Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 14.43. Порушення виробником, виконавцем (особою, яка виконує функції іноземного виробника), продавцем вимог технічних регламентів


( введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 237-ФЗ)
1. Порушення виробником, виконавцем (особою, яка виконує функції іноземного виробника), продавцем вимог технічних регламентів або підлягають застосуванню до дня набрання чинності відповідних технічних регламентів обов'язкових вимог до продукції або до продукції та пов'язаних з вимогами до продукції процесів проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації або випуск в обіг продукції, що не відповідає таким вимогам, за винятком випадків, передбачених статтями 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частиною 2 статті 11.21, статтями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 цього Кодексу, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин або створивши загрозу заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, навколишньому середовищу, життю або здоров'ю тварин і рослин, -
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення чи без такої; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення чи без такої; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до шестисот тисяч рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення чи без такої.
3. Повторне протягом року вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 цієї статті, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення.
Примітка. Під підлягають застосуванню до дня набрання чинності відповідних технічних регламентів обов'язковими вимогами у цій статті та статті 14.47 справжнього Кодексу розуміються обов'язкові вимоги до продукції або до продукції та пов'язаних з вимогами до продукції процесів проектування (включаючи вишукування) , виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, встановлені нормативними правовими актами, прийнятими Комісією Митного союзу відповідно до Угоди Митного союзу за санітарним заходам від 11 грудня 2009 року, а також не суперечать їм вимоги нормативних правових актів Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, підлягають обов'язковому виконанню відповідно до пунктів 1, 1.1, 6.2 статті 46 Федерального закону від 27 грудня 2002 року N 184-ФЗ "Про технічне регулювання".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 14.43. Порушення виробником, виконавцем (особою, яка виконує функції іноземного виробника), продавцем вимог технічних регламентів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків . * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  статтями ЦПК РФ, відноситься до необхідних умов реалізації права на звернення за судовим захистом. Недотримання цих вимог зробило б неможливим або істотно ускладнило б виконання завдань, що стоять перед судом та іншими суб'єктами процесу на наступних етапах судочинства. З взаємообумовлених положень Закону РФ "Про письмовій формі і змісті позовної заяви" випливають
 3. Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
  порушених прав; об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). Стаття 4 Державний захист прав споживачів 1. Держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), отримання знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час
 4. 4. Інші злочини проти здоров'я населення
  статтями про пpеступлений пpотив особистості. Суб'єкт злочину - особа, що займається медичною або фаpмацевтіческой діяльністю. На кваліфікацію не впливають наявність або відсутність спеціального обpазования або досвіду АДВОКАТУРИ в даній сфеpе. Важливо, щоб особа відповідала загальним тpебованиям суб'єкта пpеступлений. Відповідальність за безлицензионное заняття медичною чи фаpмацевтіческой
 5. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  статтями про злочини проти особистості. Під знищенням розуміються винищення, припинення фізичного існування названих предметів. Пошкодження пов'язано з заподіянням предмету шкоди, коли його використання за прямим призначенням стає або взагалі неможливим, або істотно ускладнюється. Пошкодження відповідних предметів, що носить характер підробки, з метою подальшого
 6. Стаття 14.49. Порушення обов'язкових вимог щодо оборонної продукції (виконуваних робіт, надання послуг)
  виробником (особою, виконуючим функції іноземного виробника), постачальником (підрядником, виконавцем) обов'язкових вимог щодо оборонної продукції (виконуваних робіт, надання послуг), що поставляється за державним оборонним замовленням, продукції (виконуваних робіт, надання послуг), використовуваної в цілях захисту відомостей, що становлять державну таємницю або відносяться до
 7. Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)
  порушень законодавства - (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  порушення митних правил, - ст. 378 і 379 Митного кодексу Російської Федерації. Згідно ч. 3 ст. 27 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» стягнення на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, може бути звернено на підставі виконавчих документів. Але перелік виконавчих і прирівняних до них документів встановлюється не законами, а підзаконними
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  порушених інтересів підприємців. У всякому випадку процесуальні гарантії та права в судах загальної юрисдикції є загальними, єдиними як для громадян, так і для юридичних осіб. Підвідомчість цивільних справ судам загальної юрисдикції, закріплена в ст. 25 Цивільного процесуального кодексу РРФСР [1], була скорегована визначенням підвідомчості справ арбітражним судам в
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила