Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг

Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з наданий фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набутім статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензій) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах мас місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2372-ІІІ; у редакції Закону України від 15.11.2011 р. № 4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері банківської діяльності та іншої діяльності з надання фінансових послуг (див. Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у здійсненні банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування (формальний склад).
Відповідно до ст.1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуг (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
При цьому саму фінансову послугу слід визначити як операції з фінансовими активами (коштами, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та правами вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством,- і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальності вартості фінансових активів.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг"
 1. Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника
  порядку, передбаченому законом; 3) якщо вона є близьким родичем або членом сім'ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу
 2. Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 07.03.90 p. № 8918-ХІ; Законом Української PCP від 25.06.91 p. №
 3. Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1280-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку та у сфері захисту прав споживачів (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів". Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг).
 4. Що таке договір на надання послуг?
  порушення договору в повному обсязі. За договором про сплатне надання послуг, замовник повинен оплатити надану йому послугу в строк та в порядку, що визначені договором. У разі неможливості виконати договір, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен виплатити виконавцеві розумну винагороду. За неможливості виконання договору з вини замовника винагорода підлягає виплаті у повному обсязі.
 5. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
  статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки. 118.2. Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної
 6. Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника
  зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. 2. Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред'явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не
 7. Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
  статтями 114116 ПК (див. нижче ком. до них). 113.2. Зміст цього пункту фактично відтворює зміст ст. 112 ПК (див. ком. вище). 113.3. Про порядок застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи - див. коментар до пункту 113.1 цієї статті. Розмір
 8. Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 12.01.2005 р. № 2322-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері податкового обліку та
 9. Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
  статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у розмірі збору на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг - у розмірі збору на один квартал); за здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.4 -267.6.6 пункту 267.6 статті 267 цього
 10. Стаття Підстави для відводу захисника, представника
  порядку, передбаченому законом; 3) якщо вона є близьким родичем або членом сім 'ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду. 1. Безумовною підставою для відводу захисника, представника є встановлення факту участі їх у цьому ж кримінальному провадженні як будь-якого іншого учасника (судді, прокурора, слідчого, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача,
 11. 2.2. Зберігання речей у ломбарді
  статті 967-968), Законами України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р., "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 p., а також підзаконними актами, зокрема Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 р. № 3981, тощо; 2)
 12. § 4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин)
  порядку (діяльність експедитора). Об'єктом правовідносин може бути також результат дій (результат робіт). У цьому випадку лід "роботами" маються на увазі дії, спрямовані на досягнення матеріального результату, що може полягати в створенні речі, її переробці чи обробці тощо. Результат роботи заздалегідь визначений у договорі сторін і визначається, передусім, особою, що замовила виконання роботи.
 13. 2.3. Зберігання у банку
  діяльність"). Можливість банку укладати договори зберігання, крім ЦК України, передбачається і п. 8 ч. 2 ст. 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", в якому вказується, що банк має право здійснювати послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів. У договорах зберігання банки виступають як професійні збері-гачі, отже на
 14. § 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг). Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів або внаслідок нена- дання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого, продавцем або виготовлювачем товару. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає
 15. Стаття 155/1. Порушення порядку проведення розрахунків
  статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановленого законом порядку проведення
 16. Поняття та загальна характеристика кредитного договору
  порушення договору, порядок його розірвання та інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Предметом кредитного договору є грошові кошти (кредит). Суб'єкти підприємницької діяльності можуть отримати такі види кредитів: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний; а фізичні особи - споживчий кредит. Крім того, залежно від
 17. Стаття 148/1. Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
  статті, - тягнуть за собою відшкодування збитків, завданих оператору, та накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. 1280-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони
© 2014-2022  yport.inf.ua