Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

Використана література


1. Конституція України.
2. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 року №435.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 року № 1618.
4. Бюджетний кодекс України від 21.06. 2001 року № 2542.
5. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудово-го слідства, прокуратури і суду" від 01.12. 1994 року № 266/94.
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12. 2005 року № 3235.
7. "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 14.01. 1998 року № 16/98.
8. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09. 1999 року № 1105.
9. Закон України "Про охорону праці" 14.10. 1992 року N 2694.
10. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01. 1993 року № 7-93.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку професійних захворювань" від 8.11. 2000 року № 1662.
12. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", затверджене наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року N 6/5/3/41.
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайно-вої) шкоди" від 31 березня 1995 року № 4.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 01. 11. 1996 року, № 9.
15. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" від 27.03. 1992 року, № 6.
16. "Цивільний кодекс України. Коментар.". Харків, 2004.
17. "Цивільне право України" / за ред. О.В. Дзери. Київ, 2004.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Використана література"
 1. § 6. Психологія обшуку
  використані для приховування, залежать від розміру, форми, виду, матеріалу приховуваного. Тому вирішення завдання, пов'язаного з приховуванням того чи іншого об'єкта, зазвичай суворо обмежене і не може виходити за рамки звичайних уявлень про приховування. Саме ця обставина змушує приховуючого шукати таке вирішення цього завдання, що випадає з ряду звичайних уявлень або порушує їх, роблячи
 2. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
  використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове. Необхідно звернути увагу не те, що особисті немайнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва і авторів науково-технічних досягнень не збігаються. Закон не закріплює за винахідниками та авторами промислових зразків права на недоторканність, на обнародування чи опублікування. Право на недоторканність твору не
 3. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
  використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на поставлені судом питання. 4. У висновку експерта обов'язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. 5. Якщо експерт під час проведення
 4. § 2. Право на знаки для товарів і послуг
  використання товарних знаків, як правило, дістають шляхом їх реєстрації, але в деяких країнах це виключне право закріплюється фактом першого використання знака. Товарні знаки виконують в основному чотири функції: 1) вирізнення товару або послуг серед інших подібних, що перебувають у цивільному обороті; 2) вказівка на походження товару або послуг; 3) вказівка на певну якість товарів і послуг;
 5. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність - один із видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною. Україна поставила собі за мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і, врешті-решт, істотно поліпшити добробут народу. Для розв'язання цих завдань велике значення має використання потужного
 6. § 5. Цивільне право як наука
  використано такі категорії діалектичного матеріалізму, як необхідність і випадковість, дійсність і можливість, причинність. Навіть у назвах цих теорій відображено використання певних філософських категорій. Йдеться про теорію необхідного заподіяння і теорію конкретно-можливого і дійсного причинного зв'язку. Теорія цивільної вини обґрунтовується з позицій таких категорій діалектичного
 7. ПЕРЕДНЄ СЛОВО
  використано результати практики застосування нового КК, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. Водночас слід зазначити, що багато сформульованих авторами у перших виданнях коментарю правових позицій щодо розуміння кримінального закону та кваліфікації діянь були взяті за основу при підготовці Верховним Судом України нових постанов Пленуму і знайшли відображення у постановах,
 8. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове. Чинне законодавство України про промислову власність не передбачає присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку. Разом з тим воно не містить прямої заборони присвоювати зазначеним об'єктам імені автора чи спеціальної назви. Слід звернути увагу на те, що особисті
 9. § 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими
  використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Зміни, що відбулися протягом останніх років в Україні, дали можливість розробити проект Цивільного кодексу України, в якому спеціальній книзі "Особисті немайнові права фізичної особи" відведено належне місце у структурі
 10. Додаткова література
  Агарков М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2-х т. - Т. 1. - М., 2002. - С. 50-51, 94-105. 2. Азімов Ч. Поняття і зміст приватного права // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 3. - С. 56-58. 3. Дигесты Юстиниана / Пер. с латинского - Т. 1; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М., 2002 (584 с). 4. Мамутов В. До поняття приватного права // Вісник
© 2014-2022  yport.inf.ua