Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження - тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних осіб- власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства, - тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 101і згідно із Законом України від 21.06.2001 р. №2550-ІІІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2007 р. № 760-V)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (див. Закон України "Про енергозбереження").
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження та нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження;
2) недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства.
Обидва склади - формальні.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичні особи - власники об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження - ч. 1 цієї статті; керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності - ч. 2 цієї статті).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів"
 1. Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів
  використання паливно-енергетичних
 2. Відповідальність сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості енергетичних та інших ресурсів) тощо. Постачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання енергетичними та іншими ресурсами, постачання енергетичними та іншими ресурсами, параметри якості яких не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або
 3. Права та обов'язки сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  використання енергетичних та інших ресурсів. Як правило, він встановлюється в договорах зі споживачами (абонентами), які вико-ристовують ресурси з метою забезпечення виробничої або іншої аналогічної діяльності. Поняття "режим" охоплює в цьому випадку дотримання певного порядку споживання по годинах, днях, тижнях, змінах тощо; 3) забезпечення безпечної експлуатації енергетичного та іншого
 4. Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій
  статті діють протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва. 158. Особливий режим оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій, діє в Україні з 16.03.2007 р. та регламентується статтею 16 Закону України від 1 липня 1994 року № 74/94 ВР «Про енергозбереження», Законом України
 5. Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором контрактації сільськогосподарської продукції
  вимог закону. Строки постачання енергетичних та інших ресурсів встановлюються сторонами в договорі, виходячи, як правило, з необхідності забезпечення їх ритмічного та безперебійного надходження споживачу (абоненту) (ч. 4 ст. 276 ГК України). На відміну від інших договорів купівлі-продажу, що передбачають обов'язок покупця прийняти товар, за договором постачання енергетичними та іншими
 6. Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?
  вимогам. Якість електроенергії визначається напругою (у вольтах) і частотою (у періодах на секунду), які підтримуються на межі електромереж електропостачальної організації та споживача. Теплова енергія характеризується тиском і температурою пари або води. Якість газу, що надається у магістральні газопроводи, повинна відповідати вимогам стандарту. Газ подається очищеним від газового бензину, нафти
 7. Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків
  недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування. 2. Прокурор вищого рівня зобов'язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов'язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу,
 8. § 1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
  вимогам агротехнічної науки, забезпечувала еколого-економічне обгрунтування впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, а також розробку заходів щодо охорони земель. Внутрішньогосподарський землеустрій враховує такі основні питання: розміщення виробничих підрозділів сільськогосподарського підприємства, організацію сільськогосподарських угідь, сівозмін, встановлення складу та співвідношення
 9. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
  використання природних ресурсів, охорони культурної
 10. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
  стаття встановлює до позову третьої особи із самостійними вимогами ті ж самі правила, що і до зустрічного позову. Але таке формулювання статті викликає заперечення. Як уже зазначалось у коментарі до ст. 123 цього Кодексу, зустрічний
 11. Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
  використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного
 12. Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання
  паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів; 3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали,
 13. Стаття 354. Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях
  щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
 14. Стаття 332. Порядок обчислення збору
  використання лісових ресурсів перевищує зазначений в лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення. Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів. Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або лісовий квиток, за формою, встановленою
 15. § 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  вимог закону. Ціни на енергію можуть встановлюватися вільно, на розсуд сторін (див., зокрема, Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затв. постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 12 серпня 1996 р. № 36), а також державою (див., зокрема, Порядок формування роздрібного тарифу на
 16. § 2. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
  вимог законодавства про охорону довкілля; своєчасно подавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законодавством; дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних зі встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; зберігати геодезичні знаки, протиерозійні
© 2014-2022  yport.inf.ua