Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.25. Порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання


(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)
КонсультантПлюс: примітка.
Пункт 10 частини 1 статті 1 та стаття 8 Федерального закону від 10.12.2003 N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль" про використання спеціальних рахунків не діють з 1 січня 2007 року.
Стаття 16 Федерального закону від 10.12.2003 N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль", що встановлювала вимога про резервування, не діє з 1 січня 2007 року.
1. Здійснення незаконних валютних операцій, тобто здійснення валютних операцій, заборонених валютним законодавством Російської Федерації, або здійснення валютних операцій з невиконанням встановлених вимог про використання спеціального рахунку і вимог про резервування, а одно списання та (або) зарахування грошових коштів, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів зі спеціального рахунку та на спеціальний рахунок з невиконанням встановленого вимоги про резервування, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян, посадових осіб та юридичних осіб у розмірі від трьох четвертих до одного розміру суми незаконної валютної операції, суми коштів або вартості внутрішніх і зовнішніх цінних паперів, списаних і (або) зарахованих з невиконанням встановленого вимоги про резервування.
2. Порушення встановленого порядку відкриття рахунків (вкладів) у банках, розташованих за межами території Російської Федерації, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
КонсультантПлюс: примітка.
Стаття 21 Федерального закону від 10.12.2003 N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль", що встановлювала обов'язок продажу частини валютної виручки, не діє з 1 січня 2007 року.
3. Невиконання обов'язки з обов'язкового продажу частини валютної виручки, а так само порушення встановленого порядку обов'язкового продажу частини валютної виручки -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб та юридичних осіб у розмірі від трьох четвертих до одного розміру суми валютної виручки , що не проданої у встановленому порядку.
4. Невиконання резидентом у встановлений термін обов'язки з отримання на свої банківські рахунки в уповноважених банках іноземної валюти або валюти Російської Федерації, належних за передані нерезидентам товари, виконані для нерезидентів роботи, надані нерезидентам послуги або за передані нерезидентам інформацію або результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб та юридичних осіб у розмірі однієї стопятідесятой ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від суми грошових коштів, зарахованих на рахунки в уповноважених банках з порушенням встановленого терміну, за кожен день прострочення зарахування таких коштів та (або) в розмірі від трьох четвертих до одного розміру суми коштів, що не зарахованих на рахунки в уповноважених банках.
(В ред. Федерального закону від 16.11.2011 N 312-ФЗ)
5. Невиконання резидентом у встановлений термін обов'язки з повернення в Російську Федерацію грошових коштів, сплачених нерезидентам за межі не ввезені в Російську Федерацію (не одержані в Російській Федерації) товари, невиконані роботи, ненадані послуги або за непередані інформацію або результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них, -
(в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 409-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб та юридичних осіб у розмірі від трьох четвертих до одного розміру суми грошових коштів, не повернутих у Російську Федерацію.
6. Недотримання встановлених порядку подання форм обліку та звітності з валютних операцій, порядку і (або) термінів подання звітів про рух коштів по рахунках (вкладах) у банках за межами території Російської Федерації з підтверджуючими банківськими документами, порушення встановленого порядку подання підтвердних документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порушення встановлених правил оформлення паспортів угод або порушення встановлених термінів зберігання облікових і звітних документів по валютних операціях, підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій або паспортів угод -
(в ред. Федерального закону від 16.11.2011 N 311-ФЗ)
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
6.1. Порушення встановлених термінів подання форм обліку та звітності з валютних операцій, підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій не більше ніж на десять днів -
тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів.
(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 16.11.2011 N 311-ФЗ)
6.2. Порушення встановлених термінів подання форм обліку та звітності з валютних операцій, підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій більш ніж на десять, але не більше ніж на тридцять днів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів.
(Частина 6.2 введена Федеральним законом від 16.11.2011 N 311-ФЗ)
6.3. Порушення встановлених термінів подання форм обліку та звітності з валютних операцій, підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій більш ніж на тридцять днів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів.
(Частина 6.3 введена Федеральним законом від 16.11.2011 N 311-ФЗ)
7. Порушення встановленого порядку ввезення та пересилання в Російську Федерацію і вивезення та пересилання з Російської Федерації валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів в документарній формі, за винятком випадків, передбачених статтями 16.3 і 16.4 цього Кодексу, -
тягне накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Примітки. 1. Адміністративна відповідальність, встановлена ??відносно посадових осіб частинами 1, 3, 4 і 5 цієї статті, застосовується тільки до осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
2. Вартість внутрішніх і зовнішніх цінних паперів визначається на день вчинення адміністративного правопорушення за правилами, встановленими валютним законодавством Російської Федерації для розрахунку суми резервування по валютній операції.
3. Перерахунок іноземної валюти, а також вартості внутрішніх і зовнішніх цінних паперів у валюту Російської Федерації проводиться за діючим на день вчинення або виявлення адміністративного правопорушення курсом Центрального банку Російської Федерації.
4. Адміністративна відповідальність, встановлена ??частиною 4 цієї статті, не застосовується до осіб, що забезпечили отримання на свої банківські рахунки страхової виплати за договором страхування ризиків невиконання нерезидентом зобов'язань за зовнішньоторговельним договором (контрактом) у порядку і строки, які передбачені договором страхування, при настанні страхового випадку, передбаченого встановленим Урядом Російської Федерації відповідно до Федерального закону від 17 травня 2007 року N 82-ФЗ "Про банк розвитку" порядком здійснення діяльності зі страхування експортних кредитів і інвестицій від підприємницьких та (або) політичних ризиків, за умови, що визначене договором страхування значення співвідношення страхової суми і страхової вартості (рівень страхового відшкодування) одно встановленому названим порядком значенням чи перевищує його.
(П. 4 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 236-ФЗ)
5. Розрахунок адміністративного штрафу, встановленого частиною 4 цієї статті, вираженого у величині, кратній сумі коштів, зарахованих на рахунки в уповноважених банках з порушенням встановленого терміну, здійснюється виходячи з розміру ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, що діяла в період прострочення.
(П. 5 введений Федеральним законом від 16.11.2011 N 312-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 15.25. Порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання"
 1. § 3 . Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  порушенні хоча б одного з цих двох вимог (державної реєстрації та офіційного опублікування) акт не визнається набрав чинності, а це, в свою чергу, означає, що такий акт не може служити джерелом для регулювання відповідних правовідносин, в тому числі договірних, застосування санкцій до громадян, посадовим особам і організаціям за невиконання містяться в ньому
 5. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 6. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 7. Договір державної позики
  стаття 75 Конституції Російської Федерації, що встановлює, що державні позики випускаються в порядку, визначеному законом, і розміщуються на добровільній основі ". --- Хохлов С.А. Указ. соч. С. 426 - 427. В якості окремого виду договору позики розглядає договір державної позики та Д.А. Медведєв, на думку якого під договором
 8. Обов'язки банку з ведення рахунку
  стаття 410), не зараховується на розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на зазначений рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законною
 9. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  стаття застосовується за порушення грошового зобов'язання. Виходячи з норм ЦК, що діяли до введення в дію частини другої Кодексу, у банку, залученого до виконання доручення клієнта, не могло бути грошового зобов'язання, він лише виконував свою розрахункову операцію з переказу грошових коштів. --- Вісник ВАС РФ. 1996. N 10. С. 96 - 97. Встановлення в
 10.  Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. У