види управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (наприклад, діяльність з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки - ст. 317 КК; діяль-ність установ, що забезпечують ізоляцію від гро-ва - ст. 321 КК). У ряді складів злочинів присутній додатковий безпосередній об'єкт: життя співробітника правоохоронного органу, військовослужбовця та їх близьких (ст. 317 КК); здоров'я, честь і гідність представника вла-сти і його близьких (ст. 318, 319 КК); здоров'я співробітника місця позбавлення волі або місця утримання під вартою і їх поблизу-ких, а також засуджених до покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства (ст. 321 КК), та ін
Потерпілий в деяких складах злочинів є обов'язковою ознакою (наприклад, співробітник правоохоронного органу, військовослужбовець, їх близькі - ст. 317 КК; представник влади і його близькі - ст. 318, 319 КК; повинно-стное особа правоохоронного чи контролюючого органу та їх близькі - ст. 320 КК; співробітник місць позбавлення волі або тримання під вартою, їх близькі, а також засуджений - ст. 321 КК).
Предмет злочинів, відповідальність за які передбачена в ст. 323, 324-327?, 329 КК, являє собою зобо-вальний ознака складу злочину. У якості такого мо-гут виступати: прикордонні знаки, офіційні документи, державні нагороди, штампи, печатки, бланки, идентифика-ційних номера транспортного засобу та його частин, марки ак-акцизний збору, спеціальні марки, Державний герб, Дер-жавний прапор.

Об'єктивна сторона злочинів проти порядку управ-
лення характеризується, як правило, дією (ст. 317-327?, 329,
330 КК). Тільки ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК) може бути вчинено шляхом як дії, так і бездіяльності. Більшість складів злочинів, крім самоуправства (ст. 330 КК), є фор-ною, тобто злочин вважається закінченим з моменту вчинення самого діяння, незалежно від настання суспільно небезпечних наслідків. Єдиний злочин, має матеріальний склад, - це самоуправство (ст. 330
КК). Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складів злочинів, передбачених у ст. 322 і 323 КК, виступає місце - Державний кордон РФ.
Суб'єктивна сторона злочинів проти порядку управ-ня характеризується умисною формою вини. Практично у всіх складах цієї групи злочинів умисел є прямим. У складі самоуправства (ст. 330 КК) можливий не тільки прямий, але й непрямий умисел. В якості обов'язкових ознак суб'єктів незалежно єктивні боку ряду складів злочинів виступають мета (ст. 317-322, 323, 326-327? КК) або мотив (ст. 317-319, 321, 325
КК). Так, вилучення, переміщення або знищення прикордонних знаків (ст. 323 КК) здійснюється з метою протиправного з-трансформаційних змін Державного кордону РФ. Мотив помсти за вчинений засудженим сприяння адміністрації установи або органу кримінально-виконавчої системи виступає як орга-тельного ознаки суб'єктивної сторони злочину, передбаченої ч. 1 ст. 321 КК (дезорганізація діяльності уч-нов, забезпечують ізоляцію від суспільства).
Суб'єкт злочинів проти порядку управління, як пра-вило, загальний - особа, яка досягла віку 16 років. Злочини, відповідальність за які передбачена в ст. 320, ч. 1 ст. 321,
328 КК, може зробити тільки спеціальний суб'єкт (напри-мер, засуджений до покарання, пов'язаного з ізоляцією від загально-ства, - ч. 1 ст. 321 КК).
Залежно від безпосереднього об'єкта злочину проти порядку управління можна класифікувати на сле-дмуть групи:

1) злочини, що посягають на нормальну управленче-ську діяльність представників влади, співробітників право-охоронних та контролюючих органів, а також спів-ков місць позбавлення волі або тримання під вартою (ст. 317-321 КК);
2) злочини, що посягають на недоторканність Дер-
дарчим кордону РФ (ст. 322-323 КК);
3) злочини, що посягають на порядок обігу офіційні-
альних документів і державних нагород (ст. 324-327?);
4) злочин, що посягає на порядок призову на військову та альтернативну цивільну службу (ст. 328 КК);
5) злочин, що посягає на авторитет Державного герба і Державного прапора РФ (ст. 329 КК);
6) злочин, що посягає на порядок здійснення спо-
рів про право (ст. 330 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  злочинів є нормальна діяльність органів влади та місцевого самоврядування, що розуміється як складаються між органами управління та громадянами відносини з приводу здійснення першими - розпорядчих, адміністративних функцій і підпорядкованості, обов'язковості виконання і дисципліни - другими. Зазіхання на порядок управління не тільки порушують нормальну діяльність органів
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 5. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність , відмінність, взаємодія, протиріччя
  поняття права, але дотримуємося думки, згідно з яким право - це вихідні від держави норми, покликані виражати ідеї гуманізму, моральності, справедливості, природних прав людини, міру свободи особистості; баланс інтересів між різними верствами суспільства. Загалом поняття права, як зауважив ще І.А. Ільїн, впирається в поняття норми. Саме тому жодна із пропонованих нині
 6. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  поняття злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права , представники якої першими розробили поняття складу і
 8. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
  поняття - "доручення" - використовується законодавцем і для характеристики ще однієї , вже четвертою за рахунком, ситуації, в якій одна особа діє замість іншого. Кваліфікуючим ознакою виникає зобов'язання, якому присвячена справжня глава, служить на цей раз не наявність доручення, а, навпаки, його відсутність. Зазначене зобов'язання отримало в римському праві найменування negotiorum
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  поняття, що об'єднує загальні ознаки всіх форм розкрадання: крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, розтрати та привласнення. Слід зазначити, що поняття розкрадання об'єднує в сутності різні посягання, що зумовлює його правове значення. Відсутність будь-якої ознаки розкрадання виключає кваліфікацію скоєного як розкрадання. Однак наявність цих ознак не завжди дозволяє
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
© 2014-2022  yport.inf.ua