Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 73. Засмічення лісів відходами

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 14.12.99 р. № 1288-ХІУ, від 16.06.2011 р. № 3532-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони лісів (див. Лісовий кодекс України, Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання небезпечної продукції" тощо).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у засміченні відходами території лісів.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відходи", відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому, небезпечні відходи - це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Оскільки відповідальність за коментованою статтею настає незалежно від того, чи були спричиненні наслідки, достатньо самого факту вчинення дій, що зумовлюють засмічення, для утворення складу адміністративного правопорушення. Водночас, презюмується, що засмічення як дія в будь-якому випадку обумовлює завдання шкоди лісовим ресурсам, а також необхідність прибирання засміченої території лісу від відходів. Відтак, даний склад доцільно вважати подвійним - формально-матеріальним.
Розмір шкоди, завданої зазначеним правопорушенням, обчислюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 665 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу".
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 73. Засмічення лісів відходами"
 1. Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів
  Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним
 2. Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками
  лісів (див. Лісовий кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища. 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у пошкодженні лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання (формально-матеріальний склад). Розмір шкоди,
 3. Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
  лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Із змінами, внесеними згідно Із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері
 4. Стаття 82/2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
  статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. ХІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з радіоактивними
 5. Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів
  статті 1 Водного кодексу України забруднення вод - це надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин (забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини). Засмічення вод привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод. Відповідно до вимог Водного кодексу, підприємствам, установам,
 6. Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси
  статті 45 Лісового кодексу України під час розміщення, проектування, будівництва і введення в дію нових і реконструкції застарілих підприємств, споруд та інших об'єктів, а також удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, передбачаються і здійснюються заходи щодо усунення негативної дії шкідливих факторів,
 7. Стаття 82/3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
  статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. № 1288-ХІУ) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з
 8. Стаття 82/5. Порушення правил передачі відходів
  статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. № 1288-ХІУ) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку с суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з
 9. Стаття 82/6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
  статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 p. JVs 1288-XIV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з
 10. Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
  статті 1 Закону України "Про відходи", відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому зберігання відходів - це тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх
© 2014-2022  yport.inf.ua