Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи с обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 16.10.85 р. Як 1117-ХІ ; Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ)
(1) На підставі змісту оголошеного протоколу про адміністративне правопорушення, заслуховування особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення (яка притягається до адміністративної відповідальності), та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адмінправопорушення, в тому числі висновку прокурора, якщо він бере участь у справі, а також дослідження доказів і вирішення клопотань, орган (посадова особа) зобов'язаний з'ясувати наступні юридичні факти (отримати відповіді на такі питання):
1) чи було вчинено адміністративне правопорушення (питання про те, чи мав місце сам факт адміністративного правопорушення, з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), аналізу норми статті, за якою особа притягається до адміністративної відповідальності, і встановлення між передбаченим цією статтею складом адміністративного правопорушення і подією, яка стала приводом для початку провадження в справі про адміністративне правопорушення, причинно-наслідкового зв'язку тощо);
2) чи винна дана особа в його вчиненні (це питання з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), встановлення форми вини (умислу або необережності) порушника тощо);
3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 8, статей 12-20, статті 22, статті 38, статті 247 цього Кодексу);
4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (це питання з'ясовується з урахуванням положень статей 34 і 35 цього Кодексу);
5) чи заподіяно майнову шкоду (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 40 цього Кодексу);
6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 21 цього Кодексу);
7) чи є у справі інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення"
 1. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  статті 20 цього Кодексу. 2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо: 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань. 3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у
 2. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статті 213, глави 17 цього Кодексу); 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (вимоги щодо протоколу про адмінправопорушення встановлено главою 19 цього Кодексу); 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду (забезпечення виконання обов'язку щодо сповіщення про час і місце розгляду справи здійснюється
 3. Стаття 410. Неповнота судового розгляду
  обставини, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо: 1) судом були відхилені клопотання учасників судового провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинення інших процесуальних дій для підтвердження чи спростування обставин, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення
 4. Стаття 272. Свідок
  статті 185-3 КУАП (за неповагу до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд або в непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про явну зневагу до суду або до встановлених у суді правил); 2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи
 5. Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
  статтями 185- І852 КпАП, можуть бути скасовані або змінені за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора- головою вищестоящого суду, а згідно із Законом від 12 січня 2006 p. № 3336-IV "Про внесення змін до ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення" - його першим заступником або заступниками. Вивчення справ показало такі підстави зміни
 6. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
 7. 5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  статті 166-5,166-6 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом. 5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для
 8. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  стаття забороняє судці, який брав участь у розгляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній перевірці рішення по цій справі, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді цієї справи по першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі суддів у розгляді цієї ж самої справи. 2. Правила даної статті встановлені для
 9. Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статті 278 КУАП) орган (посадова особа), уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, переходить до розгляду справи. (2) Розгляд справи передбачає виконання послідовної сукупності таких дій: 1) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, відповідно оголошує склад колегіального органу або представляє посадову особу, яка розглядає
 10. Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі
  статті, проводиться виключно в межах з'ясування обставин, що потребують додаткової перевірки. 4. Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно від його результатів відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні виявилося неможливим,
 11. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи,
 12. Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
  статті обставини, визнані судом загальновідомим, при розгляді цивільної справи не 80 доводяться. Ці обставини можуть мати різний ступінь загальнові-домості: світовий (Чорнобильська катастрофа), регіональний (час початку навігації у певному районі) і т. ін. 3. Частина третя даної статті до обставин, що не підлягають доказуванню, відносить преюдиційні факти, тобто такі, які встановлені
 13. Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
  стаття допускає в зв'язку з цим судові доручення. Пленум Верховного Суду України особливо підкреслив, що такі доручення даються тільки суду, а не іншому органу (див. п. 9 постанови № 9 Пленуму від 21 грудня 1990 р. «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції»). Судові доручення оформляються ухвалою суду, що розглядає справу. Вони
 14. Стаття 363. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
  обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні з'ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме. 2. У разі заявлення клопотань про доповнення судового розгляду суд розглядає їх, у зв'язку з чим має право ставити запитання сторонам чи іншим учасникам кримінального провадження. 3.
 15. Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
  стаття містить правила про закінчення розгляду справи по суті. До останніх процесуальних дій цієї частини вона відносить додаткові пояснення осіб, які беруть участь у справі, і постановления ухвали про закінчення даної частини судового засідання. Ухвала про закінчення розгляду справи по суті за формою є протокольною і тому не може бути оскаржена окремо від рішення. 2. У разі потреби той чи
 16. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення. Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою
 17. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  статтями 166-5, 166-6 Кодексу, для того, щоб стягнення не було посилено. Посадова особа Національного банку, яка розглянула скаргу або протест на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови (додаток 5). Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа
 18. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
  обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються. 2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від змісту спірних правовідносин і в разі потреби може бути змінений. 1. Якщо заслуховуванням пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, обов'язково починається дослідження доказів,
 19. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статтями 80, 81, 121 - 126, 127 - 129. частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за
 20. Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання
  статті 213, розділу НІ цього Кодексу розглядає справу про адміністративне правопорушення, передати матеріали такої справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання (залежно від підвідомчості) у випадку, якщо такий орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні, яке стало приводом для справи про адмінправопорушення, є ознаки злочину. Це доволі спірне положення, оскільки чимало
© 2014-2022  yport.inf.ua