Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно віт форми власності або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності вії повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей - тягне за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або Інших матеріальних цінностей у великих розмірах - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,- тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
(Доповнено статтею 162і згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері здійснення валютних операцій та валютного контролю (див. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закони України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності").
Предмет посягання - 1) виручка в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг); 2) товари чи інші матеріальні цінності, отримані від цієї виручки.
Згідно статті 1 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" під виручкою в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) слід розуміти: готівкові кошти в іноземних грошових знаках у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу чи такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які введено в обіг; безготівкові кошти у грошових одиницях іноземних держав, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України, банківські метали; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в ухиленні від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисному приховуванні будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей.
Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" виручка в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) підлягає зарахуванню на валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів (для окремих видів - 180 або 500) з дати митного оформлення (виписка вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, - з моменту підписання актів або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - 1) службові особи підприємств, установ, організацій; 2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"
 1. Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції
  від постачання готової продукції за межами митної території України податок, сплачений за поставлені послуги, придбані матеріали, паливо, нематеріальні активи, відшкодовується українському замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій. Ст. 205. Давальницька сировина, що вивозиться з митної території України українським замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму
 2. Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Примітка: 1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця
 3. § 4. Договір банківського вкладу
  відносини банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, положень про договір банківського рахунка (гл. 72 ЦК). Поняття договору банківського вкладу. Згідно зі ст. 1058 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та
 4. Список рекомендованої літератури
  іноземній валюті // Проблеми законності. - X., 2000. - С. 49-53. 4. Лазаренко В.Ф. Договор банковского вклада в гражданском праве России: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Волгоград, 2003. - 24
 5. Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
  стаття встановлює у частині 1 негативні на слідки для осіб, які ухиляються від надання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі у вигляді визнання факту або відмові у визнанні факту, для з'ясування якого було призначено експертизу. 2. Частина 2 коментованої статті цього Кодексу передбачає не гативні наслідки у вигляді примусового приводу для
 6. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття встановлює порядок розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання в Україні рішення іно земного суду. Якщо суд не встановив порушень, перелічених у попередній статті, і не повернув клопотання заявникові (або його представникові), справа повинна вважатися відкритою. По даній цивільній справі стаття зобов'язує здійснити певні підготовчі дії. По-перше, суд повинен у
 7. Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
  ухиленні від: а) сплати штрафу; б) позбавлення права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю (ч. 1 ст. 389); 2) ухиленні від відбування: а) громадських робіт; б) виправних робіт (ч. 2 ст. 389). Ухилення від сплати штрафу - це невиконання особою, яка засуджена до цього виду покарання, обов'язку сплатити штраф. Ухилення від позбавлення права обіймати певну посаду чи займатися
 8. § 1. Готівкові розрахунки
  відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних умовах. Цитоване вище положення ч. 2 ст. 1087 ЦК надає право юридичним, а також фізичним особам проводити розрахунки, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, поряд з безготівковою також у готівковій формі, якщо інше не встановлено законом. Частина 1 ст. 198 ГК дозволяє здійснення платежів за
 9. Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
  стаття передбачає для іноземних громадян, підприємств і організацій такі ж процесуальні права, як і для громадян України, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах. 3. Згідно з даною статтею іноземні держави (їх органи та посадові особи), іноземні громадяни мають право звертатися до судів України і користуються цивільними процесуальними правами нарівні з громадянами України.
 10. Стаття 350. Порушення встановленого маршруту переміщення товарів
  від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих
 11. Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
  стаття встановлює наслідки порушення правил підсудності, якщо воно встановлено до відкриття провадження у справі. Суддя, який виявив, що справа не підсудна цьому суду, постановляє ухвалу про повернення заяви позивачеві для подання до належного суду. Як уявляється, в ухвалі цей суд повинен бути зазначений. У статті йдеться про повернення заяви, а тому згідно з п. З частини 1 ст. 293 цього Кодексу
 12. Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
  статті 205 цього Кодексу; 5) залишення заяви без розгляду з підстав, визначених пунктами 1,2 і 8 статті 207 цього Кодексу. 3. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; в інших випадках, встановлених цією
 13. Стаття Відповідальність свідка
  статтей 384 та 385 КК). 2. Якщо свідок, який був у встановленому КПК порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку
 14. Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
  статтею регламентується порядок обчислення акцизного податку з товарів (продукції), які вироблені на митній території України. Крім того, закріплено норму безумовної сплати сум податку до бюджету лише грошовими коштами. Сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції), ставок податку, що діють на момент реалізації
 15. Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів
  відповідних митних органів. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку
 16. Стаття Повернення матеріалів кримінального провадження
  стаття закріплює граничні строки для повернення до суду першої інстанції матеріалів кримінального провадження після закінчення апеляційного провадження, тобто ухвалення судового рішення, а саме, за апеляційною скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції - не пізніше семи днів та не пізніше трьох - на ухвалу слідчого судді. Порядок обчислення строків встановлено ст. 115 КПК (див. коментар
 17. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забез-печення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків. 2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120
 18. Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
  статті 121 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою після усунення її недоліків. 2. Відмова у прийнятті заяви унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку. 1. Коментована стаття, по-перше, у дусі загальних принципів цивільного процесуального права передбачає, що
 19. Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
  статті застосовано новий для цієї Глави Податкового кодексу термін «податкові вимоги». Слід вважати, що податкова вимога виникає в момент отримання документа іноземної країни, за яким здійснюється стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах. Таким чином, якщо контролюючий орган отримав документ про скасування або зміну раніше нарахованої суми податкового боргу в міжнародних
© 2014-2022  yport.inf.ua