Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.29. Порушення вимог законодавства Російської Федерації, що стосуються діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, клірингових організацій, осіб, які здійснюють функції центрального контрагента, акціонерних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, керуючих компаній акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів, спеціалізованих депозитаріїв акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів


(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 09.02.2009 N 9-ФЗ)
1. Порушення професійним учасником ринку цінних паперів, клірингової організацією, акціонерним інвестиційним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації вимог до відокремленому обліку власних коштів (майна) і засобів (майна) клієнтів -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
2. Порушення професійним учасником ринку цінних паперів, що здійснює брокерську або дилерську діяльність або діяльність з управління цінними паперами, встановлених нормативними правовими актами Російської Федерації правил ведення обліку та складання звітності -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
3. Вчинення професійним учасником ринку цінних паперів, що здійснює брокерську діяльність або діяльність з управління цінними паперами, угод з придбання цінних паперів і майнових прав, призначених для кваліфікованих інвесторів, за рахунок особи, яка не є кваліфікованим інвестором, або видача керуючою компанією пайового інвестиційного фонду інвестиційних паїв, призначених для кваліфікованих інвесторів, особі, яка не є кваліфікованим інвестором, або незаконне визнання особи кваліфікованим інвестором -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
4. Порушення професійним учасником ринку цінних паперів, що здійснює брокерську діяльність, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації вимог до вчинення маржинальних угод -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
5. Порушення встановлених нормативними правовими актами Російської Федерації та інвестиційною декларацією акціонерного інвестиційного фонду або пайового інвестиційного фонду вимог до складу активів акціонерних інвестиційних фондів або пайових інвестиційних фондів або неусунення порушень у структурі активів акціонерних інвестиційних фондів або пайових інвестиційних фондів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
6. Порушення керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду або пайового інвестиційного фонду передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації обмежень її діяльності -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
7. Невиконання або неналежне виконання спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації обов'язків з обліку та зберігання майна, а також щодо здійснення контролю за розпорядженням майном, за винятком випадку, передбаченого частиною 8 цієї статті, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
8. Ненаправлення або несвоєчасне напрямок спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду повідомлення у федеральний орган виконавчої влади в галузі фінансових ринків про порушення, виявлені в ході здійснення контролю, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
9. Перешкоджання професійним учасником ринку цінних паперів, клірингової організацією, особою, що здійснює функції центрального контрагента, акціонерним інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду проведенню федеральним органом виконавчої влади в галузі фінансових ринків перевірок чи невиконання або неналежне виконання приписів федерального органу виконавчої влади в галузі фінансових ринків -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
10. Порушення недержавним пенсійним фондом складу активів, у які розміщені пенсійні резерви (інвестовані пенсійні накопичення), структури пенсійних резервів (активів, у які інвестовано пенсійні накопичення) або вимог до формування і використання страхового резерву недержавного пенсійного фонду, недотримання нормативу страхового резерву, нецільове використання коштів пенсійних резервів (коштів пенсійних накопичень) або прострочення виплат пенсій або виплат правонаступникам (у тому числі неправильне обчислення виплат) -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на термін до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
11. Порушення встановлених федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації обмежень на суміщення професійних видів діяльності на ринку цінних паперів, діяльності клірингової організації, особи, що здійснює функції центрального контрагента, акціонерного інвестиційного фонду, керуючої компанії акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованого депозитарію акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду з іншими видами діяльності -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
12. Інше порушення професійним учасником ринку цінних паперів, клірингової організацією, особою, що здійснює функції центрального контрагента, акціонерним інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду при здійсненні ними відповідних видів діяльності встановлених законодавством вимог до цих видів діяльності, за винятком випадків, передбачених частинами 1 - 11 цієї статті, статтями 13.25, 15.18 - 15.20, 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.30 і 19.7. 3 цього Кодексу, -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15.29. Порушення вимог законодавства Російської Федерації, що стосуються діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, клірингових організацій, осіб, які здійснюють функції центрального контрагента, акціонерних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, керуючих компаній акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів, спеціалізованих депозитаріїв акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів "
 1. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 2. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  Поняття житлового права. Житлове право в його сучасному розумінні являє собою упорядковану сукупність правових норм, що регулюють так звані житлові відносини, тобто відносини щодо володіння, користування і розпорядження житловими приміщеннями. Більш предметне уявлення про житлових правовідносинах дає ст. 4 ЖК, в якій перераховані їх основні види. З даної статті випливає, що
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  Загальні положення. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності взагалі і деліктної відповідальності зокрема є одним з найскладніших, а тому і спірним у теорії цивільного права. Нерідко терміни "підстава" і "умови" розглядаються як синоніми, хоча переважаючим є думка, що це різні поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести
 5. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 6. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
    З давніх часів людство прагне захистити і зберегти те, що є незвичним, оригінальним і винятковим. Тому поняття інтелектуальної власності з'явилося досить давно. Більше 200 років тому в європейських країнах виникло право на нематеріальні результати інтелектуальної діяльності (твори літератури, мистецтва, винаходи та ін.) Воно було сконструйовано за
 9. 10. Публічні договори
    Стаття 426 ЦК називає публічним договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне,
 10. 5. Порука
    Порука - традиційний, що веде свій початок з римського права спосіб забезпечення виконання зобов'язання. Суть цього способу забезпечення виконання зобов'язання залишається незмінною: третя особа (поручитель) бере на себе зобов'язання перед кредитором нести відповідальність за боржника у разі невиконання останнім його зобов'язання перед кредитором. На всіх етапах розвитку громадянського
© 2014-2022  yport.inf.ua