Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не с власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу - тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 15.11.2011 р. №4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері приватизації майна та обігу приватизаційних паперів (див. Закон України "Про приватизаційні папери").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у продажі або іншій незаконній передачі приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівлі або розміщенні та інших операціях з приватизаційними документами без належного дозволу (формальний склад).
Відповідно до статті 1 Закону України "Про приватизаційні папери" приватизаційні папери - це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Оскільки приватизаційні папери можуть бути лише іменними, їх продаж чи інша незаконна передача особою, що не є власником цих документів в розумінні статті 2 ЗУ "Про приватизаційні папери", автоматично утворює склад правопорушення, передбаченого цією статтею.
Більше того, відповідно до ст. 5 згадуваного Закону, приватизаційні папери не підлягають вільному обігу, а їх продаж чи відчуження іншим способом є недійсним. Відтак, склад правопорушення, що передбачає їх незаконний продаж чи іншу незаконну передачу, є завершеним з моменту пролажу чи відповідної передачі, тож є формальним (наявність матеріальної шкоди не вимагається, оскільки будь-які спроби незаконного продажу чи передачі приватизаційних паперів є недійсними, оскільки цей факт прямо встановлений законом. Це зайвий раз підтверджується ще й тим. що згідно ч. 4 ст. 5 ЗУ "Про приватизаційні папери" будь-які угоди, укладені з використанням приватизаційних паперів для цілей, не передбачених законом, є недійсними (незалежно від того, чи були самі ці документи предметом відповідних угод). Крім того, приватизаційні папери, придбані в результаті скоєння передбаченого коментованою статтею КУАП адмінпроступку. вважаються недійсними знову ж таки остільки, оскільки про це прямо зазначено в законі.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку); особливий- ч. 2 цієї статті (особа, яку вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів"
 1. Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
  статтями 233, 235, або організованою групою, або з використанням службового становища,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 3. Викрадення приватизаційних паперів - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 1. Об'єкт злочину - встановлений порядок випуску та обігу приватизаційних паперів. 2. Предметом злочину є приватизаційні папери.
 2. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  щодо їх продажу, міни, управління цими паперами тощо). У такому разі банк може за дорученням клієнта здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вчинення банком правочинів з цінними паперами клієнтів здійснюється відповідно до Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18
 3. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  щодо відсутності ліцензіата за місцезнаходженням постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться одночасно. 2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів складається та підписується не пізніше 15
 4. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  щодо якої порушено справу про правопорушення; у разі скасування законодавчого акта, який відповідальність за правопорушення. При наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності. 3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення топким, рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінки докази за
 5. Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
  статтею 163 і згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закони України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв.
 6. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 7. Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
  статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах маг місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. Лк
 8. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
 9. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку). Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено. У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт
 10. Стаття 163/10. Незаконне використання інсайдерської інформації
  статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку;
 11. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено уповноваженою особою, якою винесено постанову (уповноваженими особами, якими винесено постанову), за клопотанням особи, щодо якої
 12. Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб
  статтею 480 цього Кодексу, - органи і службові особи, які їх обрали або призначили чи відповідають за заміщення їхніх
 13. Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат
  щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою. 2. Сторони кримінального провадження, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі мають право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх
 14. Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
  стаття цього Кодексу визначає особливості дослідження у судовому засіданні таких письмових доказів, як особисті папери, особисте листування і телеграфні повідомлення 215 громадян, оскільки ст. 31 Конституції України гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції фізичних осіб. 2. За загальним правилом ці письмові докази досліджуються у закритому
 15. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
  статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 2. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні
 16. Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу
  щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її
 17. Стаття 163/12. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
  статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот
 18. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  щодо якої закрито справу. 3. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4 розділу ІІІ цих Правил, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення. 4. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у пункті 1 цього розділу,
 19. Стаття 43. Виправданий, засуджений
  статтею 42 цього Кодексу, в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового
 20. Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку
  статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 163я згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-VI; у редакції Закону України від 21.04.2011 р. № 3267-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів та професійної діяльності на фондовому
© 2014-2022  yport.inf.ua