Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 164/2. Порушення законодавства з фінансових питань

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 164 згідно із Законом України від 26.01.93 р. № 294Іа-.ІІ;
із змінами, внесеними згідно із законами України від 29.07.94 р. № І55/94-ВР, від 12.07.96 р. № 328/96-ВР, від 11.05.2000 р. № 1708-ІІІ, від 07.02.2002 р. № 3047-ІІІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері економіки і фінансової дисципліни (див. Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Указ Президента України "Про Положення про Державну фінансову інспекцію України").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в порушенні законодавства України з фінансових питань шляхом вчинення таких діянь:
1) приховуванні в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків;
2) відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку;
3) внесенні неправдивих даних до фінансової звітності;
4) неподанні фінансової звітності;
5) несвоєчасному або неякісному проведенні інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей;
6) порушенні правил ведення касових операцій;
7) перешкоджанні працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок;
8) невжитті заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності.
Всі склади є формальними.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 164/2. Порушення законодавства з фінансових питань"
 1. Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
  113.1. Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) здійснюються у порядку, визначеному цим Кодексом для сплати, стягнення та оскарження сум грошових зобов'язань. Суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори. 113.2. Застосування штрафних (фінансових)
 2. Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
  110.1. Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 110.1. Особами, які притягаються до відповідальності за змістом п. 110.1, виступають: - платник податків; - податковий агент; - посадова особа
 3. Стаття 154. Права та обов'язки перевізника
  Перевізники мають право не приймати для перевезення між митними органами товари у разі: 1) оформлення митних і транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України з питань митної справи; 2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і упаковку товарів, не виключає можливості доступу до товарів без порушень такого забезпечення. Перевізники
 4. Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
  115.1. У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо. 115.1. Разове правопорушення - це діяння (дія чи бездіяльність) платника податків, яке вчинюється один
 5. Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках
  Питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при
 6. Стаття 327. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил
  Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України. Додержання вимог законодавства у разі застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку митних органів вищого рівня та їх посадових осіб, права оскарження та інших встановлених
 7. Стаття 347. Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів
  Порушення встановленого законодавством порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених цим Кодексом та іншими законами України умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарів, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
 8. Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
  112.1. Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. 112.1. Платники податків, податкові агенти, та/або їх посадові
 9. Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами
  5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу. 5.2. У разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни,
 10. Загальні положення до розділу
  Більшість діянь, передбачених розділом XIV КК України, близькі до адміністративних правопорушень, оскільки не мають ступеня і характеру суспільної небезпеки, звичайно властивих злочинам. Це стосується, зокрема, діянь, передбачених частинами першими статей 328, 329, 330, статтями 333, 334, 337. За деякі з них КАП прямо передбачена адміністративна відповідальність, а в деяких інших випадках їх
 11. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 12. Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи
  Законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України. Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим
© 2014-2022  yport.inf.ua