Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.33. Порушення встановлених законодавством Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування порядку та термінів подання документів та (або) інших відомостей до органів державних позабюджетних фондів


(введена Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
1. Порушення встановленого законодавством Російської Федерації про страхові внески терміну подання до органів державних позабюджетних фондів інформації про відкриття і про закриття рахунку в банку або іншої кредитної організації -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів.
2. Порушення встановлених законодавством Російської Федерації про страхові внески термінів подання розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках до органів державних позабюджетних фондів, здійснюють контроль за сплатою страхових внесків, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів.
3. Неподання у встановлений законодавством Російської Федерації про страхові внески термін або відмова від подання до органів державних позабюджетних фондів, здійснюють контроль за сплатою страхових внесків, а також їх посадовим особам оформлених у встановленому порядку документів та (або) інших відомостей, необхідних для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування, а також подання таких відомостей в неповному обсязі або в спотвореному вигляді -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів.
4. Неподання у встановлений законодавством Російської Федерації про страхові внески термін або відмова від подання в орган державного позабюджетного фонду, який здійснює контроль за правильністю виплати обов'язкового страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, а також його посадовим особам оформлених у встановленому порядку документів та (або) інших відомостей, необхідних для здійснення контролю за правильністю виплати страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, а також подання таких відомостей в неповному обсязі або в спотвореному вигляді -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів.
Примітка. Адміністративна відповідальність, встановлена відносно посадових осіб частинами 2, 3 і 4 цієї статті, застосовується до осіб, зазначених у статті 2.4 цього Кодексу, за винятком громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15.33. Порушення встановлених законодавством Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування порядку та термінів подання документів та (або) інших відомостей до органів державних позабюджетних фондів "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 3. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 5. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 6. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 7. § 1 . Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990 N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 8. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки , незважаючи на те що
 9. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  На думку О.М. Костюкова, публічна влада на місцевому рівні проявляється в двох аспектах. По-перше, влада, що виникає у зв'язку з безпосереднім здійсненням повноважень, що належать самому муніципальному освіті, його населенню та органам місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - це насамперед владне управління, вплив, що має в основі правову обумовленість
 10. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий , так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
© 2014-2022  yport.inf.ua