Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди

У разі невиконання постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2000 р. № 2056-ІII)
(1) У разі добровільного невиконання порушником постанови по справі про адмінправопорушення в частині відшкодування майнової шкоди в 15-денний строк з дня вручення йому копії постанови по справі про адмінправопорушення (а в разі оскарження або опротестування такої постанови - в 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення), вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
(2) Відповідно до ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (ч. З ст. 22 ЦКУ).
На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (переданих речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо) (ч. 4 ст. 22 ЦКУ).
(3) Оскільки постанова по справі про адмінправопорушення в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом, на неї поширюються всі загальні умови провадження за виконавчими документами, передбачені законодавством. Відповідно до ЗУ "Про виконавче провадження", Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158) виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання такі строїш: постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців. Цей строк встановлюється для постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - з дня винесення відповідної постанови.
Заступник Голови Президії Верховної Ради Української PCP В. ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради Української PCP M. ХОМЕНКО
м. Київ 7 грудня 1984 року № 8073-Х
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди"
 1. Глава 33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди
  постанови в частині відшкодування майнової
 2. Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
  стаття 285), а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2000 р. № 2056-ІІІ) (1) Відповідно ч. 1 ст. 329 КУАП, постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди виконується в
 3. Стаття 471. Зміст угоди про примирення
  статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін
 4. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
  статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова колегіального органу приймається простою
 5. Які є види зобов'язань за завдання шкоди?
  наслідком; 4) вина особи, яка завдала шкоду. Залежно від підстав виникнення зобов'язань за завдання шкоди можна виділити окремі види, які мають відповідні особливості. До зобов'язань за заподіяння шкоди Цивільний кодекс України відносить: - відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи; - відшкодування шкоди, завданою особою у разі
 6. § 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  наслідки в разі невиконання цих
 7. Стаття Цивільний позивач
  статтях 56, 111, 112
 8. Стаття 479. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення
  шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про примирення або без
 9. Стаття 61. Цивільний позивач
  частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування
 10. Стаття Наслідки укладення та затвердження угоди
  статті 474 цього Кодексу; 2) для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. 2. Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для
 11. Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006
  відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю" У посібнику розкриваються поняття зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, наводяться
 12. Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
  наслідки в разі невиконання зазначених дій. Продавець або виробник товару, виконавець робіт (послуг) звільняється від відповідальності лише у випадках, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт,
 13. Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
  стаття пред'являє певні вимоги до рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів. Вимоги чіткості і ясності судового рішення припускають конкретизацію прав і обов'язків кожного з суб'єктів матеріальних правовідносин. Тому в резолютивній частині рішення має бути зазначено і розмір стягнутого відносно кожної зі сторін, відносно кожного зі співучасників (співпозивачів і
 14. Використана література
  відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудово-го слідства, прокуратури і суду" від 01.12. 1994 року № 266/94. 6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12. 2005 року № 3235. 7. "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 14.01. 1998 року № 16/98. 8. Закон України "Про
 15. Стаття 403. Невиконання наказу
  статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,- карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на строк до двох років. 2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці,- карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 1. Основний
 16. Вина потерпілого
  наслідки своєї поведінки, проте легковажно розраховує їх уникнути. Наприклад, досвідчений кваліфікований працівник, маючи захисні окуляри, не скористався ними свідомо, нехтуючи правилами техніки безпеки, внаслідок чого йому заподіяно ушкодження ока. В даному випадку, враховуючи досвід роботи і кваліфікацію потерпілого, є підстави говорити про грубу необережність з його боку у формі
 17. Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду
  наслідки морального характеру) Отже, незаконними діями працівників (найменування органу) мені завдано моральну шкоду, пов'язану із незаконним пред'явленням обвинува- чення та взяттям під варту, яку я оцінюю на суму грн. і яка має бути відшкодована . На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1 - 4, 12, 13 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
© 2014-2022  yport.inf.ua