Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 166/18. Примушування до анти конкурентних узгоджених дій

Примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист економічної конкуренції - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадив.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері підтримки та захисту економічної конкуренції (див. Закони України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у примушуванні до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист економічної конкуренції (формальний склад).
Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції", узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
Узгодженими діями є також створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання.
Згідно статті 6 вказаного Закону, антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:
1) встановлення чи інших умов придбання або реалізації товарів;
2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними
3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;
7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.
Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб'єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності).
Вчинення всіх вищезазначених антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до закону. Так само забороняється примушування до антиконкурентних узгоджених дій, за що настає відповідальність згідно коментованої статті цього Кодексу. Діяння, передбачене цією статтею, утворює формальний склад адмінправопорушення, оскільки визнається закінченим з моменту фіксації в установленому порядку факту примушування до антиконкурентних узгоджених дій. За вчинення самих цих дій адміністративна відповідальність встановлюється безпосередньо в Законі України "Про захист економічної конкуренції" (ст. 52). ,
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, що досягла 10-и років); особливий - ч. 2 цієї статті (особа, яка вже була піддана адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 166/18. Примушування до анти конкурентних узгоджених дій"
 1. Стаття 228. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років. (Стаття 228 в редакції Закону № 669-/У від 03.04.2003 р., зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-41 від 15 квітня 2008 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є відносини чесної економічної конкуренції між суб'єктами господарювання (господарської діяльності). Додатковими обов'язковими об'єктами
 2. Стаття 373. Примушування давати показання
  статтями 365 або 424. Під примушуванням у ч. 1 ст. 373 розуміється психічний вплив на особу, яку допитують, з метою отримати потрібні для особи, яка провадить допит, показання. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є спосіб - незаконні дії. Допит шляхом незаконних дій має місце, коли він провадиться з використанням шантажу, обману, гіпнозу тощо. Для кваліфікації злочину не має значення,
 3. Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень
  статтями 381 та 382 цього Кодексу, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. 2. Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які
 4. Стаття 471. Зміст угоди про примирення
  статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін
 5. § 6. Агробіржа як суб'єкт аграрного права
  конкурентний торг на збільшення ціни товару. Після досягнення узгодження між брокерами воно реєструється й оформляється як біржовий контракт. Оплата біржових контрактів проводиться через біржу. У разі невиконання контракту винна сторона сплачує штраф в установленому біржовим комітетом розмірі на користь біржи та потерпілої сторони. Спори, які виникають у процесі виконання Правил біржової
 6. Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту
  статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища,- караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. (Кодекс доповнено статтею 258-1 згідно із Законом № 170-У від 21 вересня 2006 р.) 1. За юридичною природою аналізований злочин являє собою підбурювання до вчинення посягання,
 7. Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості
  статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості
 8. Стаття 5.
  статті 5 в редакції Закону N 154/98-ВР від 03.03.98) Антиконкурентними узгодженими діями визнаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до: (Абзац перший статті 5 в редакції Закону N 154/98-ВР від 03.03.98) встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх
 9. Стаття 166-3.
  статтею 166-3 згідно із Законом N 123/95-ВР від 05.04.95
 10. Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
  примушуванні до участі у страйку; 2) перешкоджанні участі у страйку. Такі примушування та перешкоджання є кримінально караними, якщо вони вчинюються одним із зазначених у ст. 174 способів, а саме, шляхом: 1) насильства; 2) погрози застосування насильства; 3) інших незаконних дій. Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх
 11. Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку
  статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз'яснення засудженому наслідків укладення угоди; 2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього
 12. Стаття 475. Вирок на підставі угоди
  статті. 3. Мотивувальна частина вироку на підставі угоди має містити: формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася особа; відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання; мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про
 13. Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді
  статті 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом, за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії
 14. Стаття 280. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків
  статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений законом порядок виконання працівниками транспорту своїх службових обов'язків, нормальна
 15. Стаття 252. Об'єкт оподаткування
  узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування. 252.1. Статтею 1 розділу I Закону України від 12.07.2001 р. № 2665-Ш «Про нафту і газ» визначено термін «нафта» - це корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених у них
 16. Стаття 195. Погроза знищення майна
  статті 377, 398), майна військового начальника (ст. 405) закон не обумовлює загальнонебезпечним чи в якийсь інший спосіб знищенням такого майна. Такий підхід пояснюється підвищеною суспільною небезпекою погрози знищення майна у складі цих злочинів, оскільки вона має місце у зв'язку зі службовою чи професійною діяльністю потерпілого (здійсненням правосудця, наданням правової допомоги, виконанням
 17. Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи
  узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур; 4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил; 5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього
 18. Стаття 166/3. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  статтею 1663 згідно із Законом України від 05.04.95 р. № 123/95-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.09.2011 р. № 3720-V") 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері господарської діяльності, а також у сфері державного управління (див. Господарський кодекс України). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у вчиненні органами влади
© 2014-2022  yport.inf.ua