Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.
Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 16.10.85 р. № 1117-ХІ, від 27.064)6 p. № 2444-ХІ, від 12.06.87 р.№4134-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 19.05.89 p. № 7542-ХІ; законами України від 28.01.94 p. № 3890-ХІІ, від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-III)
(1) Відповідно до статті 252-1 Кодексу законів про працю України, трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
(2) Стаття 21 коментованого Кодексу передбачає можливість звільнення особи від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.
(3) Питання щодо того, чи доцільно до особи правопорушника застосувати заходи громадського впливу замість адміністративного стягнення, вирішує на власний розсуд орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення. Це питання вирішується з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника.
(4) Застосування до правопорушника положень статті 21 цього Кодексу є правом, а не обов'язком органу (посадової особи), уповноваженого вирішувати справу про адміністративне правопорушення. Стаття 21 може бути застосована до правопорушника за вчинення будь-якого з правопорушень, передбачених Особливою частиною цього Кодексу.
(5) Для застосування положень статті 21 КУАП до правопорушника трудовим колективом підприємства або громадською організацією органу (посадовій особі), уповноваженому вирішувати справу про адмінправопорушення, подається 1) клопотання звільнення від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу; 2) протокол загальних зборів трудового колективу підприємства або вищого статутного керівного органу громадської організації, що містить рішення про а) звернення до органу (посадової особи), уповноваженої вирішувати справу про адмінправопорушення, з клопотанням про звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу підприємства; б) призначення розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення з метою визначення заходу (заходів) громадського впливу, що належить застосувати до особи правопорушника.
(б) Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156,173, 176,177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу"
 1. Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
  Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Протокол не
 2. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 цього Кодексу; 3) про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового
 3. Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
  Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи с обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне
 4. ПЛАН
  1. Вступ 2. Поняття адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного
 5. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складено протокол та Інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові
 6. Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи
  Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи. Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк. (Доповнено статтею 277 згідно із Законом України від 07.04.2011
 7. Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ) (1) Строк для розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44і, 106,106s, 162, 173, 173, 1732, 178, 185, частиною першою
 10. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження,
 11. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та
 12. Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
  При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються: 1) дата і місце засідання; 2) найменування і склад органу, який розглядає справу; 3) зміст справи, що розглядається; 4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду; 6)
 13. Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
  1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби. 2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території
© 2014-2022  yport.inf.ua