Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення с охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного І неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
(У редакції Закону України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)
(1) Стаття 1 КУАП встановлює своїм завданням:
1) охорону:
- прав і свобод громадян;
- власності;
- конституційного ладу України;
- прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій;
- встановленого правопорядку;
2) зміцнення законності;
3) запобігання правопорушенням;
4) виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
(2) Норми цієї статті коментованого Кодексу загалом є декларативними і в загальних рисах описують мету його нормативного регулювання. Соціальні цінності, на захист яких стає цей Кодекс, на думку авторів, є достатньо опрацьованими на теоретичному рівні наукою адміністративного права, щоби не потребувати додаткових коментарів у цій книзі, що ставить собі за мету максимально спростити користування нормативними положеннями Кодексу для їх застосування на практиці.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення"
 1. 5.3 Ст. 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 2. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 3. План
  провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 4. Стаття 422. Гарантування захисту життя, здоров'я і майна посадових осіб митної служби України
  кодексом України та Кодексом України про адміністративні
 5. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  про адміністративні
 6. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 7. Стаття 319. Поняття порушення митних правил
  протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть
 8. Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
  правопорушення
 9. Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому
  завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення. 2. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. 3. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок
 10. Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  правопорушення, що посягають на
 11. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 12. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 13. Список використаної літератури
  про підприємництво і його захист». Київ «Бліц - Информ» 1996. 6. Закон України «Про обмеження монополізму і недопущенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» 7. Ст. 42 Конституції України 8. Ст. 1, 4-6,12, 16, 20 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" 9. Ст. 166 Кодексу України про
 14. Стаття 2. Завдання кримінального провадження
  провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був
 15. Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  правопорушення, що посягають на встановлений порядок
 16. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 17. Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку
  правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і
 18. Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення
  правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я
© 2014-2022  yport.inf.ua