Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012
Це видання містить текст "Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" від 30.12.2001 N 195-ФЗ
Глави 1 - 15
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення
Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
Стаття 1.3.1. Предмети ведення суб'єктів Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
Стаття 1.4. Принцип рівності перед законом
Стаття 1.5. Презумпція невинності
Стаття 1.6. Забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративного примусу в зв'язку з адміністративним правопорушенням
Стаття 1.7. Дія законодавства про адміністративні правопорушення в часі (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
Стаття 1.8. Дія законодавства про адміністративні правопорушення в просторі
Глава 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 2.1. Адміністративне правопорушення
Стаття 2.2. Форми вини
Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
Стаття 2.4. Адміністративна відповідальність посадових осіб
Стаття 2.5. Адміністративна відповідальність військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, і осіб, які мають спеціальні звання (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 203-ФЗ)
Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
Стаття 2.6.1. Адміністративна відповідальність власників (власників) транспортних засобів
Стаття 2.7. Крайня необхідність
Стаття 2.8. Неосудність
Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення
Стаття 2.10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
Глава 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПОКАРАННЯ
Стаття 3.1. Мета адміністративного покарання
Стаття 3.2. Види адміністративних покарань
Стаття 3.3. Основні і додаткові адміністративні покарання
Стаття 3.4. Попередження (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 239-ФЗ)
Стаття 3.5. Адміністративний штраф (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Стаття 3.6. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2010 N 398-ФЗ.
Стаття 3.7. Конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення
Стаття 3.8. Позбавлення спеціального права
Стаття 3.9. Адміністративний арешт
Стаття 3.10. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
Стаття 3.11. Дискваліфікація (в ред. Федерального закону від 17.07.2009 N 160-ФЗ)
Стаття 3.12. Адміністративне призупинення діяльності (введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
Глава 4. ПРИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОКАРАННЯ
Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
Стаття 4.2. Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність
Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
Стаття 4.4. Призначення адміністративних покарань за вчинення кількох адміністративних правопорушень (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)
Стаття 4.5. Давність притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 4.6. Термін, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню
Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
Стаття 4.8. Обчислення строків (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 409-ФЗ)
Розділ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 5. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА ГРОМАДЯН
Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму
Стаття 5.2. Втратила чинність. - Федеральний закон від 04.07.2003 N 94-ФЗ
Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
Стаття 5.4. Порушення порядку подання відомостей про виборців, учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.5. Порушення порядку участі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні виборів, референдумів (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.6. Порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.9. Порушення в ході виборчої кампанії умов реклами підприємницької та іншої діяльності
Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.11 . Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.12. Виготовлення, розповсюдження або розміщення агітаційних матеріалів з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.13. Ненадання можливості оприлюднити спростування чи інше роз'яснення на захист честі, гідності або ділової репутації
Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
Стаття 5.15. Порушення встановлених законодавством про вибори і референдуми порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання приміщень і права на надання приміщень для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 222-ФЗ)
Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.17. Неподання або неопублікування звіту, відомостей про надходження та витрачання коштів, виділених на підготовку і проведення виборів, референдуму (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.19 . Використання незаконної матеріальної підтримки при фінансуванні виборчої кампанії, кампанії референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеними) розцінками (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93 - ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
Стаття 5.23. Приховування залишків тиражів виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.24. Порушення встановленого законом порядку підрахунку голосів, визначення результатів виборів, референдуму, порядку складання протоколу про підсумки голосування з відміткою "Повторний" або "Повітряний підрахунок голосів" (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.25. Ненадання відомостей про підсумки голосування або про результати виборів
Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання
Стаття 5.27. Порушення законодавства про працю та про охорону праці
Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладення колективного договору, угоди
Стаття 5.31. Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди
Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
Стаття 5.33. Невиконання угоди
Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
Стаття 5.35. Невиконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків по утриманню та вихованню неповнолітніх
Стаття 5.36. Порушення порядку або строків подання відомостей про неповнолітніх, які потребують передачі на виховання в сім'ю або в установи для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків
Стаття 5.37. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю
Стаття 5.38. Порушення законодавства про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні
Стаття 5.39. Відмова у наданні інформації (в ред. Федерального закону від 31.05.2010 N 108-ФЗ)
Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
Стаття 5.41. Ненадання на безоплатній основі послуг з поховання, невиплата соціальної допомоги на поховання
Стаття 5.42. Порушення прав інвалідів в області працевлаштування та зайнятості
Стаття 5.43. Порушення вимог законодавства, що передбачають виділення на автомобільних стоянках (зупинках) місць для спеціальних автотранспортних засобів інвалідів
Стаття 5.44. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ.
Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.46. Підробка підписів виборців, учасників референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.47. Збір підписів виборців, учасників референдуму в заборонених місцях, а також збір підписів особами, яким участь в цьому заборонено федеральним законом (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.48. Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94 -ФЗ)
Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Стаття 5.51. Порушення організацією, індивідуальним підприємцем, які виконують роботи або надають послуги з виготовлення агітаційних друкованих матеріалів, правил виготовлення агітаційних друкованих матеріалів (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.52. Невиконання уповноваженою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення кандидатам, виборчим об'єднанням рівних умов для проведення агітаційних публічних заходів (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.53. Незаконні дії з отримання та (або) поширенню інформації, що складає кредитну історію (Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)
Стаття 5.54. Невиконання обов'язки з проведення перевірки та (або) Невиправлені недостовірної інформації, що міститься в кредитній історії (кредитному звіті) (Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)
Стаття 5.55. Ненадання кредитного звіту (Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)
Стаття 5.56. Порушення порядку та термінів подання та зберігання документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму (Введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Стаття 5.57. Порушення права на освіту та передбачених законодавством Російської Федерації в галузі освіти прав і свобод учнів і вихованців освітніх організацій (Введена Федеральним законом від 03.06.2009 N 104-ФЗ)
Стаття 5.58. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми порядку видачі відкріпного посвідчення та невиконання вимоги про його вилучення. Використання завідомо підробленого відкріпного посвідчення (Введена Федеральним законом від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
Стаття 5.59. Порушення порядку розгляду звернень громадян (Введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 199-ФЗ)
Стаття 5.60. Наклеп (Введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Стаття 5.61. Образа (Введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Стаття 5.62. Дискримінація (Введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Стаття 5.63. Порушення законодавства про організацію надання державних та муніципальних послуг (Введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 383-ФЗ)
 Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я, санітарно-епідеміологічних БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ І ГРОМАДСЬКУ МОРАЛЬНІСТЬ
Стаття 6.1. Приховування джерела зараження ВІЛ-інфекцією, венеричною хворобою і контактів, що створюють небезпеку зараження
Стаття 6.2. Незаконне заняття приватною медичною практикою, приватної фармацевтичної діяльністю або народною медициною (цілительством)
Стаття 6.3. Порушення законодавства у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення (В ред. Федеральних законів від 28.12.2009 N 380-ФЗ, від 18.07.2011 N 237-ФЗ)
Стаття 6.4. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту
Стаття 6.5. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до питної води
Стаття 6.6. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування населення
Стаття 6.7. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов виховання і навчання
Стаття 6.8. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів і незаконні придбання, зберігання, перевезення рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини (В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 19.05.2010 N 87-ФЗ)
Стаття 6.9. Споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря
Стаття 6.10. Залучення неповнолітнього у вживання пива та напоїв, що виготовляються на його основі, спиртних напоїв або одурманюючих речовин (В ред. Федерального закону від 05.12.2005 N 156-ФЗ)
Стаття 6.11. Заняття проституцією
Стаття 6.12. Отримання доходу від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією
Стаття 6.13. Пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, та їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори (В ред. Федерального закону від 19.05.2010 N 87-ФЗ)
 Стаття 6.14. Втратила чинність. - Федеральний закон від 18.07.2011 N 237-ФЗ.
Стаття 6.15. Порушення правил обігу інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (В ред. Федерального закону від 28.06.2009 N 122-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
Стаття 6.16. Порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, зберігання, обліку, реалізації, перевезення, придбання, використання, ввезення, вивезення або знищення рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, та їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори (В ред. Федерального закону від 19.05.2010 N 87-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 28.06.2009 N 122-ФЗ)
Стаття 6.16.1. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виробництво, збут або пересилання прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин, а також незаконні придбання, зберігання, перевезення, збут або пересилання рослин, що містять прекурсори наркотичних засобів або психотропних речовин, або їх частин, що містять прекурсори наркотичних засобів або психотропних речовин (Введена Федеральним законом від 01.03.2012 N 18-ФЗ)
Стаття 6.18. Порушення встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним (Введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
 Глава 7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ
Стаття 7.1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Стаття 7.2. Знищення або пошкодження спеціальних знаків (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.3. Користування надрами без ліцензії на користування надрами або з порушенням умов, передбачених ліцензією на користування надрами, і (або) вимог затверджених у встановленому порядку технічних проектів (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.5. Самовільний видобуток бурштину (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним з порушенням встановлених умов (В ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
Стаття 7.7. Пошкодження об'єктів і систем водопостачання, водовідведення, гідротехнічних споруд, пристроїв і установок водогосподарського і водоохоронного призначення (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
 Стаття 7.8. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ.
Стаття 7.9. Самовільне зайняття лісових ділянок (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
Стаття 7.10. Самовільна поступка права користування землею, надрами, лісовим ділянкою або водним об'єктом (В ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.11. Користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами без дозволу (В ред. Федеральних законів від 06.12.2007 N 333-ФЗ, від 24.07.2009 N 209-ФЗ)
Стаття 7.12. Порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав
Стаття 7.13. Порушення вимог збереження, використання та охорони об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) федерального значення, їх територій і зон їх охорони
Стаття 7.14. Проведення земляних, будівельних та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини
Стаття 7.15. Ведення археологічних розвідок чи розкопок без дозволу (В ред. Федерального закону від 26.07.2006 N 133-ФЗ)
Стаття 7.16. Незаконне надання земельних ділянок зі складу земель історико-культурного призначення (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
Стаття 7.17. Знищення або пошкодження чужого майна
Стаття 7.18. Порушення правил зберігання, закупівлі або раціонального використання зерна та продуктів його переробки, правил виробництва продуктів переробки зерна
Стаття 7.19. Самовільне підключення і використання електричної, теплової енергії, нафти або газу
Стаття 7.20. Самовільне підключення до централізованих систем водопостачання та водовідведення (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
Стаття 7.21. Порушення правил користування жилими приміщеннями
Стаття 7.22. Порушення правил утримання та ремонту житлових будинків і (або) житлових приміщень
Стаття 7.23. Порушення нормативів забезпечення населення комунальними послугами
Стаття 7.23.1. Порушення вимог законодавства про розкриття інформації організаціями, що здійснюють діяльність у сфері управління багатоквартирними будинками
Стаття 7.24. Порушення порядку розпорядження об'єктом нежитлового фонду, що знаходяться у федеральній власності, та використання зазначеного об'єкта
Стаття 7.25. Ухилення від безоплатної передачі копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації
Стаття 7.26. Утретє матеріалів і даних державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації
Стаття 7.27. Дрібне викрадення
Стаття 7.27.1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
Стаття 7.28. Порушення встановленого порядку патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
Стаття 7.29. Недотримання вимог законодавства про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників при прийнятті рішення про спосіб розміщення замовлення на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Стаття 7.30. Порушення порядку розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Стаття 7.31. Надання, опублікування або розміщення недостовірної інформації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, а також напрямок недостовірних відомостей, внесення їх до реєстру контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, реєстр недобросовісних постачальників (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Стаття 7.31.1. Порушення строків повернення грошових коштів, порядку і (або) термінів блокування операцій по рахунку учасника розміщення замовлення, порядку ведення реєстру учасників розміщення замовлення, правил документообігу при проведенні відкритого аукціону в електронній формі, розголошення оператором електронного майданчика, посадовою особою оператора електронного майданчика відомостей про учасника розміщення замовлення до підбиття результатів відкритого аукціону в електронній формі (Введена Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ)
Стаття 7.32. Порушення умов контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Стаття 7.33. Ухилення від передачі виявлених в результаті археологічних польових робіт культурних цінностей на постійне зберігання в державну частину Музейного фонду Російської Федерації (Введена Федеральним законом від 26.07.2006 N 133-ФЗ)
 Глава 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
Стаття 8.2. Недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами
Стаття 8.3. Порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами
Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації
Стаття 8.6. Псування земель
Стаття 8.7. Невиконання обов'язків з рекультивації земель, обов'язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів
Стаття 8.8. Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням
Стаття 8.9. Порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів
Стаття 8.10. Порушення вимог щодо раціонального використання надр
Стаття 8.11. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
Стаття 8.12. Порушення порядку надання громадянам, юридичним особам земельних ділянок, лісів у водоохоронних зонах та режиму їх використання
Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів
Стаття 8.14. Порушення правил водокористування
Стаття 8.15. Порушення правил експлуатації водогосподарських або водоохоронних споруд і пристроїв
Стаття 8.16. Невиконання правил ведення суднових документів
Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації стандартів (норм, правил) або умов ліцензії
Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
Стаття 8.20. Незаконна передача мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
Стаття 8.21. Порушення правил охорони атмосферного повітря
Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
Стаття 8.23. Експлуатація механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
Стаття 8.24. Порушення порядку надання громадянам, юридичним особам лісів для їх використання
Стаття 8.25. Порушення правил використання лісів
Стаття 8.26. Самовільне використання лісів, порушення правил використання лісів для ведення сільського господарства, знищення лісових ресурсів
Стаття 8.27. Порушення правил лісовідновлення, правил лісорозведення, правил догляду за лісами, правил лісового насінництва
Стаття 8.28. Незаконна рубка, пошкодження лісових насаджень або самовільне викопування в лісах дерев, чагарників, ліан
Стаття 8.29. Знищення місць проживання тварин
Стаття 8.30. Знищення лісової інфраструктури, а також сінокосів, пасовищ
Стаття 8.31. Порушення правил санітарної безпеки в лісах
Стаття 8.32. Порушення правил пожежної безпеки в лісах
Стаття 8.33. Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин
Стаття 8.34. Порушення встановленого порядку створення, використання або транспортування біологічних колекцій
Стаття 8.35. Знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин або рослин
Стаття 8.36. Порушення правил переселення, акліматизації або гібридизації об'єктів тваринного світу та водних біологічних ресурсів
Стаття 8.37. Порушення правил користування об'єктами тваринного світу і правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів та інших правил, що регламентують здійснення промислового рибальства, прибережного рибальства та інших видів рибальства
Стаття 8.38. Порушення правил охорони водних біологічних ресурсів
Стаття 8.39. Порушення правил охорони та використання природних ресурсів на особливо охоронюваних природних територіях
Стаття 8.40. Порушення вимог при здійсненні робіт в галузі гідрометеорології, моніторингу стану і забруднення навколишнього середовища і активних впливів на гідрометеорологічні й інші геофізичні процеси
Стаття 8.41. Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище
Стаття 8.42. Порушення спеціального режиму здійснення господарської та іншої діяльності на прибережній захисній смузі водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або режиму здійснення господарської та іншої діяльності на території зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
 Глава 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА ЕНЕРГЕТИЦІ
Стаття 9.1. Порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на провадження видів діяльності в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів
Стаття 9.2. Порушення норм і правил безпеки гідротехнічних споруд
Стаття 9.3. Порушення правил або норм експлуатації тракторів, самохідних, дорожньо-будівельних та інших машин і устаткування
Стаття 9.4. Порушення обов'язкових вимог в галузі будівництва та застосування будівельних матеріалів (виробів)
Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
Стаття 9.6. Порушення правил використання атомної енергії та обліку ядерних матеріалів і радіоактивних речовин
Стаття 9.7. Пошкодження електричних мереж
Стаття 9.8. Порушення правил охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт
Стаття 9.9. Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу відповідних органів
Стаття 9.10. Пошкодження теплових мереж, паливопроводів, вчинене через необережність
Стаття 9.11. Порушення правил користування паливом і енергією, правил улаштування, експлуатації паливо-і енергоспоживаючих установок, теплових мереж, об'єктів зберігання, утримання, реалізації та транспортування енергоносіїв, палива і продуктів його переробки
 Стаття 9.12. Втратила чинність. - Федеральний закон від 23.11.2009 N 261-ФЗ.
Стаття 9.13. Ухилення від виконання вимог доступності для інвалідів об'єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур
Стаття 9.14. Відмова від виробництва транспортних засобів загального користування, пристосованих для використання інвалідами
Стаття 9.15. Порушення стандартів розкриття інформації суб'єктами оптового ринку електричної енергії та потужності, роздрібних ринків електричної енергії
Стаття 9.16. Порушення законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності
Стаття 9.17. Порушення нормативів запасів палива, порядку створення та використання тепловими електростанціями запасів палива
Стаття 9.18. Порушення порядку виведення об'єктів електроенергетики в ремонт
Стаття 9.19. Недотримання вимог про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті
Стаття 9.20. Порушення порядку використання об'єктів із зберігання хімічної зброї та об'єктів із знищення хімічної зброї
Стаття 9.21. Порушення правил технологічного приєднання до електричних мереж, правил підключення до систем теплопостачання або правил підключення до систем водопостачання та водовідведення
 Глава 10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ветеринарії та МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
Стаття 10.1. Порушення правил боротьби з карантинними, особливо небезпечними та небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослинами-бур'янами
Стаття 10.2. Порушення порядку ввезення та вивезення підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу)
Стаття 10.3. Порушення правил виробництва, заготівлі, перевезення, зберігання, переробки, використання та реалізації підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу)
Стаття 10.4. Невжиття заходів щодо забезпечення режиму охорони посівів і місць зберігання рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори
Стаття 10.5. Невжиття заходів щодо знищення дикорослих рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори
Стаття 10.5.1. Незаконне культивування рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори
Стаття 10.6. Порушення правил щодо карантину тварин або інших ветеринарно-санітарних правил
Стаття 10.7. Приховування відомостей про раптове відмінку або про одночасні масових захворюваннях тварин
Стаття 10.8. Порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення чи забою тварин, правил переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва
Стаття 10.9. Проведення меліоративних робіт з порушенням проекту
Стаття 10.10. Порушення правил експлуатації меліоративних систем або окремо розташованих гідротехнічних споруд. Пошкодження меліоративних систем
Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
Стаття 10.12. Порушення правил виробництва, заготівлі, обробки, зберігання, реалізації, транспортування та використання насіння сільськогосподарських рослин
Стаття 10.13. Порушення правил ведення документації на насіння сільськогосподарських рослин
Стаття 10.14. Порушення порядку ввезення на територію Російської Федерації насіння сільськогосподарських рослин
 Глава 11. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ
Стаття 11.1. Дії, які загрожують безпеці руху на залізничному транспорті та метрополітені
 Стаття 11.2. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ.
Стаття 11.3. Дії, які загрожують безпеці польотів
Стаття 11.3.1. Порушення вимог авіаційної безпеки
Стаття 11.4. Порушення правил використання повітряного простору
Стаття 11.5. Порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден
Стаття 11.6. Дії, які загрожують безпеці руху на водному транспорті
Стаття 11.7. Порушення правил плавання
Стаття 11.8. Порушення правил експлуатації суден, а також управління судном особою, яка не має права керування
Стаття 11.8.1. Управління маломірним судном судноводієм, що не мають при собі документів, необхідних для допуску до управління маломірним судном
Стаття 11.9. Управління судном судноводієм або іншою особою, які перебувають у стані сп'яніння
Стаття 11.10. Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів на суднах водного транспорту, а також на маломірних судах
Стаття 11.11. Порушення правил навантаження і розвантаження суден
Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден
Стаття 11.13. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння
Стаття 11.14. Порушення правил перевезення небезпечних речовин, великогабаритних чи великовагових вантажів
Стаття 11.14.1. Порушення правил перевезень пасажирів і багажу легковим таксі
Стаття 11.14.2. Порушення правил перевезень пасажирів і багажу за замовленням
Стаття 11.15. Пошкодження майна на транспортних засобах загального користування, вантажних вагонів чи іншого призначеного для перевезення і зберігання вантажів на транспорті обладнання
Стаття 11.15.1. Невиконання вимог щодо забезпечення транспортної безпеки
Стаття 11.16. Порушення вимог пожежної безпеки на залізничному, морському, внутрішньому водному або повітряному транспорті
Стаття 11.17. Порушення правил поведінки громадян на залізничному, повітряному або водному транспорті
Стаття 11.18. Безквитковий проїзд
Стаття 11.19. Порушення правил провезення ручної поклажі, багажу та вантажобагажу
Стаття 11.20. Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів
Стаття 11.21. Порушення правил використання смуги відведення та придорожніх смуг автомобільної дороги
Стаття 11.22. Порушення землекористувачами правил охорони автомобільних доріг або дорожніх споруд
Стаття 11.23. Порушення водієм транспортного засобу, що здійснює міжнародну автомобільну перевезення, режиму праці і відпочинку
Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів
 Стаття 11.25. Втратила чинність. - Федеральний закон від 24.07.2007 N 210-ФЗ
Стаття 11.26. Незаконне використання зареєстрованих в інших державах автотранспортних засобів для перевезень вантажів і (або) пасажирів
Стаття 11.27. Керування транспортним засобом без розпізнавального на неї та (або) причепах до нього знака держави реєстрації транспортного засобу (причепа) та порушення інших правил експлуатації транспортного засобу під час здійснення міжнародного автомобільного перевезення
 Стаття 11.28. Втратила чинність. - Федеральний закон від 24.07.2007 N 210-ФЗ
Стаття 11.29. Здійснення міжнародних автомобільних перевезень без дозволів
Стаття 11.30. Умисне приховування авіаційної події або інциденту
 Глава 12. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 12.1. Керування транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку, транспортним засобом, що не пройшов державного технічного огляду або технічного огляду
Стаття 12.2. Керування транспортним засобом з порушенням правил установки на ньому державних реєстраційних знаків
Стаття 12.3. Керування транспортним засобом водієм, що не мають при собі документів, передбачених Правилами дорожнього руху, а також дозволу на здійснення діяльності з перевезення пасажирів і багажу легковим таксі
Стаття 12.4. Порушення правил встановлення на транспортному засобі пристроїв для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів або незаконне нанесення спеціальних цветографических схем автомобілів оперативних служб, Кольорографічні схеми легкового таксі або незаконна установка розпізнавального ліхтаря легкового таксі
Стаття 12.5. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких експлуатація транспортних засобів заборонена
Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів
Стаття 12.7. Керування транспортним засобом водієм, що не мають права керування транспортним засобом
Стаття 12.8. Керування транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння
Стаття 12.9. Перевищення встановленої швидкості руху
Стаття 12.10. Порушення правил руху через залізничні колії
Стаття 12.11. Порушення правил руху по автомагістралі
Стаття 12.12. Проїзд на заборонний сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника
Стаття 12.13. Порушення правил проїзду перехресть
Стаття 12.14. Порушення правил маневрування
Стаття 12.15. Порушення правил розташування транспортного засобу на проїжджій частині дороги, зустрічного роз'їзду або обгону
Стаття 12.16. Недотримання вимог, визначених дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги
Стаття 12.17. Ненадання переваги в русі маршрутному транспортному засобу або транспортному засобу з включеними спеціальними світловими і звуковими сигналами
Стаття 12.18. Ненадання переваги в русі пішоходам або іншим учасникам дорожнього руху
Стаття 12.19. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів
Стаття 12.20. Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, звуковими сигналами, аварійною сигналізацією або знаком аварійної зупинки
Стаття 12.21. Порушення правил перевезення вантажів, правил буксирування
Стаття 12.21.1. Порушення правил перевезення великогабаритних та великовагових вантажів
Стаття 12.21.2. Порушення правил перевезення небезпечних вантажів
Стаття 12.22. Порушення правил навчальної їзди
Стаття 12.23. Порушення правил перевезення людей
Стаття 12.24. Порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого
Стаття 12.25. Невиконання вимоги про надання транспортного засобу або про зупинку транспортного засобу
Стаття 12.26. Невиконання водієм вимоги про проходження медичного огляду на стан сп'яніння
Стаття 12.27. Невиконання обов'язків у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою
Стаття 12.28. Порушення правил, встановлених для руху транспортних засобів у житлових зонах
Стаття 12.29. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом або іншою особою, бере участі у процесі дорожнього руху
Стаття 12.30. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом чи іншим учасником дорожнього руху, що спричинило створення перешкод у русі транспортних засобів або заподіяння легкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого
Стаття 12.31. Випуск на лінію транспортного засобу, не зареєстрованої в установленому порядку, що не пройшов державного технічного огляду або технічного огляду, з свідомо підробленими державними реєстраційними знаками, що має несправності, з якими заборонено експлуатацію, з встановленими без відповідного дозволу пристроями для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів або з незаконно нанесеними спеціальними кольорографічними схемами автомобілів оперативних служб
Стаття 12.32. Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом
Стаття 12.33. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
Стаття 12.34. Недотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при ремонті та утриманні доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
Стаття 12.35. Незаконне обмеження прав на керування транспортним засобом і його експлуатацію
 Стаття 12.36. Втратила чинність. - Федеральний закон від 24.07.2007 N 210-ФЗ.
Стаття 12.36.1. Порушення правил користування телефоном водієм транспортного засобу
Стаття 12.37. Недотримання вимог про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 Глава 13. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБЛАСТІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЇ
 Стаття 13.1. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ
Стаття 13.2. Самовільне підключення до мережі електричного зв'язку кінцевого обладнання
Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
Стаття 13.4. Порушення правил проектування, будівництва, установки, реєстрації або експлуатації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
Стаття 13.5. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку
Стаття 13.6. Використання несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку
Стаття 13.7. Недотримання встановлених правил і норм, що регулюють порядок проектування, будівництва та експлуатації мереж і споруд зв'язку
Стаття 13.8. Виготовлення, реалізація чи експлуатація технічних засобів, які не відповідають стандартам або нормам, регулюючим допустимі рівні індустріальних радіоперешкод
Стаття 13.9. Самовільні будівництво чи експлуатація споруд зв'язку
Стаття 13.10. Виготовлення з метою збуту або збут завідомо підроблених державних знаків поштової оплати, міжнародних купонів, використання завідомо підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей
Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
Стаття 13.12. Порушення правил захисту інформації
Стаття 13.13. Незаконна діяльність в галузі захисту інформації
Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом
Стаття 13.15. Зловживання свободою масової інформації
Стаття 13.16. Перешкоджання поширенню продукції засоби масової інформації
Стаття 13.17. Порушення правил розповсюдження обов'язкових повідомлень
Стаття 13.18. Перешкоджання впевненому прийому радіо-і телепрограм
Стаття 13.19. Порушення порядку подання статистичної інформації
Стаття 13.20. Порушення правил зберігання, комплектування, обліку або використання архівних документів
Стаття 13.21. Порушення порядку виготовлення або розповсюдження продукції засобу масової інформації
Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
Стаття 13.23. Порушення порядку подання обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів і договорів
Стаття 13.24. Пошкодження телефонів-автоматів
Стаття 13.25. Порушення вимог законодавства про зберігання документів
Стаття 13.26. Порушення термінів і (або) порядку доставки (вручення) адресату судових сповіщень
Стаття 13.27. Порушення вимог до організації доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування та її розміщення в мережі "Інтернет"
Стаття 13.28. Порушення порядку надання інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування
 Глава 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 14.1. Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії)
Стаття 14.1.1. Незаконні організація та проведення азартних ігор
Стаття 14.2. Незаконний продаж товарів (інших речей), вільна реалізація яких заборонена або обмежена
Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
Стаття 14.4. Продаж товарів, виконання робіт чи надання населенню послуг неналежної якості або з порушенням встановлених законодавством Російської Федерації вимог
Стаття 14.4.1. Порушення вимог законодавства в галузі технічного огляду транспортних засобів
Стаття 14.5. Продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг за відсутності встановленої інформації або незастосування у встановлених федеральними законами випадках контрольно-касової техніки
Стаття 14.6. Порушення порядку ціноутворення
Стаття 14.7. Обман споживачів
Стаття 14.8. Порушення інших прав споживачів
Стаття 14.9. Обмеження конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування
Стаття 14.10. Незаконне використання товарного знака
Стаття 14.11. Незаконне отримання кредиту
Стаття 14.12. Фіктивне або навмисне банкрутство
Стаття 14.13. Неправомірні дії при банкрутстві
Стаття 14.14. Перешкоджання посадовими особами кредитної чи іншої фінансової організації здійсненню функцій тимчасової адміністрації
Стаття 14.15. Порушення правил продажу окремих видів товарів
Стаття 14.16. Порушення правил продажу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, а також пива і напоїв, що виготовляються на його основі
Стаття 14.17. Незаконні виробництво, постачання чи закупівля етилового спирту
Стаття 14.18. Використання етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції
Стаття 14.19. Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції
Стаття 14.20. Порушення законодавства про експортний контроль
 Стаття 14.21. Втратила чинність. - Федеральний закон від 27.07.2006 N 139-ФЗ
 Стаття 14.22. Втратила чинність. - Федеральний закон від 27.07.2006 N 139-ФЗ
Стаття 14.23. Здійснення дискваліфікованим особою діяльності з управління юридичною особою
Стаття 14.24. Порушення законодавства про товарні біржі і біржової торгівлі
Стаття 14.25. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців
Стаття 14.26. Порушення правил поводження з ломом і відходами кольорових та чорних металів і їх відчуження
Стаття 14.27. Порушення законодавства про лотереї
Стаття 14.28. Порушення вимог законодавства про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості
Стаття 14.29. Незаконне отримання або надання кредитного звіту
Стаття 14.30. Порушення встановленого порядку збирання, зберігання, захисту та обробки відомостей, що становлять кредитну історію
Стаття 14.31. Зловживання домінуючим становищем на товарному ринку
Стаття 14.31.1. Зловживання домінуючим становищем господарюючим суб'єктом, частка якого на ринку певного товару становить менше 35 відсотків
Стаття 14.31.2. Маніпулювання цінами на оптовому і (або) роздрібних ринках електричної енергії (потужності)
Стаття 14.32. Висновок обмежує конкуренцію угоди, здійснення обмежують конкуренцію узгоджених дій, координація економічної діяльності
Стаття 14.33. Недобросовісна конкуренція
Стаття 14.34. Порушення правил організації діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на роздрібних ринках
Стаття 14.35. Порушення законодавства про державний кадастровому обліку нерухомого майна та кадастрової діяльності
Стаття 14.36. Неподання або несвоєчасне подання документів про суперечку, пов'язаному із створенням юридичної особи, управлінням ним або участю в ньому
Стаття 14.37. Порушення вимог до установки рекламної конструкції
Стаття 14.38. Розміщення реклами на дорожніх знаках і транспортних засобах
Стаття 14.39. Порушення вимог законодавства про надання готельних послуг, послуг з тимчасового розміщення та (або) забезпечення тимчасового проживання
Стаття 14.40. Порушення антимонопольних правил, встановлених федеральним законом, при здійсненні торговельної діяльності
Стаття 14.41. Порушення встановлених федеральним законом вимог щодо надання інформації про умови укладення договору поставки продовольчих товарів при здійсненні торговельної діяльності
Стаття 14.42. Порушення встановлених федеральним законом вимог до умов укладання договору поставки продовольчих товарів при здійсненні торговельної діяльності
Стаття 14.43. Порушення виробником, виконавцем (особою, яка виконує функції іноземного виробника), продавцем вимог технічних регламентів
Стаття 14.44. Недостовірне декларування відповідності продукції
Стаття 14.45. Порушення порядку реалізації продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності
Стаття 14.46. Порушення порядку маркування продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності
Стаття 14.47. Порушення правил виконання робіт з сертифікації
Стаття 14.48. Подання недостовірних результатів досліджень (випробувань)
Стаття 14.49. Порушення обов'язкових вимог щодо оборонної продукції (виконуваних робіт, надання послуг)
Стаття 14.50. Невиконання обов'язків і вимог при здійсненні зовнішньоторговельних бартерних угод
 Глава 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ, ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, СТРАХУВАННЯ, РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Стаття 15.1. Порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій, а також порушення вимог про використання спеціальних банківських рахунків
 Стаття 15.2. Втратила чинність. - Федеральний закон від 02.04.2012 N 30-ФЗ
Стаття 15.3. Порушення строку постановки на облік в податковому органі
Стаття 15.4. Порушення строку подання відомостей про відкриття і про закриття рахунку в банку або іншої кредитної організації
Стаття 15.5. Порушення строків подання податкової декларації
Стаття 15.6. Неподання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю
Стаття 15.7. Порушення порядку відкриття рахунку платнику податків
Стаття 15.8. Порушення терміну виконання доручення про перерахування податку або збору (внеску)
Стаття 15.9. Невиконання банком рішення про призупинення операцій по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента
Стаття 15.10. Невиконання банком доручення державного позабюджетного фонду
Стаття 15.11. Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності
Стаття 15.12. Випуск або продаж товарів та продукції, щодо яких встановлено вимоги щодо маркування та (або) нанесення інформації, необхідної для здійснення податкового контролю, без відповідного маркування та (або) інформації, а також з порушенням встановленого порядку нанесення такого маркування та (або) інформації
Стаття 15.13. Ухилення від подання декларації про обсяг виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або декларації про використання етилового спирту
Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів
Стаття 15.15. Порушення терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі
Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
Стаття 15.17. Недобросовісна емісія цінних паперів
Стаття 15.18. Незаконні операції з емісійними цінними паперами
Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на фінансових ринках
Стаття 15.20. Перешкоджання здійсненню прав, засвідчених цінними паперами
Стаття 15.21. Неправомірне використання інсайдерської інформації
Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
 Стаття 15.23. Втратила чинність. - Федеральний закон від 09.02.2009 N 9-ФЗ
Стаття 15.23.1. Порушення вимог законодавства про порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, учасників товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю і власників інвестиційних паїв закритих пайових інвестиційних фондів
 Стаття 15.24. Втратила чинність. - Федеральний закон від 09.02.2009 N 9-ФЗ
Стаття 15.24.1. Незаконні видача або обіг документів, що засвідчують грошові та інші зобов'язання
Стаття 15.25. Порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання
Стаття 15.26. Порушення законодавства про банки і банківську діяльність
Стаття 15.26.1. Порушення законодавства про мікрофінансової діяльності
Стаття 15.27. Невиконання вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Стаття 15.28. Порушення правил придбання більше 30 відсотків акцій відкритого акціонерного товариства
Стаття 15.29. Порушення вимог законодавства Російської Федерації, що стосуються діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, клірингових організацій, осіб, які здійснюють функції центрального контрагента, акціонерних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, керуючих компаній акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів, спеціалізованих депозитаріїв акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів
Стаття 15.30. Маніпулювання ринком
Стаття 15.31. Незаконне використання слів "інвестиційний фонд" чи утворених на їх основі словосполучень
Стаття 15.32. Порушення встановленого законодавством Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування терміну реєстрації
Стаття 15.33. Порушення встановлених законодавством Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування порядку та термінів подання документів та (або) інших відомостей до органів державних позабюджетних фондів
Стаття 15.34. Приховування страхового випадку
Стаття 15.35. Порушення вимог законодавства про протидію неправомірному використанню інсайдерської інформації та маніпулювання ринком
 Адміністративне право:
 1. Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 3. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників - 2012 рік
 4. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення - 2012 рік
 5. Курс лекцій з адміністративного права Росії - 2012 рік
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 рік
 7. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення - 2011 рік
 8. Реферат. Провадження у справ про Адміністративні Правопорушення - 2011 рік
 9. Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв - 2011 рік
 10. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс - 2011 рік
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій - 2009 рік
 12. С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2004
 13. А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики - 2004
 14. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua