Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків


1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України чи дізнання -
караються штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
(Стаття 385 із змінами, внесеними згідно із Законом №2456-IV від 03.03.2005 р.)
1. Об'єктом злочину є інтереси правосудця у частині забезпечення процесуального порядку отримання доказів у кримінальній справі.
2. Об'єктивна сторона злочину полягає у відмові свідка від давання показань або відмові експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Відмова передбачає відкритий прояв небажання свідка давати показання, а експерта чи перекладача - виконувати покладені на них обов'язки за відсутності поважних причин. Форми відмови можуть бути різними - усна, письмова тощо. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків^може бути як повна, так і часткова. Відмова свідка від давання показань повинна бути незаконною. Тому кримінальна відповідальність виключається за наявності законної підстави для такої відмови (наприклад, відмова адвоката давати показання про обставини справи, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням своїх професійних обов'язків) або поважної причини для експерта (наприклад, нерозголошення відомостей, що становлять державну таємницю).
Злісне ухилення свідка, експерта чи перекладача від з'явлення в суд, органи досудового слідства чи органи дізнання, яке не має на меті відмовитись від виконання юридичного обов'язку щодо давання показань чи виконання обов'язків експерта або перекладача, не утворює складу цього злочину і тягне адміністративну відповідальність за статтями 185-3 і 185-4 КАП.
Злочин вважається закінченим з моменту доведення відмови до відома суду, органів досудового слідства, органів, що здійснюють виконавче провадження, тимчасової слідчої або тимчасової спеціальної комісії ВР чи дізнання.
3. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним можуть бути тільки свідок, експерт або перекладач.
4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
5. Відповідно до ч. 2 ст. 385 особа не підлягає кримінальній відповідальності за відмову давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо: 1) себе; 2) членів своєї сім'ї; 3) своїх близьких родичів.
Про поняття членів сім'ї і близьких родичів див. коментар до статей 115 і 380.
Конституція України (ст. 63). КПК (статті 69, 70, 77, 128). ЦПК (статті 41, 58, 167).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків"
 1. Стаття 195. Погроза знищення майна
  статті 377, 398), майна військового начальника (ст. 405) закон не обумовлює загальнонебезпечним чи в якийсь інший спосіб знищенням такого майна. Такий підхід пояснюється підвищеною суспільною небезпекою погрози знищення майна у складі цих злочинів, оскільки вона має місце у зв'язку зі службовою чи професійною діяльністю потерпілого (здійсненням правосудця, наданням правової допомоги, виконанням
 2. Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
  статтями Особливої частини КК (зокрема, за статтями 356, 364). Вчинення у будь-якій формі перешкод означає створення перепон для здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги шляхом застосування психічного чи фізичного насильства, підкупу, безпідставної відмови у наданні таким особам необхідних для виконання ними своїх повноважень документів чи
 3. § 4. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві
  відмови від давання показань. Стимулюючий вплив сприяє встановленню психологічного контакту, його підтриманню і розвитку в процесі спілкування. Вплив примушуючий сприяє повідомленню необхідної інформації, виявленню і викриттю помилкової інформації. Коригуючий вплив дає змогу регулювати процес одержання інформації у процесі спілкування, уточнювати відповідні дані. Слідчий або суддя є тими
 4. § 2. Психологія допиту
  відмовився від їх викладу); 4) викривальна (покликана виявити та викрити неправдиві дані в показаннях допитуваного); 5) коригувальна (дає змогу уточнити показання або виявити й усунути викривлення, які є наслідком добросовісної помилки свідка або обвинуваченого). Інформація, що виходить від допитуваного, може бути класифікована за такими критеріями: 1) за характером вираження: змістовна
 5. Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
  статтями 127, 366, 373, 365, 424. Конституція України (статті 62, 129). КПК (статті 4, 6, 67, 131-133, 140-142). Рішення КС у справі про депутатську недоторканність № 9-рп/99 від 27 жовтня 1999
 6. Стаття 386. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку
  статтею Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за такий злочин. Про поняття погрози вбивством див. коментар до ст. 129. Застосування винним погрози вбивством при вчиненні цього злочину утворює ідеальну сукупність злочинів і за наявності підстав потребує кваліфікації за статтями 386 і 129. Під погрозою насильством у складі цього злочину розуміється залякування потерпілого
 7. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  385 від несення обов'язків військової служби - 409 Відомості (див. також: Інформація, Розголошення): про екологічний стан чи про стан захворюваності населення - 238 що ганьблять особу чи її близьких родичів - 154 що становлять державну таємницю - 114 що становлять конфіденційну інформацію - 330 Відходи: 268 Відчуження: майна-221 майна, на яке накладено арешт або яке описано - 388
 8. Стаття 50. Свідок
  статті свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що мають значення для справи. Що означає «кожна особа»? Це означає, по- перше, що закон не встановлює обмежень за мотивами родинних стосунків. При оцінці доказів суд повинен враховувати стосунки між свідком і особами, що беруть участь у справі. По-друге, не існує в законі й обмежень за мотивами віку свідка, але суди по
 9. Стаття 53. Експерт
  стаття визначає, хто є експертом у цивільно му судочинстві: це особа, якій доручено проведення дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи. Результатом цього дослідження є формулювання висновку експерта як спеціаліста у певній сфері знань. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні
 10. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
  стаття регламентує порядок роз'яснення перекладачеві його прав і обов'язків. Як видно, ця процесуальна дія провадиться відразу ж після відкриття судового засідання, тобто однією з пер-194 ших. Закон передбачає це для того, щоб особи, які не володіють мовою, на якій ведеться судочинство, вже з самого початку розуміли все, що відбувається у даному процесі. 2. До прав перекладача належать
© 2014-2022  yport.inf.ua