Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ухилення від відбування позбавлення волі (ст. 314 КК).

Кримінально-виконавче, кримінально-процесуальне та кримінальне законодавство передбачають можливість виїзду за пре-дели місця позбавлення волі, відстрочку виконання вироку або відстрочку відбування покарання. Згідно ст. 97 ДВК РФ засудженим до позбавлення волі може бути дозволено виїзд за межі місця позбавлення волі у зв'язку з винятковими особистими і сімейними обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду для засудженого або його сім'ї; необхідність попереднього вирішення питань про тру-Довом та іншому пристрої після звільнення). Тимчасовий виїзд може бути наданий і жінкам, які мають дітей у будинках

дитини при виправних установах, для влаштування дітей у родичів або в дитячих будинках. Відповідно до ст. 398
КПК РФ допускається відстрочення виконання вироку: при важки-лій хвороби засудженого, що перешкоджає відбуванню наказа-ня; при вагітності засудженої або наявності у неї дітей віком до 14 років; коли негайне відбування покарання може спричинити для засудженого або його сім'ї зважаючи пожежі чи інших стихійних лих, важкої хвороби, смерті єдність-ного працездатного члена сім'ї або інших виняткових обставин особливо тяжкі наслідки. Статтею 82 КК від-срочка вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітньому-них дітей, може бути надана до досягнення дитиною
14-річного віку.
Засуджені, які порушують строки повернення або прибуття до місця відбування покарання, здійснюють посягання, передбаченої ст. 314 КК.
Об'єктивна сторона полягає: а) у неповерненні осуж-денного у місця позбавлення волі після короткострокового або дли-тельного виїзду, скасування відстрочки відбування покарання, б) в укло-нении від явки в місця позбавлення волі після закінчення відстрочити-ки виконання вироку суду або скасування відстрочки відбування покарання. Діяння виконується у формі бездіяльності. Для осуж-денних, які відбували до виїзду позбавлення волі, злочин закінчено з моменту неповернення у встановлений термін після закінчення терміну виїзду або скасування відстрочки відбування нака-зания вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітньому-них дітей. Якщо засудженому була надана відстрочка ис-нання вироку суду (ст. 398 КПК РФ), то злочин закінчено з моменту ухилення від явки в передбачений термін у місця позбавлення волі після закінчення цього відстрочення вико-нання вироку.
Злочин має формальний склад і є триваючим. Кримінальна відповідальність має наставати лише у разі, коли засуджений бажає ухилитися від відбування покарання. Немає складу злочину, коли затримка пов'язана з поважних-ними причинами (хвороба особи, проблеми на транспорті тощо).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.

Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, яка досягла 16 років, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або засуджена до позбавлення волі, якому були надані краткосроч-ний виїзд за межі місця позбавлення волі або відстрочка виконання вироку (ст . 398 КПК РФ) або відстрочка відбування покарання (ст. 82 КК).
Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого су-дебного акта (ст. 315 КК). Набрали законної сили, судові акти є обов'язковими для всіх без винятку державного-ських органів, органів місцевого самоврядування, державних-них, муніципальних установ, комерційних і некоммерч-ських організацій, посадових осіб та осіб, які здійснюють управлінські функції у відповідних організаціях, фізичних осіб і підлягають виконанню на всій території РФ. Неисполне-ня судового акта підриває авторитет суду, свідчить про неповагу до суду, заважає реалізації завдань і цілей, що стоять
перед правосуддям.
Факультативним об'єктом можуть бути майнові і не-майнові права і законні інтереси особистості, організа-цій, підприємств, установ (наприклад, невиконання доль-ного рішення про відшкодування збитку).
Об'єктивна сторона злочину проявляється у злісному невиконанні вступили в законну силу вироку суду, ре-ня суду або іншого судового акта або перешкоджання їх виконанню.
Злісним визнається невиконання, що триває після письмового попередження суду.
Невиконання відбувається, як правило, шляхом бездіяльності. Винна особа не виконує судового рішення в установлений-ні для цього строки: залишає без руху виконавчий лист про стягнення грошових сум, ухиляється від передачі в ука-занние терміни майна в натурі позивачу і т.д. Таке преступле-ня є триваючим. Невиконання судового акта може бути скоєно і дією. Наприклад, винний, незважаючи на наявний в судовому акті заборона, приймає засудженого на роботу, пов'язану із здійсненням певної професійної чи іншої діяльності.

Перешкоджання виконанню судового акта здійснюва-ляется активним поведінкою. Винний створює перешкоди для реалізації судового вироку, рішення, іншого акту. Програванні-пятствованіе може полягати в приховуванні виконавчого листа, копії вироку, повільному звільнення приміщення з метою перешкоджання передачі його новому власникові і т.п.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - спеціальний: представник влади, державний службовець, службовець органу місцевого само-управління, службовець державного або муніципального установи, комерційної або некомерційної організації (див. примітки до ст. 201 і 285 КК). Приватна особа, відмовляю-щееся виконати судове рішення, не може бути притягнуто до відповідальності за ст. 315 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ухилення від відбування позбавлення волі (ст. 314 КК). "
 1. 3. Судимість
  ухиленні від відбування ряду покарань КК РФ передбачає їх заміну іншим, більш тяжким. Так, за злісне ухилення від відбування виправних робіт вони можуть бути замінені обмеженням волі, арештом або позбавленням волі (ч. 3 ст. 50 КК РФ). Термін судимості при призначенні в порядку такої заміни більш м'якого покарання, ніж позбавлення волі, буде дорівнює одному року (п. "б" ч. 3 ст. 86 КК
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  ухилення від надання свідчень або до неправильного перекладу (ст. 309 КК); розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК); розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді та учасників кримінального процесу (ст. 311 КК); приховування злочинів (ст. 316 КК). 3. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами (суддею,
 3. 6. Злочини, що перешкоджають виконанню покарання або відшкодуванню заподіяної шкоди
  ухилення від виконання вступило в законну силу вироку суду про призначення конфіскації майна (ч. 2). Обов'язковою ознакою даного складу злочину є предмет. Їм можуть бути майно, а також грошові кошти (вклади) , які піддані опису чи арешту або підлягають конфіскації. Майно, кого заарештовано, описується і передається на відповідальне зберігання
 4. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  ухилення засудженого від відбування обов'язкових робіт (ч. 3 ст. 49 КК РФ). злісно ухиляється від відбування обов'язкових робіт визнається засуджений: а) більше двох разів протягом місяця не вийшов на обов'язкові роботи без поважних причин; б) більше двох разів протягом місяця порушив трудову дисципліну; в) сховався з метою ухилення від відбування покарання. У разі злісного
 5. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  ухилення від відбування покарання особою, засудженою до виправних робіт, суд може замінити невідбуте покарання обмеженням волі, арештом або позбавленням волі з розрахунку один день обмеження волі за один день виправних робіт, один день арешту за два дні виправних робіт або один день позбавлення волі за три дні виправних робіт. Сформулювавши в ч. 4 ст. 50 КК РФ правило,
 6. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  ухилення від відбування обмеження волі передбачена відповідальність. У першому випадку до засуджених можуть бути застосовані такі заходи стягнення, як догана, заборона покидати гуртожиток у певний час доби на строк до одного місяця, оселення відповідно до правил внутрішнього розпорядку виправних центрів у дисциплінарний ізолятор на строк до п'ятнадцяти діб. При злісному
 7. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами (ст. 339 КК РФ), порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК РФ) і ряд інших злочинів. Це покарання встановлюється на строк від трьох місяців до двох років. Але воно може бути призначено не тільки за злочини проти військової служби, а й за інші злочини у випадках, коли характер
 8. Стаття 56. Позбавлення волі на певний строк Коментар до статті 56
  ухилення особи від відбування покарання (наприклад, заміна виправних робіт позбавленням волі - ч. 4 ст. 50 КК РФ, обмеження волі - ч. 4 ст. 53 КК РФ). Позбавлення волі на певний строк відбуває у виправних установах, до яких відносяться виховні колонії, виправні колонії, в'язниці та лікувальні виправні установи (для хворих відкритою формою туберкульозу,
 9. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  ухиленні від сплати за рішенням суду коштів на утримання цієї дитини, а також у випадках, коли винний тривалий час не проживає з сім'єю і не надає їй допомоги, позбавлений батьківських прав, жорстоко ставиться до дітей і т.д. Тому сам по собі факт наявності у винного малолітньої дитини не може розглядатися як безумовна підстава для визнання його як обставини,
 10. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  ухилення від відбування покарання. В останньому випадку встановлення необхідної відповідності здійснюється в порядку виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua