Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
(1) Стаття 12 КУАП визначає загального суб'єкта адміністративного правопорушення. Відповідно до норм цієї статті загальним суб'єктом адмінправопорушення, тобто особою, яка підлягає адміністративній відповідальності за цим Кодексом за стандартних умов, є фізична осудна особа, яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла шістнадцятирічного віку. Коментований кодекс також виокремлює спеціального та особливого суб'єктів адмінправопорушення, статус яких набувають фізичні осудні особи, які досягли певного віку і володіють спеціальними (кваліфікуючими ознаками), що визначають їх роль порушника в тих чи інших складах адмінправопорушень, передбачених конкретними статтями Особливої частини КУАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність"
 1. Стаття 319. Поняття порушення митних правил
  настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну
 2. Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру
  віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну
 3. Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
  настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ) (1) Відповідно до ч. І ст. 9 КУАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок,
 4. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
  статті).
 5. Загальні положення до розділу
  статтями 333, 334, 337. За деякі з них КАП прямо передбачена адміністративна відповідальність, а в деяких інших випадках їх важко відмежувати від суміжних адміністративних правопорушень. Так, КАП передбачена адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю і порушення
 6. Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню
  статті 39 цього Кодексу, у разі, якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. У разі вчинення упродовж цього строку нового адміністративного правопорушення (що в багатьох складах адмінправопорушень, передбачених
 7. Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
  статтю 18 КУАП); 2) необхідна оборона (див. статтю 19 КУАП); 3) неосудність (див. статтю 20
 8. Стаття 274. Перекладач
  статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд); 2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи
 9. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
  статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення. (У редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ) (1) Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, встановленого
 10. Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
  статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення. (2) До обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, належать: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її: 2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано
 11. Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення
  статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення. (2) До обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, належать: 1) щире розкаяння винного; 2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 3) вчинення правопорушення під впливом
 12. Стаття 20.
  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98) Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств, установ, організацій, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність згідно з
 13. Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  статті 247 цього Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання. (1) Орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання в безумовному порядку у таких випадках: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; 2) скасування акта,
 14. Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень
  статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень. (1) Відповідно до ч. І статті 36 цього Кодексу, при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Вони не сумуються, не поглинають та не взаємозамінюють одне одного. (2) Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи
 15. Розділ ІІ. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
  адміністративна
 16. Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
  адміністративна
 17. Стаття 272. Свідок
  статті 185-3 КУАП (за неповагу до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд або в непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про явну зневагу до суду або до встановлених у суді правил); 2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи
 18. Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
  якого іншого підзаконного акта, який би регламентував порядок і правила відбування адміністративного арешту, не
 19. Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
  статті 58 Конституції України. (3) Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про
 20. 2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
  статтями І669 та 188 4 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах). 2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як
© 2014-2022  yport.inf.ua