Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку


Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
(Стаття 174 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-V/ від 15 кв/т- ня 2008 р.)
1. Об'єктом злочину є право людини, що працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Відповідно до ст. 44 Конституції України, ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку.
2. Потерпілим від злочину є працівник, який відповідно до закону має право на страйк. Законодавством забороняється певним категоріям працюючих брати участь у страйку. Це, зокрема, стосується працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, органів державної влади, безпеки та правопорядку, у т. ч. працівників міліції, військовослужбовців усіх військових формувань, державних службовців.
3. Об'єктивна сторона злочину може проявлятися у двох формах: 1) примушуванні до участі у страйку; 2) перешкоджанні участі у страйку. Такі примушування та перешкоджання є кримінально караними, якщо вони вчинюються одним із зазначених у ст. 174 способів, а саме, шляхом: 1) насильства; 2) погрози застосування насильства;
3) інших незаконних дій.
Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом.
Під примушуванням до участі у страйку розуміється домагання від потерпілого взяти участь у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій (наприклад, видання наказу чи розпорядження). Залучення працівника до участі у страйку шляхом обману, підкупу, задобрювання (обіцянням заохотити по службі тощо) або в інший спосіб, який не містить елементу примусу, не утворює складу цього злочину. Водночас, скажімо, поєднання насильства з підкупом слід розглядати як примушування.
Перешкоджання участі у страйку - це вчинення фізичного чи психічного насильства або інших незаконних дій, які утруднюють або унеможливлюють участь працівника, що має право на страйк, у законному страйку. Поняттям «інші незаконні дії» при вчиненні злочину у цій формі охоплюються будь-які дії, які суперечать закону (наприклад, підкуп, погроза незаконно звільнити з роботи чи притягти до юридичної відповідальності, обмеження волі).
Не утворює складу злочину, передбаченого ст. 174, створення перепон участі у страйку, коли його проведення є незаконним - за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.
6. У разі, якщо примушування до участі у страйку чи перешкоджання участі у страйку становлять дії, які самі собою утворюють склад відповідного злочину (наприклад, нанесення тілесних ушкоджень, погроза вбивством, перевищення влади або службових повноважень), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів (наприклад, за ст. 174 і ч. 2 ст. 122).
Для визнання злочину закінченим не вимагається, щоб в результаті вчинення винним дій потерпілий взяв участь у страйку (при примушуванні) або не взяв участі у страйку (при перешкоджанні). Момент його закінчення пов'язується із самим фактом вчинення дій, описаних у ст. 174.
4. Суб'єкт злочину загальний. Вчинення цього злочину службовою особою за наявності підстав може додатково кваліфікуватися як відповідний злочин у сфері службової діяльності.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Конституція України (ст. 44).
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966р. (ст. 8).
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. (розділ 111).
Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. (ст. 18).
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. (ст. 5).
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. (ст. 16).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку"
 1. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  174 дії по усиновленню дитини - 169 експорт дисків для лазерних систем зчитування - 203-1 заволодіння (див. також: Заволодіння, Викрадення) -239-1, 239-2, 289, 297 заняття водним добувним промислом (див. також: Заняття) - 249 зберігання (див. також: Недбале зберігання, Зберігання) - 204, 182,203-1, 307 збирання (див. також: Збирання) конфіденційної* інформації про особу - 182 збут (див. також:
 2. Стаття 414. Неприпустимість участі посадових осіб митної служби України у політичних партіях
  страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та
 3. Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
  статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища,- караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Втручання службової особи з
 4. Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань
  статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. (Стаття 161 в редакції Закону № 1707-V! від 5 листопада 2009 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є рівність громадян у їх конституційних правах та рівність їх перед законом як принцип конституційно-правового статусу людини і
 5. Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
  статтями Особливої частини КК (зокрема, за статтями 356, 364). Вчинення у будь-якій формі перешкод означає створення перепон для здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги шляхом застосування психічного чи фізичного насильства, підкупу, безпідставної відмови у наданні таким особам необхідних для виконання ними своїх повноважень документів чи
 6. Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток
  стаття є втіленням на галузевому рівні тендерної рівності кожного з подружжя. Крім того, вона є гарантією для подружжя конституційного принципу рівності усіх громадян перед законом незалежно від того, знаходяться вони у шлюбі чи ні. 2. Будь-який розвиток особистості є зміною її якісних та кількісних якостей. Це розвиток світогляду, самопочуття, відношення до дійсності, характеру, здібностей,
 7. § 1. Загальні положення про спадкування за законом
  участі, а також спадкоємця, що має право на обов'язкову частку (ст. 1241 ЦК). Зміна черговості спадкування може здійснюватися не лише добровільно, але й за рішенням суду. За позовом особи, що є спадкоємцем за законом наступної черги, суд може визнати за нею право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, якщо буде встановлено, що протягом тривалого часу вона
 8. Який зміст договору поставки?
  участі у прийманні. Неприбуття представника Постачальника у цей термін є підставою для складання акта приймання без його участі. Дійсним підтвердженням недопоставки або поставки неякісного вугілля є оформлений з додержанням зазначених умов акт приймання за кількістю і якістю та висновки незалежного експерта щодо наслідків результатів лабораторного аналізу. 3. Порядок розрахунків 3.1. Оплата
 9. Що таке договір складського зберігання?
  статті правилами в той же термін від дня пред'явлення Зберігачем відповідних рахунків. 5. Відповідальність сторін 5.1. У разі втрати (розкрадання, псування) переданого на зберігання товару Зберігач зобов'язується відшкодувати нестачу шляхом оплати вартості товару за цінами, що склалися на день відшкодування, у термін не більш як 10 днів. У такому ж порядку відшкодовуються збитки, викликані
 10. Стаття 127. Катування
  статтями 127 і, відповідно, 146, 152, 153. Завдання побоїв і мордування під час катування повністю охоплюється ст. 127. Загалом поняття «інші насильницькі дії» повинно тлумачитися якомога більш широко з тим, щоб охопити собою усі можливі причини заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання. Такий підхід випливає із обов'язкових для України актів міжнародного
© 2014-2022  yport.inf.ua