Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44і, 106,106s, 162, 173, 173, 1732, 178, 185, частиною першою статті 185 , статтями 1857,185і", 188 ,203 - 206і, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185і, 2127 - 2122в - у триденний строк, статтями 46і, 51, 16б 176 і 18834- у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.
Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо).
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 03.04.86 р. № 2010-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 21.08.87 p. № 4452-ХІ, від 03.08.88 p. № 6347-ХІ. від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 19.01.90 р. № 8710-ХІ, від 19.01.90 р. № 8711-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 20.04.90 p. № 9082-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р.№ 647-ХІІ, від 28.01.91 р.№661-ХІ1; законами України від 03.03.93 p. № 3039-Х1І, від 28.01.94 p. № 3890-ХІ1, від 15.02.95 р. № 64/45-BP, від 01.10.96 р. № 386/96-ВР. від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 03.04.2003 p. № 662-ІV, від 20.11.2003 p. № 1299-ІV, від 02.06.200S p. M 2635-IV, від 15.11.2005 p. № 3078-ІV, від 23.02.2006 p. № 3504-ІV, від 25.09.2008 p. № 599-VI, від 11.06.2009 p. № 1508-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.12.2010 p. M 2808-VI, від 18.05.2010 p. № 2258-VI, від 07.04.2011 р. № 3207-VI, від 15.11.2011 р. № 4025-VI)
(1) Згідно ч. І статті 277 КУАП справи про адміністративне правопорушення мають бути розглянуті у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення, наведено у статті 213 цього Кодексу.
(2) Ч. 2 коментованої статті встановлює спеціальні строки для розгляду справ про окремі види правопорушення. Статтею 277 цього Кодексу встановлюються такі спеціальні строки розгляду справ:
1) 1 доба - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44 , 106і, 106 , 162, 173, 173 , 173 , 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510,18822,203 - 20б'КУАП;
2) 3 дні - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 146,160, 185',2127 - КУАП;
3) 5 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 46', 51, 16б 176 і 188 КУАП;
4) 7 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 101 - 103 КУАП.
Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
(3) Згідно ч. З ст. 277 КУАП, строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення (глава 13-А цього Кодексу) в обов'язковому порядку зупиняється судом в одному з двох випадків:
а) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду;
б) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, з поважних причин не може з'явитися до суду (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). Перелік поважних причин, наведений у коментованій нормі статті, не є вичерпним, тож суд, діючи за своїм внутрішнім переконанням, може визнати поважною й іншу, не передбачену цією статтею, причину неявки до суду особи, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення"
 1. Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи
  статтею 277 згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3207-VI) (1) Стаття 277-1 КУАП встановлює вимоги щодо обов'язкового повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, про призначений судовий розгляд справи. (2) Коментована стаття встановлює строки надіслання повістки із зазначенням дати і місця розгляду справи про адміністративне
 2. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
 3. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  розглядається протягом і 5 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів
 4. Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
  статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.1 (.94 р. № 244/94-ВР, від 05.04.2005 р. № 2342-ІІІ) (1) Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих
 5. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи,
 6. Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
  статті 213 цього Кодексу, розглядати справу про адмінправопорушення та накладати адміністративне стягнення за результатами такого
 7. Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
  статтею 185 цього Кодексу. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає. (Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 p. № 2453-VI) (1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про
 8. Стан виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
  статті 185- 185 КпАП), проведено з метою усунення порушень вимог закону під час винесення судами постанов у справах зазначеної категорії та підвищення ефективності здійснення судочинства. Апеляційним судам необхідно періодично узагальнювати практику розгляду місцевими судами справ досліджуваної категорії та вживати відповідних заходів для усунення виявлених недоліків, що сприятиме підвищенню
 9. 3. Справи про адміністративне правопорушення
  строку, встановленого законодавством
 10. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статтями 80, 81, 121 - 126, 127 - 129. частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за
 11. План
  справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 12. Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
  статті 246 цього Кодексу підкреслює, що провадження в справах про адмінправопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених статтею 213 цього Кодексу розглядати справи про адмінправопорушення, визначається цим Кодексом та іншими законами України. (2) Провадження в справах про адмінправопорушення в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах визначається цим Кодексом та
 13. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  строку, встановленого законодавством
 14. Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
  статтею 188/21. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії. (Доповнено статтею 244і9 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІУ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. № 3610-VI) (І) Стаття
 15. Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
  статті, адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад- при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого
 16. Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх вітання. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ) (1) Відповідно до частини 1 статті 214 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
 17. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 18. Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  статті 213 цього Кодексу, одним із суб'єктів розгляду справ про адміністративні правопорушення є адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад. Згідно частини 1 статті 214 КУАП адміністративні комісії вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб). Перелік конкретних
 19. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  статтями 166-5, 166-6 Кодексу, для того, щоб стягнення не було посилено. Посадова особа Національного банку, яка розглянула скаргу або протест на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови (додаток 5). Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа
 20. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
© 2014-2022  yport.inf.ua