Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.05.2003 р. № 762-ІV)
(1) Стаття 253 цього Кодексу містить імперативну вимогу для органу (посадової особи), що згідно статті 213, розділу НІ цього Кодексу розглядає справу про адміністративне правопорушення, передати матеріали такої справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання (залежно від підвідомчості) у випадку, якщо такий орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні, яке стало приводом для справи про адмінправопорушення, є ознаки злочину. Це доволі спірне положення, оскільки чимало складів адмінправопорушень, передбачених цим Кодексом, містить елементи, аналогічні тим. що містять деякі склали злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, і саме від суб'єктивної оцінки та внутрішнього переконання, якими керується орган (посадова особа) при розгляді справи, залежить ймовірність появи висновку щодо наявності чи відсутності в діянні, що вже стало предметом провадження по справі про адмінправопорушення, ознак злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання"
 1. Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
  статтею 1854 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 04.05.90 p. 9166-ХІ; із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 18.01.91 p. № 647 XІІ; законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 15.05.2003 р. № 762-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері діяльності органів дізнання та досудового
 2. Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування
  матеріалів досудового розслідування складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом. 2. Реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити: 1) номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення; 2) реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; 3) вид
 3. Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
  статті 3, 32). КПК (статті 104, 121). Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 2 лютого 1992p. (ст.
 4. Стаття 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків
  досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим
 5. Стаття Загальні положення продовження строку досудового розслідування
  статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,
 6. Стаття Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
  матеріалів досудового розслідування приймається прокурором. 6. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене. об'єднання матеріалів досудових розслідувань з обґрунтуванням доцільності такого об'єднання. Процесуально об'єднання матеріалів досудового розслідування оформляється відповідною постановою прокурора. У постанові про об'єднання матеріалів
 7. Стаття Реєстр матеріалів досудового розслідування
  матеріалів досудового розслідування складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом. 2. Реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити: 1) номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення; 2) реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; 3) вид заходу
 8. Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
  матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. 2. Під час
 9. Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006
  органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю" У посібнику розкриваються поняття зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, наводяться випадки, при настанні яких у громадянина виникає право на відшкодування
 10. Стаття Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків
  статті 468-473 КПК). Глава 25 КПК набере чинності одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки. Зупинення і відновлення дізнання здійснюється на підставах і в порядку, встановлених статтями 280-282 КПК. Строк досудового розслідування кримінальних проступків складає один місяць з дня повідомлення особі про підозру. Цей строк може бути продовжено районним (міським)
 11. Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
  статтями 185-3 і 185-4 КАП. Злочин вважається закінченим з моменту доведення відмови до відома суду, органів досудового слідства, органів, що здійснюють виконавче провадження, тимчасової слідчої або тимчасової спеціальної комісії ВР чи дізнання. 3. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним можуть бути тільки свідок, експерт або перекладач. 4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим
 12. Стаття Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
  статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; процесуальний статус особи, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання, яка попереджається; характеристику технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, підписи осіб; обставини, за яких особі стали відомі відомості до- судового розслідування; спосіб
 13. Стаття 38. Орган досудового розслідування
  органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 1) органів внутрішніх справ; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів державного бюро розслідувань. 2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. 3. При досудовому розслідуванні
© 2014-2022  yport.inf.ua