Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
(У редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)
(1) Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, встановленого статтями 289 і 290 цього Кодексу, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження (див. статтю 26 цього Кодексу), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення (див. статті 258,309 цього Кодексу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили"
 1. Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови. (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 24.09.2008 р. № 586-УІ) (1) Особливою формою оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення є опротестування цієї постанови прокурором. Скарга прокурора на постанову по справі про
 2. Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. (1) Згідно статті 289 КУАП, скарга на постанову по справі про адміністративне
 3. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа
 4. Стаття 274. Перекладач
  Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад. (1) Перекладач - це особа, що володіє мовою, якою провадиться провадження у справі про адміністративне правопорушення та мовою особи, яка не володіє
 5. Стаття 272. Свідок
  Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі. На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені
 6. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення. Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
 7. Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено: 1) постанову адміністративної комісії- у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом; 2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
 8. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. 7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду, рішення якого є остаточним. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що
 9. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
  Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. По справах про
 10. Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 р. № 2342-ІИ, від
 11. Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом
 12. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою. Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови. Постанова має містити такі реквізити: номер постанови; лата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин,
 13. Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
  Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Протокол не
 14. Стаття 269. Потерпілий
  Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення. Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272 цього Кодексу. (2) Потерпілий має право: 1) знайомитися з матеріалами справи; 2)
© 2014-2022  yport.inf.ua