Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 14.42. Порушення встановлених федеральним законом вимог до умов укладання договору поставки продовольчих товарів при здійсненні торговельної діяльності


(введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 411-ФЗ)
1. Включення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, і (або) господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих товарів, в ціну договору поставки продовольчих товарів винагороди, що виплачується господарюючому суб'єкту, який здійснює торговельну діяльність, у зв'язку з набуттям ним у господарюючого суб'єкта, що здійснює поставки продовольчих товарів, певної кількості продовольчих товарів у розмірі, що перевищує 10 відсотків від ціни придбаних продовольчих товарів, або виплата зазначеної винагороди у зв'язку з придбанням господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, окремих видів соціально значущих продовольчих товарів, зазначених у переліку, встановленому Урядом Російської Федерації, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від одного мільйона до п'яти мільйонів рублів.
2. Включення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, в ціну договору поставки продовольчих товарів інших видів винагороди за виконання господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, умов такого договору та (або) його зміна, за винятком винагороди, що виплачується господарюючому суб'єкту, який здійснює торговельну діяльність, у зв'язку з набуттям ним у господарюючого суб'єкта, що здійснює поставки продовольчих товарів, певної кількості продовольчих товарів, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від одного мільйона до п'яти мільйонів рублів.
3. Встановлення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, і (або) господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих товарів, в договорі поставки продовольчих товарів термінів оплати таких товарів, що перевищують терміни, встановлені федеральним законом, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від одного мільйона до п'яти мільйонів рублів.
4. Встановлення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, і (або) господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих товарів, в договорі поставки продовольчих товарів заборони на зміну осіб у зобов'язанні за таким договором шляхом уступки вимоги або встановлення цивільно-правової відповідальності за недотримання вказаної заборони сторонами договору -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від одного мільйона до п'яти мільйонів рублів.
5. Включення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, і (або) господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих товарів, в договір поставки продовольчих товарів умов про вчинення господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, щодо поставлених продовольчих товарів певних дій, про надання послуг з рекламування товарів, маркетингу або подібних послуг, спрямованих на просування продовольчих товарів (вчинення дій, що впливають на збільшення обороту продовольчих товарів), -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від одного мільйона до п'яти мільйонів рублів.
6. Примушування господарюючим суб'єктом, що здійснює торговельну діяльність, або господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих товарів, до укладення договору надання послуг, спрямованих на просування продовольчих товарів (вчинення дій, що впливають на збільшення обороту продовольчих товарів), при укладенні договору поставки таких товарів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьох мільйонів до п'яти мільйонів рублів.
Примітки:
1. Для цілей застосування частини 6 цієї статті під спонукою розуміються дії особи, які спрямовані на укладення договору поставки продовольчих товарів, за умови укладення іншого договору.
2. Положення цієї статті, які встановлюють адміністративну відповідальність господарюючого суб'єкта, що здійснює торговельну діяльність, і господарюючого суб'єкта, що здійснює поставки продовольчих товарів, поширюються на осіб, які входять з ними в одну групу у відповідності з Федеральним законом від 26 липня 2006 року N 135-ФЗ "Про захист конкуренції ".
3. Положення статей 14.40 і 14.41 цієї глави і цієї статті поширюються на правовідносини, регульовані Федеральним законом від 28 грудня 2009 року N 381-ФЗ "Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14.42. Порушення встановлених федеральним законом вимог до умов укладання договору поставки продовольчих товарів при здійсненні торговельної діяльності "
 1. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. ( в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 4. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 5. § 1 . Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990 N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки , незважаючи на те що
 7. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення в здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії , по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 9. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато, багато інше ". Сукупність місцевих фінансових
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її