Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 14.31. Зловживання домінуючим становищем на товарному ринку


(в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 404-ФЗ)
1. Вчинення займає домінуюче становище на товарному ринку господарюючим суб'єктом, за винятком суб'єкта природної монополії, дій, визнаних зловживанням домінуючим становищем і неприпустимих відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації, якщо такі дії призводять або можуть призвести до ущемлення інтересів інших осіб і при цьому результатом таких дій не є і не може бути недопущення, обмеження або усунення конкуренції, за винятком випадків, передбачених статтею 14.31.1 цього Кодексу, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до одного мільйона рублів.
2. Вчинення займає домінуюче становище на товарному ринку господарюючим суб'єктом дій, визнаних зловживанням домінуючим становищем і неприпустимих відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації, якщо результатом таких дій є або може бути недопущення, обмеження або усунення конкуренції, за винятком випадків, передбачених статтею 14.31.1 справжнього Кодексу, або вчинення суб'єктом природної монополії дій, визнаних зловживанням домінуючим становищем і неприпустимих відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від однієї сотої до п'ятнадцяти сотих розміру суми виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги), на ринку якої вчинено адміністративне правопорушення, але не більше однієї п'ятидесятих сукупного розміру суми виручки правопорушника від реалізації всіх товарів (робіт, послуг) і не менше ста тисяч рублів, а в разі, якщо сума виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги), на ринку якої вчинено адміністративне правопорушення, перевищує 75 відсотків сукупного розміру суми виручки правопорушника від реалізації всіх товарів ( робіт, послуг) або адміністративне правопорушення вчинено на ринку товарів (робіт, послуг), реалізація яких здійснюється за регульованими відповідно до законодавства Російської Федерації цінами (тарифами), - у розмірі від трьох тисячних до трьох сотих розміру суми виручки правопорушника від реалізації товару ( роботи, послуги), на ринку якої вчинено адміністративне правопорушення, але не більше однієї п'ятидесятих сукупного розміру суми виручки правопорушника від реалізації всіх товарів (робіт, послуг) і не менше ста тисяч рублів.
Примітки:
1. Для цілей застосування цієї глави виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається відповідно до статей 248 і 249 Податкового кодексу Російської Федерації.
2. При призначенні адміністративного покарання за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 14.31.1, 14.31.2 або 14.33 цього Кодексу, щодо юридичної особи враховуються обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, передбачені пунктами 2 - 7 частини 1 статті 4.2 цього Кодексу.
3. При призначенні адміністративного покарання за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 14.31.1, 14.31.2 або 14.33 цього Кодексу, щодо юридичної особи враховуються обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, передбачені пунктами 1 і 2 частини 1 статті 4.3 цього Кодексу, а також наступні обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність:
1) вчинення триваючого адміністративного правопорушення, тривалість якого перевищує один рік;
2) заподіяння в результаті вчинення адміністративного правопорушення шкоди громадянам, організаціям або державі в розмірі більше одного мільйона рублів або витяг в результаті вчинення адміністративного правопорушення доходу в розмірі понад п'ять мільйонів рублів;
3) вчинення адміністративного правопорушення двома і більше особами, що входять до групи осіб, яка визначається в відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації.
4. За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 14.31.1, 14.31.2, 14.32 або 14.33 цього Кодексу, за відсутності обставин, що пом'якшують і обтяжують адміністративну відповідальність, адміністративний штраф накладається на юридичну особу у розмірі суми мінімального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення, і половини різниці максимального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення, та мінімального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення. За наявності обставин, що пом'якшують адміністративну відповідальність, розмір адміністративного штрафу, що накладається на юридичну особу, підлягає зменшенню за кожне таке обставина на одну восьму різниці максимального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення, та мінімального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення. За наявності обставин, що обтяжують адміністративну відповідальність, розмір адміністративного штрафу, що накладається на юридичну особу, підлягає збільшенню за кожне таке обставина на одну восьму різниці максимального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення, та мінімального розміру адміністративного штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14.31. Зловживання домінуючим становищем на товарному ринку "
 1. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 2. Стаття 178. Недопущення, обмеження або усунення конкуренції Коментар до статті 178
  Об'єкт злочину - встановлений порядок здійснення добросовісної конкуренції на товарних ринках. Відповідно до Конституції РФ в Російській Федерації гарантується підтримка конкуренції (ч. 1 ст. 8). Економічна діяльність, спрямована на монополізацію і недобросовісну конкуренцію, не допускається (ч. 2 ст. 34). Для з'ясування ознак коментованого злочину слід
 3. Тема 6.1. Загальна характеристика цивільного права, його норми і джерела
  Перш ніж звернутися до аналізу джерел (норм) цивільного права, що регулює певну сукупність суспільних відносин, необхідно хоча б коротко сказати про ці відносини і визначити, що ж собою представляє громадянське право. Цивільне право - галузь єдиного російського права. Його значення можна засвоїти, якщо врахувати, що воно має справу насамперед з майновими та
 4. Стаття 14.31.1. Зловживання домінуючим становищем господарюючим суб'єктом, частка якого на ринку певного товару становить менше 35 відсотків
  (введена Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ) Вчинення займає домінуюче становище на товарному ринку господарюючим суб'єктом, частка якого на ринку певного товару становить менше 35 відсотків (за винятком господарюючого суб'єкта, що займає домінуюче становище на ринку певного товару, якщо стосовно такого ринку федеральними законами в цілях їх застосування
 5. Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ) 1. Невиконання у встановлений термін законного приписи (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль), про усунення порушень законодавства - (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від
 6. § 1. Антимонопольне законодавство і повноваження антимонопольних органів
  Антимонопольне законодавство. Конкуренція є необхідною передумовою ринкової економіки. Вона означає змагальність учасників ринку, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них однобічно (монопольно) впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку. З цього випливає, що, по-перше, конкуренція
 7. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції . Закон про конкуренцію визначає
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум ] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -