Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на фінансових ринках


(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 9-ФЗ)
1. Неподання або порушення емітентом, професійним учасником ринку цінних паперів, клірингової організацією, акціонерним інвестиційним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду порядку та термінів подання інформації (повідомлень), передбаченої (передбачених) федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, а також подання інформації не в повному обсязі, і (або) недостовірної інформації, та (або) вводить в оману інформації, за винятком випадків, передбачених статтею 19.7.3 цього Кодексу, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк до одного року; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до семисот тисяч рублів.
2. Нерозкриття або порушення емітентом, професійним учасником ринку цінних паперів, клірингової організацією, акціонерним інвестиційним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду, спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду чи особою, що надає послуги по публічному поданням інформації, що розкривається, порядку та строків розкриття інформації, передбаченої федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, а одно розкриття інформації не в повному обсязі, і (або) недостовірної інформації, та (або) вводить в оману інформації -
(в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів.
3. Неподання (нерозкриття) або порушення особами, які надали забезпечення за облігаціями емітентів, особами, які отримали право прямо або побічно самостійно або спільно з іншими особами розпоряджатися певною кількістю голосів, що припадають на голосуючі акції (частки), що складають статутний капітал емітентів або клірингової організації, підконтрольними емітентам організаціями, учасниками (акціонерами) господарських товариств, особами, які отримали повноваження, необхідні для скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонерних товариств, особами, які придбавають емісійні цінні папери відкритих акціонерних товариств на підставі добровільного, в тому числі конкуруючого, або обов'язкової пропозиції, передбаченого законодавством Російської Федерації про акціонерні товариства, а також афілійованими особами акціонерних товариств та особами, які відповідно до федеральним законом визнаються зацікавленими у вчиненні акціонерним товариством правочину, порядку та термінів подання (розкриття) інформації, передбаченої федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, за винятком випадків, передбачених статтею 19.7.3 цього Кодексу, -
(в ред. Федеральних законів від 04.10.2010 N 264-ФЗ, від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на фінансових ринках "
 1. Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на ринку цінних паперів
  1. Неподання емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів інвестору на його вимогу передбаченої законодавством інформації або подання недостовірної інформації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів
 2. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 3. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 січня. У даній статті встановлено обов'язки поліції, а в наступній статті передбачені її права. Як наголошувалося в пояснювальній записці до проекту коментованого Закону, до переліку обов'язків поліції включені функції, які не були враховані в Законі 1991 про міліції, але які міліція здійснювала у відповідності з іншими законодавчими та іншими нормативними
 6. Використана література
  * (1) Див: Волженкін Б.В. Економічні злочини. Спб., 1999. С. 54. * (2) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 52. * (3) Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 142-143. * (4) Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 15. * (5) Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної
 7. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 8. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 9. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua