Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.
Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. №2342-ІІІ)
(1) Стаття 7 коментованого Кодексу встановлює юридичні гарантії справедливого і неупередженого розгляду справ про адміністративні правопорушення. Так, згідно ч. І цієї статті, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Підстави для утворення складу правопорушення визначаються у численних законах та підзаконних актах, які встановлюють вимоги щодо правомірної поведінки учасників правовідносин у тих чи інших сферах. Склад правопорушень формулюється виключно у диспозиціях статей Особливої частини цього Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у диспозиціях відповідних статей Митного кодексу). Порядок притягнення до адмінвідповідальності так само визначається у нормах коментованого Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у відповідних статтях Митного кодексу) та може деталізуватися в залежності від потреб нормативного регулювання в спеціальних підзаконних актах.
(2) Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності, тобто з неухильним дотриманням вимог цього Кодексу та інших законів, що складають законодавство про адміністративні правопорушення.
(3) Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
(4) Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами. Порядок відомчого контролю встановлюється у відповідних інструкціях та положеннях, що визначають правові засади організації та діяльності органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Порядок прокурорського нагляду визначається Законом України "Про прокуратуру". Право оскарження постанов про притягнення до адмінвідповідальності за адмінправопорушення реалізується відповідно до Конституції України в порядку, визначеному главою 24 КУАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення"
 1. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 цього Кодексу. У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156,
 2. Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом
 3. Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення с: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів,
 4. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та
 5. Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
  У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по
 6. Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
  Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за
 7. Стаття 1. Сфера дії Закону
  1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 512, 173, 173 , 174, 175і, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185/1, 185 ,185 , 190, 191, 195 і 195 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу
 8. Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
  Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. (1) Відповідно до статті 14 КУАП, посадові особи як спеціальні суб'єкти
 10. Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
  Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення мас право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення: знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність лій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти
 11. 3. Справи про адміністративне правопорушення
  3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3 2 Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (До. даток 2), сторінки якого повинні бути ігноровані та пронумеровані, а також скріплені межах кожного
 12. Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
  Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків. Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється
 13. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127 - 129. частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
 14. Стаття 513. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
  1. Під час постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру суд з'ясовує такі питання: 1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, кримінальне правопорушення; 2) чи вчинено це суспільно небезпечне діяння, кримінальне правопорушення особою; 3) чи вчинила ця особа суспільно небезпечне діяння, кримінальне правопорушення у стані неосудності; 4) чи не захворіла ця
 15. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою
 16. Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
  Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення с охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного І неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності
 17. Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
  Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його
 18. Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
  Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету. Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення,
 19. План
  Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua