Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 162/2. Незаконне Відкриття або Використання за межами України валютних рахунків

Незаконне Відкриття або Використання за межами України валютних рахунків фізічніх ОСІБ, вчинения громадянином України, Який Постійно прожіває на ее территории, а так само валютних рахунків юридичних осіб, что діють на территории України, вчинения СЛУЖБОВЕ особою ПІДПРИЄМСТВА, встанови чі організації або за ее Доручення іншою особою, а такоже Вчинення зазначеніх Дій громадянином - суб'єктом підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - Тягном за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тісячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені Частина перша цієї статьи, вчінені особою, якові ПРОТЯГ року Було піддано адміністратівному стягнених за таке самє Правопорушення, - тягти за собою накладення штрафу від однієї тісячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено Статтей 1622 згідно із Законом України от 15.11.2011 р. № 4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере Здійснення валютних операцій та валютного контролю (дів. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання и валютного контролю"; Положення про порядок Надання індівідуальніх ліцензій на Відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановив Правління НБУ № 221 від 5 травня 1999 p.; ІНСТРУКЦІЯ про переміщення волюти України, іноземної валюти, Банківських металів, платіжніх документів, других Банківських документів и платіжніх карток через митний кордон України, ЗАТВЕРДЖЕНА постановив Правління НБ № 283 від 12 липня 2000 p.; Положення про порядок Надання фізичним особам-резидентам Укріші індівідуальніх ліцензій на Відкриття рахунків за межами України та размещения на них валютних цінностей, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановив Правління НБ № 431 від 2 листопада 2000 p.; Правила Здійснення переказів іноземної валюти за Межі України за Доручення фізічніх ОСІБ та одержании фізічнімі особами в Україні переказаної їм Із-за кордону іноземної валюти, ЗАТВЕРДЖЕНІ постановив Правління НБУ № 18 від 17 січня 2001 p.).
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок Відкриття и Використання за межами України валютних рахунків резидентами України.
Предмет посягання - 1) Валютні рахунки фізічніх осіб-резидентів України; 2) Валютні рахунки юридичних осіб, что діють на территории України.
2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається в незаконному відкрітті або вікорістанні за межами України валютних рахунків (формально склад).
3. Суб'єкт адміністратівного проступку - Спеціальний (громадяни України, Які Постійно прожівають на территории України; громадяни - суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; Службові особини предприятий, установ, організацій, что діють на территории України, чі Інші особини, щ за їх Доручення відкрілі валютний рахунок за межами України).
4. Суб'єктивна сторона Правопорушення візначається ставлені до НАСЛІДКІВ и характерізується наявністю звинувачуй У ФОРМІ прямого або непрямого уміслу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 162/2. Незаконне Відкриття або Використання за межами України валютних рахунків "
 1. Стаття 208. Незаконне Відкриття або Використання за межами України валютних рахунків
  стаття передбачає одержании ліцензій не так на Відкриття та Використання валютних рахунків за межами України, что ВАЖЛИВО з точки зору! Застосування ст. 208, а на вивезення, переказування и Пересилання за Межі України валютних цінностей, размещения таких цінностей на Рахунка и у вкладах за межами України, а так само на Здійснення інвестіцій за кордон. 2. Предметом злочинна є: 1) Валютні рахунки
 2. Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами мітної территории України
  межами мітної территории України - митний режим, відповідно до Якого товари, что перебувають у вільному обігу на мітній территории України, вівозяться без! Застосування ЗАХОДІВ тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами мітної территории України та Наступний повернення в
 3. Стаття 111. Підсудність справ про спори между Громадянам України, ЯКЩО обідві Сторони прожівають за ее межами
  або особою без Громадянство, Які прожівають за межами України. 1. Стаття передбачає теріторіальну підсудність за ухвалою судді. Крім віпадків, зазначеніх у Коментарі до ст. 108 цього Кодексу, підсудність ухвалою судді візначається такоже по справ про спір между Громадянам України, ЯКЩО обідві Сторони прожівають за ее межами, а такоже у справ про розірвання шлюбу между громадянином України та
 4. Стаття 238. Операції Щодо переробки товарів за межами мітної территории України
  статьи 231 цього Кодексу. Законами України могут буті встановлені обмеження Щодо окрем операцій з переробки товарів за межами мітної территории
 5. Стаття 194. Поняття митного режиму експорту
  Використання за межами мітної территории
 6. Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами мітної территории України
  або ЯКЩО підприємство-резидент, якому видано такий Дозвіл, що не дотрімується Положень цього Кодексу та других Законів
 7. Стаття 240 . Рядки переробки товарів за межами мітної территории України
  статьи.
 8. Стаття 69. Вимоги до Відкриття та Закриття рахунків платників податків у банках та других ФІНАНСОВИХ установах
  статьи (крім банку), у банках та других ФІНАНСОВИХ установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою ПОВІДОМЛЕННЯ органу ДЕРЖАВНОЇ податкової служби про взяття рахунка на облік в органах ДЕРЖАВНОЇ податкової служби. 69.5. Порядок Подання та форма и Зміст Повідомлень про Відкриття / закриття рахунків платників податків у банках та других ФІНАНСОВИХ установах, ПЕРЕЛІК підстав для
 9. Список рекомендованої літератури
  відкріттям рахунків у банках / / Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 1. - З 73-80. 2. Загир Р.З. Договір банківського рахунку: Проблеми правової кваліфікації та регулювання: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Моск. держ. юрид. акад. - М., 2002. - 29 с. 3. Рябко Л. Правова природа договору банківського Рахунку / / Право України. - 1999. - № 7. - С. 46-49. 4. Тул'чевс'ка
 10. Стаття 5. Митна територія України
  межами мітної территории України, крім віпадків, визначених законами
© 2014-2022  yport.inf.ua