Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)


(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ)
1. Невиконання у встановлений термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль), про усунення порушень законодавства -
(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів.
(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Невиконання у встановлений термін законного припису, рішення органу, уповноваженого в галузі експортного контролю, його територіального органу -
(в ред. Федеральних законів від 20.08.2004 N 114-ФЗ, від 08.05.2006 N 65 -ФЗ, від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2.1. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення обмежують конкуренцію угод і (або) узгоджених дій та вчиненні дій, спрямованих на забезпечення конкуренції, або виданого при здійсненні контролю за використанням державної або муніципальної преференції законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про вчинення передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації дій -
(в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 404-ФЗ)
тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від вісімнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.1 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.2. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення зловживання господарюючим суб'єктом домінуючим становищем на товарному ринку та вчиненні передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації дій, спрямованих на забезпечення конкуренції, -
тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від шістнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.2 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.3. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення порушення правил недискримінаційного доступу до товарів (робіт, послуг) або виданого при здійсненні державного контролю за економічною концентрацією законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про вчинення передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації дій, спрямованих на забезпечення конкуренції, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від дванадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.3 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.4. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення порушення законодавства Російської Федерації про рекламу або законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про скасування або зміну суперечить законодавству Російської Федерації про рекламу акта федерального органу виконавчої влади , акта органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або акта органу місцевого самоврядування -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від дванадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.4 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.5. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення недобросовісної конкуренції -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.5 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.6. Невиконання у встановлений термін законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення порушення антимонопольного законодавства Російської Федерації, законодавства Російської Федерації про природні монополії, законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про припинення або недопущення обмежують конкуренцію дій чи законного рішення, приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про вчинення передбачених законодавством Російської Федерації дій, за винятком випадків, передбачених частинами 2.1 - 2.5 цієї статті, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від восьми тисяч до дванадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від ста тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина вторая.6 введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
2.7. Невиконання у встановлений термін приписи федерального антимонопольного органу, його територіального органу про скасування або зміну суперечить законодавству про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації акту і (або) про припинення дій (бездіяльності) органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, іншого здійснює функції зазначених органів органу або організації, які призводять або можуть призвести до встановлення на товарному ринку правил здійснення торговельної діяльності, які порушують вимоги, встановлені законодавством про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років.
(Частина 2.7 введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 411-ФЗ)
3. Невиконання у встановлений термін законного припису, рішення органу регулювання природних монополій, його територіального органу -
(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
4. Невиконання у встановлений термін законного припису органу, що здійснює контроль і нагляд у сфері пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до двохсот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина четверта введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 214-ФЗ)
5. Невиконання у встановлений термін законного припису, рішення органу, уповноваженого в галузі державного регулювання тарифів, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від ста тисяч до ста п'ятдесяти тисяч рублів.
(В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
(частина п'ята введена Федеральним законом від 31.12 .2005 N 199-ФЗ)
6. Невиконання у встановлений термін законного припису уповноважених на здійснення державного будівельного нагляду федерального органу виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів ; на посадових осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів або адміністративне призупинення їх діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів або адміністративне призупинення їх діяльності на строк до дев'яноста доби.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина шоста введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
7. Невиконання у встановлений термін законного припису, вимоги органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, його територіального органу -
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - у розмірі п'ятисот тисяч рублів.
(Частина сьома введена Федеральним законом від 24.07.2007 N 218-ФЗ)
8. Невиконання у встановлений термін законних вимог осіб, уповноважених на здійснення державного ветеринарного нагляду, про проведення протиепізоотичних та інших заходів, вчинене в період здійснення на відповідній території обмежувальних заходів (карантину), -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'яти тисяч до семи тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від п'яти тисяч до семи тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від дев'яноста тисяч до ста тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.
(Частина восьма введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 247-ФЗ)
9. Невиконання у встановлений термін законного припису федерального органу виконавчої влади в галузі фінансових ринків або його територіального органу -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
(Частина дев'ята введена Федеральним законом від 09.02.2009 N 9-ФЗ)
10. Невиконання у встановлений термін законного припису, вимоги органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення контролю (нагляду) у сфері забезпечення транспортної безпеки, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів.
(Частина 10 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 195-ФЗ)
11. Невиконання у встановлений термін або неналежне виконання законного припису федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль і нагляд у сфері безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, промислової безпеки та безпеки гідротехнічних споруд, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від чотирьохсот тисяч до семисот тисяч рублів.
(Частина 11 введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 171-ФЗ)
12. Невиконання у встановлений термін законного припису органу, що здійснює державний пожежний нагляд, -
  тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від сімдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч рублів.
  (Частина 12 введена Федеральним законом від 03.06.2011 N 120-ФЗ)
  13. Невиконання у встановлений термін законного припису органу, що здійснює державний пожежний нагляд, на об'єктах захисту, на яких здійснюється діяльність у сфері охорони здоров'я, освіти і соціального обслуговування, -
  тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від п'яти тисяч до шести тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від дев'яноста тисяч до ста тисяч рублів.
  (Частина 13 введена Федеральним законом від 03.06.2011 N 120-ФЗ)
  14. Повторне вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 12 або 13 цієї статті, -
  тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від ста п'ятдесяти тисяч до двохсот тисяч рублів.
  (Частина 14 введена Федеральним законом від 03.06.2011 N 120-ФЗ)
  15. Невиконання виробником (виконавцем, продавцем, особою, яка виконує функції іноземного виробника), органом з сертифікації або випробувальною лабораторією (центром) у встановлений термін законного рішення, приписи федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів до продукції, в тому числі до будівель і споруд, або до продукції (вперше випускається в обіг продукції) та пов'язаним з вимогами до продукції процесів проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації або утилізації , -
  тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
  (Частина 15 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 237-ФЗ)
  17. Невиконання у встановлений термін законного припису федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері безпеки при використанні атомної енергії, -
  тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від чотирьохсот тисяч до семисот тисяч рублів.
  (Частина 17 введена Федеральним законом від 30.11.2011 N 347-ФЗ)
  Примітка. За адміністративні правопорушення, передбачені частиною 11 цієї статті, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як юридичні особи.
  (Примітка введено Федеральним законом від 23.07.2010 N 171-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 2. Договірні умови
    статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
    стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 4. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
    стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 5. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
    невиконання запропонованих умовно засудженому дій більше двох разів протягом року або тривале (понад тридцять днів) невиконання обов'язків, покладених на нього судом, а під злостностью - невиконання цих обов'язків після зробленого контролюючим органом попередження в письмовій формі про неприпустимість повторного порушення встановленого порядку відбування умовного засудження .
 6. Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих
    невиконання у встановлений термін цього припису орган з контролю (нагляду) зобов'язаний звернутися протягом трьох місяців з дня закінчення строку виконання цього припису до арбітражного суду із заявою про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, і арбітражний суд приймає рішення про виключення
 7. Адміністративна відповідальність
    стаття викладена повністю в новій редакції, що передбачає наступне: порушення термінів подання заяви про взяття на облік в уповноваженому органі та (або) строків направлення правил внутрішнього контролю на узгодження до уповноваженого (наглядовий) орган тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 тисяч до 15 тисяч рублів; на юридичних
 8. Стаття 30. Державний нагляд за страховою діяльністю у Російській Федерації
    стаття більш докладно визначає функції та повноваження органу страхового нагляду, ніж відповідний підзаконний акт. --- Саппа РФ. 1993. N 17. Ст. 1464. СЗ РФ. 1998. N 26. Ст. 3078. СЗ РФ. 1998. N 11. Ст. 1288. § 2. До нормативних документів, виданим органом страхового нагляду, зокрема, відносяться: Умови ліцензування страхової діяльності на
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
    стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 10. Стаття 13. Права поліції
    стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
© 2014-2022  yport.inf.ua