Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.27. Невиконання вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму


(в ред. Федерального закону від 08.11.2011 N 308-ФЗ)
1. Невиконання законодавства в частині організації і (або) здійснення внутрішнього контролю, що не спричинило неподання відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються в цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а одно що спричинило подання названих відомостей до уповноваженого органу з порушенням встановленого терміну, за винятком випадків, передбачених частинами 2 - 4 цієї статті, -
тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів.
2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, що спричинили неподання до уповноваженого органу відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, і (або) подання до уповноваженого органу недостовірних відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а одно неподання відомостей про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, -
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до чотирьохсот тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.
3. Перешкоджання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, проведення уповноваженою або відповідним наглядовим органом перевірок чи невиконання розпоряджень, що виносяться цими органами з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби .
4. Невиконання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, або її посадовою особою законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що спричинило встановлені набрав законної сили вироком суду легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом , або фінансування тероризму, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.
Примітки: 1. Адміністративна відповідальність, встановлена відносно посадових осіб цією статтею, не застосовується до громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
2. За адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, співробітники організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, в обов'язки яких входить виявлення та (або) подання відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, несуть відповідальність як посадові особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15.27. Невиконання вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 3. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  стаття визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених загальновживаних
 4. Стаття 7. Права та обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  стаття передбачає права і закріплює обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (вказівка на права таких організацій включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, яким і введено в дану статтю перше з положень, що передбачають ці права, йдеться про новий п. 11). Відкриває дану статтю пункт, що встановлює
 5. Стаття 7.2. Права та обов'язки кредитних організацій і організацій федерального поштового зв'язку при здійсненні безготівкових розрахунків та переказів грошових коштів
  стаття передбачає права і закріплює обов'язки кредитних організацій і організацій федерального поштового зв'язку при здійсненні безготівкових розрахунків та переказів грошових коштів (про визначенні понять зазначених осіб див. коментар. до ст. 5 Закону). Дана стаття (як і наступна) введена Федеральним законом від 3 червня 2009 р. N 121-ФЗ, але її положення не є принципово новими - раніше
 6. Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Закону
  статтями 6 і 7 (за винятком п. 3 ст. 7) даного Закону, в якості можливої підстави для відкликання (анулювання) ліцензії. Відносно порядку відкликання (анулювання) ліцензія відсилає до законодавства РФ. Відповідно нормі ч. 1 коментованої статті Федеральним законом від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ, прийнятим у зв'язку з прийняттям коментованого Закону: у частину 1 ст. 20 Федерального
 7. Стаття 15. Оскарження дій уповноваженого органу та його посадових осіб
  невиконання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, посадовою особою, державним чи муніципальним службовцям обов'язку, покладеного на них нормативними правовими та іншими актами, що визначають повноваження цих осіб (посадовими інструкціями, положеннями, регламентами, наказами). До бездіяльності, зокрема, відноситься нерозгляд звернення заявника уповноваженим
 8. § 6. Договір банківського рахунку
  вимог клієнта до банку на безготівкові гроші. Але цим сутність договору банківського рахунку не вичерпується. Головне, що складає зміст договору, на відміну від договору банківського вкладу, - це виробництво розрахунків з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Дана мета досягається виконанням банком розпоряджень клієнта про зміну обсягу безготівкових грошей на рахунку. Банк по
 9. Стаття 4. Заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
  статтями). Обов'язковий контроль. Поняття "обов'язковий контроль" визначено в ст. 3 коментованого Закону - це сукупність прийнятих уповноваженим органом заходів по контролю за операціями з грошовими коштами або іншим майном на підставі інформації, що подається йому організаціями, що здійснюють такі операції, а також з перевірки цієї інформації відповідно до законодавства
 10. Стаття 5. Організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  стаття перераховує організації, які з метою коментованого закону відносяться до організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном. Віднесення до таких організацій означає покладання на них обов'язків приймати передбачені коментованим Законом заходи щодо попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
© 2014-2022  yport.inf.ua