Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 14.34. Порушення правил організації діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на роздрібних ринках


(введена Федеральним законом від 19.07.2007 N 141-ФЗ)
1. Розробка та затвердження схеми розміщення торгових місць на роздрібному ринку без узгодження з органами, уповноваженими на здійснення контролю за забезпеченням пожежної безпеки, за охороною громадського порядку, а також з органами по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення або органами з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини -
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот п'ятдесяти тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
КонсультантПлюс: примітка.
Відповідно до пункту 2 статті 15 Федерального закону від 30.12.2006 N 271-ФЗ торгові місця надаються юридичним особам, індивідуальним підприємцям, зареєстрованим у встановленому законодавством Російської Федерації порядку, і громадянам (у тому числі громадянам , провідним селянські (фермерські) господарства, особисті підсобні господарства або які займаються садівництвом, городництвом, тваринництвом) за договорами про надання торговельних місць на термін, що не перевищує строку дії дозволів.
Відповідно до пункту 4 статті 16 вищевказаного закону торгові місця на сільськогосподарському ринку надаються на термін, що не перевищує трьох місяців.
2. Організація та надання торгових місць на роздрібному ринку, не передбачених схемою їх розміщення, при відсутності зазначеної схеми або без укладення договорів про надання торговельних місць, а також надання торгових місць на термін, що перевищує строк, встановлений федеральним законом, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
3. Незаконна відмова або ухилення від надання торговельних місць на роздрібному ринку, якщо обов'язковість їх надання у відповідному випадку передбачена федеральним законом, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
4. Надання товаровиробникам на сільськогосподарському ринку або членам сільськогосподарського споживчого кооперативу на сільськогосподарському кооперативному ринку торгових місць в кількості менше встановленого федеральним законом або надання торгового місця на сільськогосподарському ринку або на сільськогосподарському кооперативному ринку на підставі колективного звернення без дотримання умов, встановлених федеральним законом, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
5. Організація діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на роздрібному ринку за відсутності паспорта безпеки, а так само порушення встановлених вимог до оформлення або затвердженню паспорта безпеки роздрібного ринку -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот п'ятдесяти тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
6. Ухилення від ведення реєстру продавців або реєстру договорів про надання торговельних місць -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів .
7. Несвоєчасне або неточне внесення записів до реєстру продавців або реєстр договорів про надання торговельних місць чи зберігання або ведення реєстру продавців або реєстру договорів про надання торговельних місць в місцях, доступних для сторонніх осіб, або в умовах, при яких не забезпечується запобігання втрати, спотворення чи підробки міститься в зазначених реєстрах інформації, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
8. Організація та здійснення діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на роздрібному ринку без оформлення і (або) видачі картки продавця або без дотримання вимог, що пред'являються до її оформлення, -
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
Примітка. Адміністративна відповідальність, встановлена ??цією статтею, не застосовується за порушення у сфері організації діяльності з продажу енергетичних ресурсів на роздрібних ринках і з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на ярмарках, організованих поза межами роздрібних ринків і мають тимчасовий характер, а також за порушення встановленого органом державної влади суб'єкта Російської Федерації спрощеного порядку надання торгових місць на роздрібному ринку.
(В ред. Федерального закону від 23.12.2010 N 369-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 14.34. Порушення правил організації діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на роздрібних ринках"
 1. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  статтях (див. ст. 5, 6, 7, 14, 19) передбачає поряд з гарантійним терміном і терміном придатності (див. ст. 470-473, 477 ЦК) невідомий гл. 30 ГК термін служби товару, особливість якого в наступному. Термін служби встановлюється тільки виробником (на відміну від гарантійного терміну, який може бути встановлений також і продавцем). Термін служби (на відміну від гарантійного терміну) встановлюється
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 4. 2. Свобода договорів
  статтях ЦК. З певною часткою умовності можна стверджувати, що будь-яка з імперативних норм ГК, що відносяться до договорів, являє собою спосіб обмеження свободи договорів. Насамперед такі винятки відносяться вже до основного питання - про свободу укладання договору. У суворо визначених випадках допускається примушування до укладення договору. При цьому в силу п. 1 ст. 421 ГК сюди включаються
 5. 7. Торги
  статтями. У відповідних статтях ГК проводиться розмежування аукціонів і конкурсів. В основу покладено спосіб визначення виграв (переможця): при аукціоні їм визнається особа, яке запропонувало найбільшу ціну, а при конкурсі - той, хто за висновком конкурсної комісії, призначеної організатором конкурсу, запропонував кращі умови. За іншою ознакою - колу можливих учасників -
 6. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  стаття включила підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Особливо передбачена можливість віднесення законом до нерухомості та іншого майна. Таким чином, ст. 130 та ст. 164 ЦК переплітаються. Це означає, що, якщо закон називає певне майно нерухомістю, тим самим вирішується позитивно питання про обов'язкову
 7. 5. Договір і треті особи
  статтях першої та другої частин ГК, присвячених як договірним, так і іншим правовідносин. Зв'язки з участю третіх осіб є не тільки широкими, але й різноманітними. Це викликає необхідність певним чином класифікувати статус третіх осіб стосовно характеру правовідносин, в яких вони беруть участь, і перш за все до договорів, виступ в яких третіх осіб особливо важливо.
 8. 7. Пойменовані і непойменовані договори
  стаття не дає можливості визнати "угоду недійсною як не передбачену законом" (Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 11. С. 76). Перший з авторів вважав, що до непойменовані договорами "застосовуються загальні положення зобов'язального права і, крім того, у відповідних випадках і у відповідних частинах можуть бути застосовані норми, встановлені
 9. 4. Спеціальні випадки зміни договору (заміна сторін)
  стаття, спеціально присвячена купівлі - продажу прав. Йдеться про ст. 202 ЦК 22, яка була присвячена особливостям відповідальності за якість при продажу прав. ГК 64, навпроти, використовував термін "майно" тільки у визначенні договору купівлі - продажу. В інших статтях йдеться про речі. З цієї причини об'єктом купівлі - продажу зізнавалися, природно, лише речі (див., наприклад: Іоффе
 10. 3. Застава
  порушень з боку третіх осіб і в цьому відношенні схоже з правом власності ". У своїх міркуваннях автори спираються на ст. 316 ЦК Республіки Казахстан (у російському ГК - ст. 347), що наділяє заставодержателя правом витребувати вибув з володіння його самого або заставодавця (боржника) предмет застави у особи, володіння якого цим предметом незаконно. --- -