Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.23.1. Порушення вимог законодавства про порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, учасників товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю і власників інвестиційних паїв закритих пайових інвестиційних фондів


(введена Федеральним законом від 09.02.2009 N 9-ФЗ)
1. Незаконна відмова у скликанні або ухилення від скликання загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), а так само незаконний відмову або ухилення від внесення до порядку денного загальних зборів акціонерів питань та (або) пропозицій про висунення кандидатів до ради директорів (наглядова рада), колегіальний виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізори) і рахункову комісію акціонерного товариства чи кандидата на посаду одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
2. Порушення порядку або строку направлення (вручення, опублікування) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), а одно ненадання або порушення терміну надання інформації (матеріалів), що підлягає (підлягають) наданню відповідно до федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
3. Порушення вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів до складання списків осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (загальних зборах власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), -
тягне накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
4. Ненаправлення (невручення, неопублікування) або порушення строку направлення (вручення, опублікування) бюлетеня для голосування особі, зазначеній у списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (загальних зборах власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
5. Порушення вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів до форми, терміну або місцем проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), а одно проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) з порушенням форми, дати, часу або місця його проведення, визначених органом акціонерного товариства або особами, скликаються загальні збори акціонерів (загальні збори власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
6. Проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) за відсутності кворуму, необхідного для його проведення, або розгляд окремих питань порядку денного за відсутності необхідного кворуму, а одно зміна порядку денного загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) після надсилання (вручення, опублікування) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
7. Виконання функцій лічильної комісії акціонерного товариства неналежним органом (особою) або особами, обраними до складу лічильної комісії акціонерного товариства з порушенням вимог федерального закону, або особами, термін повноважень яких закінчився, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
8. Незаконна відмова члена лічильної комісії акціонерного товариства (особи, яка здійснює її функції) або особи, скликає загальні збори власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду, реєструвати для участі у загальних зборах акціонерів (загальних зборах власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) осіб, які мають право на участь у загальних зборах, або порушення зазначеними особами вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів до підрахунку голосів при голосуванні на загальних зборах для визначення результатів голосування, змістом, формою або терміну складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, або ухилення зазначених осіб від підписання зазначеного протоколу, а так само порушення членом лічильної комісії акціонерного товариства (особою, що здійснює її функції) вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів до порядку визначення кворуму загальних зборів акціонерів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
9. Порушення головою або секретарем загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) вимог до змісту, формі або терміну складання протоколу загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду), а одно ухилення зазначених осіб від підписання зазначеного протоколу -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до шести місяців.
10. Порушення вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів з оприлюдненню або доведення до відома акціонерів (власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) рішень, прийнятих загальними зборами, або результатів голосування -
тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
11. Незаконна відмова у скликанні або ухилення від скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою (додаткової) відповідальністю, а так само порушення вимог федеральних законів до порядку скликання, підготовки та проведення загальних зборів учасників товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
Примітка. Член ради директорів (наглядової ради), ревізійної комісії, лічильної комісії або ліквідаційної комісії акціонерного товариства (товариства з обмеженою (додаткової) відповідальністю), який голосував проти рішення, що призвів до порушення вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів, до відповідальності, передбаченої цією статтею, не залучається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15.23.1. Порушення вимог законодавства про порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, учасників товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю і власників інвестиційних паїв закритих пайових інвестиційних фондів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  стаття перераховує ті підстави, за якими всякого роду дарування, саме по собі дійсне, може підлягати скасування на вимогу дарувальника. Ці підстави дійсно розглядалися Комісією в якості особливих юридичних фактів, передбачених законом, які тягнуть за собою скасування дарування, а не як способи припинення дарування. До речі, Редакційна комісія визнала вживане в
 3. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Порушення даного правила нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися (ч. 3 ст. 15 Конституції Російської Федерації). Інформування громадян органами місцевого самоврядування про прийнятих рішеннях може здійснюватися за допомогою оприлюднення інформації: про вступ на посаду або про відставку керівників органів
 4. § 1. Підряд
  порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником. Підрядник, який залучив до виконання договору підряду субпідрядника у разі, якщо законом або договором на нього було покладено обов'язок особисто виконати роботу, несе перед замовником відповідальність за збитки, завдані участю субпідрядника у виконанні договору. Підрядник несе також відповідальність за
 5. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення відносяться і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 6. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  порушення конституційних прав і свобод громадян та з запитами судів перевіряє конституційність закону, застосованого чи підлягає застосуванню в конкретній справі, в порядку, встановленому федеральним законом. Неправомірні дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути оскаржені до суду загальної юрисдикції. Регулювання та встановлення відповідальності органів місцевого
 7. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  порушення виборчих прав громадян, несуть встановлену законодавством відповідальність. Для проведення виборів утворюються виборчі округу і дільниці. Законодавство суб'єктів Російської Федерації визначає порядок висування кандидатів, порядок участі виборчих об'єднань у виборчій кампанії, порядок збору підписів на підтримку кандидата. У законах суб'єктів Російської
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  порушенням ст. 12 Конституції і законодавства Російської Федерації. Колегія зазначила, що згідно з п. п. 2, 3 ст. 53 Статуту Іркутської області відносини органів державної влади області та органів місцевого самоврядування будуються на принципи співробітництва і самостійності у вирішенні питань власної компетенції; органи державної влади області за погодженням з органами
 9. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
© 2014-2022  yport.inf.ua