Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 273. Експерт

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації.
Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.
Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)
(1) Експерт- це особа, яка має необхідні наукові, технічні чи інші спеціальні знання та якій в порядку, встановленому цим Кодексом, доручається провести експертизу та лати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі.
Як випливає із статті 10 Закону України "Про судову експертизу", експертом може бути призначена будь-яка особа, що мас необхідні спеціальні знання для висновків з досліджуваних питань, незалежно від того, чи працює вона в спеціальній експертній установі та є професійним експертом, чи не працює в такій установі й проведення експертиз не належить до кола її службових обов'язків.
Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян, а згідно ч. З цієї ж статті Закону, - органи дізнання, досудового слідства та суди зобов'язані доручати проведення судових експертиз, переважно, фахівцям, внесеним до цього Реєстру.
(2) Експерт зобов'язаний:
1) з'явитися на виклик органу (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення;
2) дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт мас право:
1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;
2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку;
3) з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи;
4) бути присутнім при розгляді справи.
(3) Експерт несе адміністративну відповідальність за: 1)ч.2 статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд);
2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 273. Експерт"
 1. Стаття 369. Експерт
  експертизи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання
 2. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
  експертизи, посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, в якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування митної лабораторії чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза. У цій же постанові ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення
 3. Стаття 243. Порядок залучення експерта
  статтею 244 цього
 4. Стаття 102. Зміст висновку експерта
  експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи; 3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені
 5. Стаття 70. Відповідальність експерта
  експерт несе відповідальність, встановлену
 6. Стаття 101. Висновок експерта
  експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. 2. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних
 7. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
  експертами митних лабораторій та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть
 8. Стаття 148. Комісійна експертиза
  стаття присвячена одному з видів судових екс пертиз - комісійній експертизі. У цивільному процесі експертизи розділяються, насамперед, за галузями знань, виробництв, ремесел на судово-почеркознавчу, судово-технічну, судово-медичну, судово-психіатричну і т. ін., та за суб'єктом - на одноособові і комісійні. 2. Згідно з коментованою статтею цього Кодексу комісійною є така експертиза, яка
 9. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
  стаття встановлює наслідки неявки у судове засідання свідка, експерта, спеціаліста і перекладача альтернативно, тобто передбачає факультативне відкладення розгляду справи. Альтернативою йому може бути продовження розгляду справи у відсутності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. Питання про можливість подальшого розгляду справи вирішується за розсудом суду з урахуванням думки осіб, які
 10. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
  статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. 2. Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому
 11. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
  стаття передбачає правило, відповідно до якого у підготовчій частині судового засідання головуючий роз'яснює експертові його права та обов'язки і попереджає його про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків та завідомо неправдивий висновок. Про процесуальне становище експерта докладніше див. коментарі до ст. ст. 53, 143-150 цього Кодексу. 2. Новий ЦПК
 12. Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю
  експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт. Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та
 13. Стаття 66. Висновок експерта
  статті 57 цього Кодексу). Незгода суду з висновком експерта повинна мотивуватися судом у судовому рішенні або ухвалі про закінчення
 14. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
  статті присвячено додатковій експертизі. Додаткова експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнаний судом неповним або неясним. Додаткова експертиза проводиться, як правило, тим самим експертом, який дав неясні або неповні відповіді на питання, що поставлені йому судом. Така експертиза призначається ухвалою суду, в якій необхідно викласти доводи суду з приводу неповноти або
 15. Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду
  статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам. 2. Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені
 16. Стаття 149. Комплексна експертиза
  статті 148 цього Кодексу. 1. Від комісійної експертизи комплексна експертиза відрізняється тим, що до її складу входять експерти різних галузей знань або різних напрямків у межах однієї галузі знань. 2. Висновок комплексної експертизи складається за загальними правилами (див. коментар до ст. 147 цього Кодексу) з наступними особливостями: а) у вступній частині додатково зазначається прізвище
© 2014-2022  yport.inf.ua