Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинений або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом Української PCP від 25.06.91 p. M 1255-ХІІ; Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ)
(1) Відповідно до ст. 314 КУАП, статті 64 Закону України "Про виконавче провадження", предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, гроші, одержані внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, вилучаються.
(2) Вилучені предмети реалізуються в порядку, встановленому статтею 62 ЗУ "Про виконавче провадження" (див. коментар до ст. 312 КУАП). Вилучені гроші спрямовуються в дохід держави.
(3) Порядок подальших дій з вилученими коштами та майном визначається Постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним", затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25 серпня 1998 року.
Відповідно до п. 2 цієї Постанови, кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надасться підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.
Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.
Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна до передачі його для подальшого розпорядження покладаються на органи (організації), що здійснили вилучення або зберігають його, з дотриманням таких вимог:
попередня оцінка проводиться на момент взяття на облік цього майна;
аналітичний облік ведеться у спеціальних книгах за видами майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження;
взяте на облік майно відображається на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" в органах (організаціях), що здійснили вилучення або зберігають його.
Порядок зберігання майна, на яке накладено арешт у процесі розслідування кримінальних справ, регулюється кримінально-процесуальним законодавством.
Майно зберігається органами (організаціями) у власних (орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках) або передається ними для зберігання іншим організаціям за договорами.
Дорогоцінні метали, а також дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, готівкова іноземна валюта другої і третьої групи за Класифікатором іноземних валют (крім російських рублів) зберігаються в спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби або передаються на зберігання банківським установам до прийняття рішення про передачу зазначеного майна у власність держави.
Готівкова валюта України та готівкова іноземна валюта першої групи за Класифікатором іноземних валют та російські рублі, якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню, здаються правоохоронними, митними органами та органами державної податкової служби до уповноважених банків, що їх обслуговують, на спеціально визначені для цієї мети рахунки.
У разі коли зазначені готівкова валюта та дорогоцінні метали є речовими доказами, вони зберігаються у спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органів та органів державної податкової служби або передаються на зберігання банківським установам окремими пакетами згідно з вимогами зберігання речових доказів.
Платіжні документи у валюті України та іноземній валюті, зношені та пошкоджені банкноти валюти України та іноземної валюти здаються банківським установам на інкасо для подальшого зарахування коштів до державного бюджету.
Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті, зберігаються у прямих учасників Національної депозитарної системи.
Оцінка конфіскованого майна провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, представників міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції*), органів (організацій), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (організацій), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.
У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання.
За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (організації), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання конфіскованого майна.
Місцеві податкові інспекції на основі актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до державного бюджету виручки від реалізації майна, а також відповідних податків.
Акт опису, оцінки та передачі майна є підставою для реалізації майна через торгові біржі та аукціони, безоплатної передачі, знищення.
Майно оцінюється з дотриманням таких вимог:
а) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення - за ринковими цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;
б) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини - шляхом проведення незалежної оцінки;
в) продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли, а також шкіряна сировина і хутро, зерно, овочі та інша сільськогосподарська продукція, вільна від карантинних об'єктів, - за цінами можливої реалізації;
г) культурні цінності, а також предмети релігійного культу - на підставі рішень відповідних експертних комісій з питань повернення культурних цінностей, створених Мінкультури;
д) товари низької якості, нестандартні та ті, що були у вжитку, - за цінами можливої реалізації;
е) транспортні засоби - на підставі висновків експертів, суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання з урахуванням ринкових цін та фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілі, крім того, з урахуванням податків та зборів, що справляються у разі імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені. У разі коли транспортні засоби заборонені для подальшої експлуатації за висновком технічної експертизи, вони розукомплектовуються для взяття на облік приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих виробів (деталей), про що складається акт опису і оцінки;
є) валютні цінності (крім цінних паперів), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення - у порядку, встановленому Мінфіном разом з Національним банком;
ж) цінні папери - у порядку, встановленому Мінфіном разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна, Державною податковою адміністрацією;
з) алкогольні напої вітчизняного виробництва - за ціною не нижче оптово-відпускної, яка склалася відповідно на підприємствах концерну "Укрспирт" та Укрсадвинпрому на кожне п'яте число наступного місяця;
и) тютюнові вироби імпортного виробництва, а також імпортних марок, країни походження яких невідомі,- за ринковими цінами або цінами, що регулюються (встановлюються) державою;
і) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, - за цінами, що дорівнюють їх залишковій вартості на дату складення акта опису, оцінки та передачі таких зразків.
Конфісковане майно передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію з дотриманням таких вимог:
1) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини, транспортні засоби, предмети антикваріату, високохудожні авторські роботи, ювелірні вироби з діамантами чи іншим дорогоцінним камінням, товарно-матеріальні цінності за умови наявності оптової партії реалізуються через біржові торги, аукціони у порядку, встановленому законодавством України. При цьому початкова вартість не повинна бути нижчою, ніж вартість, зазначена в акті опису, оцінки та передачі майна;
2) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на аукціоні є економічно невигідним, а також розкомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі за цінами, визначеними в акті опису, оцінки та передачі майна;
3) транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали передаються держкомветеранів для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку. за погодженням з мінфіном на підставі розпорядження кабінету міністрів України зазначене майно може бути передано іншим центральним органам виконавчої влади;
4) облігації державних позик блокуються в уповноважених банках у порядку, встановленому нормативними актами національного банку. кошти, призначені для сплати доходу та погашення цих облігацій, зараховуються до державного бюджету;
5) культурні цінності після проведення спеціальної експертизи на підставі рішення національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей безоплатно передаються на довічне зберігання до державних музеїв, архівів, бібліотек і наукових установ.
зарахування цінностей до історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється за окремим рішенням кабінету міністрів України за поданням мінфіну яв підставі експертних висновків;
6) культурні цінності, що за рішенням національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей не передані до державних музеїв, архівів, бібліотек і наукових установ, підлягають реалізації через аукціони або торгівельні підприємства;
7) предмети релігійного культу після проведення за рішенням національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей спеціальної експертизи передаються релігійним організаціям за плату або можуть передаватися їм безоплатно;
8) товарно-матеріальні цінності, які буди в користуванні і ступінь зносу яких становить понад 50 відсотків, за висновком комісії з оцінки можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні цілі;
9) продукти харчування насамперед ті, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи за рішенням комісії з оцінки, можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням і на благодійні цілі;
10) невручені перекази як у валюті України, так і в іноземній валюті, після закінчення термінів зберігання підприємствами зв'язку, визначених законодавством, перераховуються до державного бюджету безпосередньо підприємствами зв'язку;
11) незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів за рішенням комісії з оцінки, підлягають реалізації через відповідні торгівельні підприємства, а ті, що є продуктами харчування, - передачі закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням і благодійним організаціям;
12) мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються у встановленому законодавством порядку;
13) алкогольні напої вітчизняного виробництва і тютюнові вироби вітчизняного та імпортного виробництва, якість яких відповідає вимогам стандартів, передаються для реалізації підприємствами роздрібної торгівлі, а за наявності оптової партії реалізуються через аукціони в установленому законодавством порядку;
14) тютюнові вироби 5 класу, за наявності дозволу органів санітарно-епідеміологічної служби, підлягають передачі підрозділам Міноборони за цінами не вище оптово-відпускних, що склалися на товарному ринку України на даний вид тютюнових виробів, з подальшим проведенням розрахунків бездисконтними векселями державного казначейства;
15) розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами (крім монетарних) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюється у порядку, встановленому мінфіном разом з національним банком.
при цьому готівкова іноземна валюта, вилучена з міжнародних поштових відправлень за порушення всесвітньої поштової конвенції та законодавства України, перераховується безпосередньо органами Держмитслужби до державного бюджету;
16) розпорядження цінними паперами здійснюється в порядку, встановленому мінфіном разом з державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. фондом державного майна. державною податковою адміністрацією.
конфісковане майно, передане для продажу в роздрібну торгівлю і не реалізоване протягом 60 календарних днів, підлягає уцінці, розмір якої визначається комісією з оцінки, і не повинен перевищувати 20 відсотків вартості, зазначеної в акті опису, оцінки та передачі майна.
якщо товар не реалізовано протягом наступних 30 днів, провадиться додаткова уцінка або товар передається для реалізації за ціною остаточної вартості іншій організації.
у разі коли на реалізацію передається майно з обмеженим терміном зберігання або користування і воно не має попиту, уцінка може провадитись у скорочені терміни.
не підлягають уцінці передані в реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі алкогольні напої і тютюнові вироби. залишки цих виробів з простроченим періодом зберігання знищуються.
майно (лот), яке виставлене на аукціон або реалізується через біржі та не продане протягом 30 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про проведення аукціону або продане в кількості, що не перевищує 30 відсотків його обсягу, підлягає уцінці не більше ніж на 20 відсотків вартості, визначеної в акті опису, оцінки та передачі майна.
якщо протягом наступних 30 днів після проведення уцінки майно не було продане, воно знімається з аукціонних чи біржових торгів. після цього комісія з оцінки приймає рішення про подальше розпорядження таким майном.
на початку кожного року місцеві податкові інспекції із залученням органів, що вилучають та обліковують майно, визначають на конкурсній основі торгівельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств, який ведеться цими інспекціями. протягом року в разі потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгівельних підприємств іншими торгівельними підприємствами за поданням органів, що вилучають та обліковують майно.
угоду з торгівельним підприємством, якому доручатиметься реалізація майна, укладає керівник або особа, що його заміщає, відповідного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством.
угоди з торгівельними підприємствами на реалізацію майна укладаються лише після включення їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств та організацій.
кошти, одержані від реалізації майна, перераховуються до державного бюджету в термін не пізніше семи банківських днів від дня продажу. у разі несвоєчасного перерахування до державного бюджету належних сум за продані товари торгівельні підприємства, з якими укладено угоду, відповідно до цієї угоди сплачують пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки національного банку за кожний день прострочення з належної до сплати суми або відповідна сума стягується згідно із законодавством.
особам, які виявили і здали скарб у розпорядження держави, виплачується винагорода згідно із законодавством.
майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.
майно, що перейшло у власність держави і отримано безоплатно відповідними юридичними особами, відображається на балансових рахунках бухгалтерського обліку.
використання майна, отриманого безоплатно, здійснюється в порядку і з дотриманням відповідних норм споживання, встановлених для такого ж майна, придбаного за кошти.
у разі скасування рішення суду про конфіскацію майна або рішення іншого органу про перехід його у власність держави орган, у розпорядження якого воно надійшло, повертає майно або його вартість відшкодовується власникові в порядку, встановленому законодавством, у тому числі органами державного казначейської служби України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей"
 1. Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
  виконанню постанови про конфіскацію предмета,
 2. Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
  статті 29 КУАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України. Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання
 3. Виконання постанов
  виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків судів, які за загальними правилами підлягають виконанню лише після закінчення строку касаційного оскарження, постанови про накладення стягнень є актами управління і набирають чинності негайно. Виконанням постанов зайняті два види органів. По-перше, це органи, які звертають постанову до виконання. Згідно зі ст. 299 КпАП постанова про
 4. Стаття 405. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
  постанова суду (судді) про конфіскацію, передаються державному виконавцеві. У разі коли неможливо конфіскувати товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для
 5. Стаття 326. Конфіскація
  статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави. Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення. Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються цим
 6. 4.5.1. Конфіскація "на користь держави"
  порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555, у редакції постанови від 24 березня 2004 р. № 369) зберігання названих немаркованих примірників здійснюється лише до моменту набрання законної сили рішенням суду про їх конфіскацію або
 7. 4.5.1. Конфіскація "на користь держави"
  порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555, у редакції постанови від 24 березня 2004 р. № 369) зберігання названих немаркованих примірників здійснюється лише до моменту набрання законної сили рішенням суду про їх конфіскацію або
 8. Стаття 402. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження
  постанову, шляхом оголошення постанови порушнику з врученням копії такої постанови. Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія постанови видається або висилається йому протягом трьох днів з дня винесення
 9. Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови
  статті 299 КУАП, постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову, то й усі питання, зв'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс
 10. Стаття 404. Примусове виконання постанови митного органу України або суду щодо накладання штрафу
  статтею 403 цього Кодексу, постанова митного органу та суду (судді) надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному у місті відділу державної виконавчої служби. Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до митного органу або до суду, що виніс постанову. Штраф
 11. Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  статтю 36 Закону України "Про виконавче провадження"). г
 12. Відступне.
  порядок і строк його надання. Стосовно форми відступного діють загальні правила про форму угод. Що стосується форми надання відступного, то вона може бути різною: передача грошей, майна, виконання робіт, надання послуг та ін. Розмір, строки і порядок надання відступного встановлюються угодою
© 2014-2022  yport.inf.ua