Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 3.5. Адміністративний штраф (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)


1. Адміністративний штраф є грошовим стягненням, виражається в рублях і встановлюється для громадян у розмірі, що не перевищує п'яти тисяч рублів; для посадових осіб - п'ятдесяти тисяч рублів; для юридичних осіб - одного мільйона рублів, а у випадках , передбачених статтями 14.40, 14.42 цього Кодексу, - п'яти мільйонів рублів, або може виражатися у величині, кратній:
(в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 411-ФЗ)
1) вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення;
2) сумі несплачених і підлягають сплаті на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення податків, зборів або митних зборів, або сумі незаконної валютної операції, або сумі коштів або вартості внутрішніх і зовнішніх цінних паперів, списаних і (або) зарахованих з невиконанням встановленого вимоги про резервування, або сумі валютної виручки, що не проданої у встановленому порядку, або сумі грошових коштів, що не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках, або сумі грошових коштів, кратною розміру ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від суми грошових коштів, зарахованих на рахунки в уповноважених банках з порушенням встановленого терміну, або сумі грошових коштів, не повернутих у встановлений строк до Російської Федерації, або сумі грошових коштів, вартості цінних паперів, іншого майна або вартості послуг майнового характеру, незаконно переданих або наданих від імені юридичної особи, або сумі несплаченого адміністративного штрафу;
(в ред. Федеральних законів від 25.12. 2008 N 280-ФЗ, від 16.11.2011 N 312-ФЗ)
3) сумі виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги), на ринку якої вчинено адміністративне правопорушення, за календарний рік, що передує році, в якому було виявлено адміністративне правопорушення, або за передує даті виявлення адміністративного правопорушення частина календарного року, в якому було виявлено адміністративне правопорушення, якщо правопорушник здійснював діяльність з реалізації товару (роботи, послуги) у попередньому календарному році;
4) сумі виручки правопорушника, отриманої від реалізації товару (роботи, послуги) внаслідок неправомірного завищення регульованих державою цін (тарифів, розцінок, ставок і тому подібного) за весь період, протягом якого відбувалося правопорушення, але не більше одного року ;
(п. 4 введений Федеральним законом від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
5) початкової (максимальної) ціною державного або муніципального контракту при розміщенні замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб, а також цивільно-правового договору бюджетної установи при розміщенні замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб бюджетної установи (далі також - контракти на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників або контракти);
(п. 5 введений Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6) сумі зайвого доходу або сумі збитків, яких особа уникнуло в результаті неправомірного використання інсайдерської інформації та (або) маніпулювання ринком.
(П. 6 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 224-ФЗ)
2. Розмір адміністративного штрафу не може бути менше ста рублів.
3. Розмір адміністративного штрафу, який обчислюється виходячи з вартості предмета адміністративного правопорушення, а також виходячи із суми несплачених податків, зборів або митних зборів, або суми незаконної валютної операції, або суми коштів або вартості внутрішніх і зовнішніх цінних паперів, списаних і (або) зарахованих з невиконанням встановленого вимоги про резервування, або суми валютної виручки, що не проданої у встановленому порядку, або суми грошових коштів, що не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках, або суми грошових коштів, кратною розміру ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від суми грошових коштів , зарахованих на рахунки в уповноважених банках з порушенням встановленого терміну, або суми грошових коштів, не повернутих у встановлений строк до Російської Федерації, або сумі грошових коштів, вартості цінних паперів, іншого майна або вартості послуг майнового характеру, незаконно переданих або наданих від імені юридичної особи, не може перевищувати триразовий розмір вартості предмета адміністративного правопорушення або відповідної суми або вартості, у випадках, передбачених статтями 7.27 і 7.27.1 цього Кодексу, не може перевищувати п'ятикратний розмір вартості викраденого майна, а у випадку, передбаченому статтею 19.28 цього Кодексу, - стократний розмір суми грошових коштів, вартості цінних паперів, іншого майна, послуг майнового характеру, інших майнових прав, незаконно переданих або наданих або обіцяних або запропонованих від імені юридичної особи.
(В ред. Федеральних законів від 16.05.2008 N 74-ФЗ, від 25.12.2008 N 280-ФЗ, від 04.05.2011 N 97-ФЗ, від 16.11.2011 N 312-ФЗ , від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
4. Розмір адміністративного штрафу, який обчислюється виходячи із суми виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги), на ринку якої вчинено адміністративне правопорушення, не може перевищувати одну двадцять п'яту сукупного розміру суми виручки від реалізації всіх товарів (робіт, послуг) за календарний рік, що передує році, в якому було виявлено адміністративне правопорушення, або за передує даті виявлення адміністративного правопорушення частина календарного року, в якому було виявлено адміністративне правопорушення, якщо правопорушник здійснював діяльність з реалізації товарів (робіт, послуг) у попередньому календарному році.
4.1. Розмір адміністративного штрафу, який обчислюється виходячи із суми виручки правопорушника, отриманої від реалізації товару (роботи, послуги) внаслідок неправомірного завищення регульованих державою цін (тарифів, розцінок, ставок і тому подібного), не може перевищувати дворазову величину зайво отриманої виручки за весь період регулювання, протягом якого відбувалося правопорушення, але не більше одного року.
(Частина четвертая.1 введена Федеральним законом від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
5. Сума адміністративного штрафу підлягає зарахуванню до бюджету в повному обсязі відповідно до законодавства Російської Федерації.
6. Адміністративний штраф не може застосовуватися до сержантам, старшинам, солдатам і матросам, які проходять військову службу за призовом, а також до курсантів військових освітніх закладів професійної освіти до укладення з ними контракту про проходження військової служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3.5. Адміністративний штраф (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) "
 1. Стаття 431. Відповідальність за втрату виконавчого листа або судового наказу
  адміністративні правопорушення (див. ст. 113 Закону; ст. 17.14, 17.15, 23.68 КоАП). Оскільки відповідальність за втрату виконавчого документа суду встановлена ??не законодавством про адміністративні правопорушення, а статтею коментарів, вона є процесуальною (про порядок накладення судових штрафів див. коментар до гл. 8 ЦПК). Відповідно суб'єктом, що накладає штраф, є
 2. Стаття 441. Подача заяви про оскарження постанов посадових осіб служби судових приставів, їх дій (бездіяльності)
  стаття виступає додатковою процесуальною гарантією прав сторін виконавчого провадження. 4. Десятиденний термін на подачу скарги є процесуальним, що дозволяє в разі його пропуску ставити в порядку і з підстав, передбачених ст. 112 ЦПК, перед судом питання про відновлення цього строку (див. коментар до даної статті). 5. Посадові особи служби судових приставів
 3. Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Закону
  статтями 6 і 7 (за винятком п. 3 ст. 7) даного Закону, в якості можливої ??підстави для відкликання (анулювання) ліцензії. Відносно порядку відкликання (анулювання) ліцензія відсилає до законодавства РФ. Відповідно нормі ч. 1 коментованої статті Федеральним законом від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ, прийнятим у зв'язку з прийняттям коментованого Закону: у частину 1 ст. 20 Федерального
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 5. Стаття 13. Права поліції
  стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 6. Глава 23. ЗАХИСТ володіння від ВИЛУЧЕННЯ РЕЧІ адміністративному порядку
  стаття поміщена в додатках до іншим виданням книги). Т. Пухова цілком справедливо зазначає, що при переході права власності на заставлене майно до іншої особи право застави зберігає силу, але для реалізації закладене майно має бути витребувано з чужого володіння. Ось тут-то і укладені головні практичні, так і теоретичні, проблеми. ---
 7. Стаття 14. Затримання
  адміністративне затримання, яке представляє собою міру забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Як визначено в п. 11 ст. 5 КПК РФ (в ред. Федерального закону від 5 червня 2007 р. N 87-ФЗ), затримання підозрюваного - це захід процесуального примусу, що застосовується органом дізнання, дізнавачем, слідчим на термін не більше 48 годин з моменту фактичного затримання
 8. Стаття 13. Права поліції
  стаття передбачає права поліції. У пояснювальній записці до проекту коментованого Закону зазначалося, що права поліції максимально конкретизовані; виключені деякі норми, що не мають чіткого юридичного змісту і дозволяють довільно (без необхідних підстав, належної процедури і дотримання певних термінів) обмежувати права громадян і організацій, а також які стосуються не
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  адміністративного видворення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Росії, з організації роботи медичних витверезників, з проведення технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, з конвоювання затриманих осіб та осіб, взятих під варту , зі слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи, з розшуку боржника, його майна, з формування та
 10. Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
  адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу. 2. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини,