Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, маг право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, Іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є лані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
(положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за Законом України мас право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рн/2000)
При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 - 172 , 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, с обов'язковою. У разі ухилення від явки па виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.
Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-Х І, від 21.08.87 р. Л" 4452-ХІ, від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р, № 647-ХІІ; законами України від 01.10.96 р. Ля 386/96-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 02.06.2005 р. № 2635-ІV, від 11.06.2009 p. № 1508- VI, який втратив чинність згідно h Законом України від 21.12,2010 p. M 2808-1% від 07.07.2010 р. № 2453-VI, від 07.04.2011 p. № 3207-М, від 15.11.2011 p. № 4025-М)
(1) Стаття 268 КУАП наводить перелік прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно ч. 1 цієї статті, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:
І) знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;
2) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
3) оскаржити постанову по справі.
Наведений перелік не є і не може бути вичерпним. Згідно статті 55 Конституції України кожен має право захищати свої права будь-якими не забороненими законом засобами. Відтак, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може захищати себе будь-якими засобами та у будь-який спосіб, за винятком лише тих, що прямо заборонені цим Кодексом та іншими законами України.
(2) Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. У разі, якщо від особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до уповноваженого органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває ця справа, справа про адмінправопорушення щодо такої особи не може бути розглянута без її участі.
(3) При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 - 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 185 , 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.
При цьому законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою. Відтак, перелік випадків обов'язкової участі особи, яка притягається до адмінвідповідальності, у розгляді справи, наведений у частині третій коментованої статті, не є вичерпним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності"
 1. Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
  статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.09.2008 р. № 586-У1) (1) Стаття 256 цього Кодексу встановлює вимоги до змісту протоколу про адмінправопорушення. Відповідно до частини першої коментованої статті, у протоколі про адміністративне правопорушення мають бути зазначені: 1) дата і місце його складення, посада,
 2. Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
  статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. 4. Протокол разом з поясненням особи та документами, що стосуються справи, направляються протягом 3 робочих днів уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення. 5. Уповноважена особа, яка правомочна розглядати справу, за умови присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та за його
 3. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами
 4. Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
  особи несуть відповідальність у разі здійснення податкових правопорушень (див. ком. до ст. 110). Податковий кодекс містить норми про фінансову відповідальність платників податків, а також податкових агентів за вчинення конкретних правопорушень. Зміст п. 112.1 полягає в тому, що посадові особи платників податків та податкових агентів (тобто працівники юридичних осіб), а також фізичні 537
 5. Стаття 251. Докази
  особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці лані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису
 6. 4. Протокол про адміністративне правопорушення
  статті 1665, 1666, 1667, 1668 Кодексу; порушенням вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; ненаданням, несвоєчасним наданням або наданням недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу; ненаданням, несвоєчасним наданням додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що
 7. 5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  статті 166-5,166-6 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом. 5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для
 8. Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
  статтею 258 цього Кодексу. (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ. від 24.09.2008 р. № 586-VI) (1) Основним документом, призначеним для фіксації юридичного факту адміністративного правопорушення, с протокол про адміністративне правопорушення. Для кожного виду адмінправопорушення, передбаченого цим Кодексом, в залежності від органу
 9. Стаття 364. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від інших правоохоронних органів
  статті 328 цього
 10. Стаття 595. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав
  статті 545 цього Кодексу, протягом двадцяти днів з дня його надходження. 2. Кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не було ухвалено вирок, може бути перейняте Україною за таких умов: 1) особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є громадянином України і перебуває на її території; 2) особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є
© 2014-2022  yport.inf.ua